A remény volt a szatmárnémeti lelkipásztori napok fókuszában

Külhoni – 2023. november 30., csütörtök | 15:06

Lelkipásztori napokat tartottak november 24-én és 25-én a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

Az egyházmegyében legutóbb 2017-ben szerveztek lelkipásztori napokat. A koronavírus-járvány kapcsán bevezetett korlátozások miatt 2020-ban a gondviselés évének tervéről, irányelveiről, a várható programokról csak az esperesi kerületek kisebb csoportjaiban tudtak beszélgetni a plébániák képviselői és a pasztorális irodák munkatársai.

Az idei rendezvény nyitó szentmiséjét, amelyet Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be paptestvéreivel együtt, péntek délután tartották a szatmárnémeti székesegyházban. A szentbeszédet a kétnapos találkozó meghívott előadója, György Alfréd kamilliánus szerzetes tartotta.

A főpásztor a szentmise elején köszöntötte Alfréd atyát, paptestvéreit és a munkatársakat, akik az egyházmegye különböző plébániáiról érkeztek erre az alkalomra. A püspök elmondta: a gondviselés éve véget ér, és kezdődik egy új lelkipásztori év, a remény éve. „Ebben a szentmisében megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki odatette magát, hogy még a vírusos időszak és a háborúval megterhelt időszak is egyre közelebb vigyen bennünket a Jóistenhez, aki a mi gondviselő Mennyei Atyánk. Hálát adunk, mert a szentmise hálaadás, de ugyanakkor kérés is, hiszen a hálaadásunkkal mindig a kérést is odatesszük a Jóisten elé, hiszen Jézus mondta: »Kérjetek, és akkor adnak nektek.« Hát reménnyel telve kérjünk! Kérjük a Jóistennek a további segítségét és áldását, arra az új lelkipásztori tervre is, amit elkészítettek a munkatársaim, és amit nagyon remélek, hogy a plébániai munkatársaink is nagy szeretettel fognak tudni használni. Ők mint a munkatársaim meghosszabbított kezei, tovább nyújtják azt, hogy mindenki meríthessen belőle.”

A rendezvény központi helyszíne a szatmárnémeti Megmaradás Háza volt, ahova szép számban érkeztek az egyházmegye különböző településeiről papok, szerzetesek, plébániai munkatársak, imacsoportok és lelkiségi csoportok vezetői. Az első nap programkínálatának célja a gondviselés évének kiértékelése és lezárása volt. A játékos ismerkedés után a résztvevők visszatekintettek, és felírták azokat az örömöket és nehézségeket, amelyeket átéltek az elmúlt három évben, illetve felidézték a kihívásokat is, amelyekkel megküzdöttek vagy gazdagodtak ebben a pasztorális időszakban. Az első lelkinap imával, agapéval és kötetlen esti beszélgetéssel zárult.

Szombaton Ilyés Csaba általános helynök bemutatta az egyházmegye új pasztorális tervét a résztvevőknek, ami a 2024–25-ös évekre szól. Amikor a munkacsoport kidolgozta a kétéves lelkipásztori terv segédanyagát, a Ferenc pápa által 2025-re meghirdetett szentévet tartották szem előtt, és tőle kölcsönözték a mottót is: „A remény zarándokai”. Csaba atya rövid történelmi áttekintésben ismertette a szentévek lényegét, felvázolta a következő két év témáit, imaalkalmait, és bemutatta az elkészült mappában összefűzött segédanyag tartalmát.

Ezt követően György Alfréd atya tartott előadást, a remény hármas egységéről, kapcsolati és közösségi jellegéről szólva. A reménynek is fénysebessége van, elindul és teret hódít magának. Olyan a remény, mint a gyertyaláng, amit meggyújtunk, és megtöri a sötétséget. Nem lehet ímmel-ámmal reménykedni… Miután megtanuljuk a reményt élni, az kifelé hat és elindul a másik ember felé. Miután átadjuk a másiknak, ez a remény növekszik, és így válunk a remény társadalmává.

A pasztorális terv kapcsán – vallja az előadó – a reményről szóló üzenetet szerettem volna átadni, hogy a fájdalom, szenvedés közepette hogyan tud együtt élni a sebzettség és a gyógyító remény. Hogyan lehetünk a remény követei ebben a sebzett világban, hogyan tudunk lángra gyújtva reményt ébreszteni mások szívében, szemében. A remény befelé a szívet élteti, és kifelé gyógyít, meg fölfelé irányul az Isten felé. Reményünk célja az Isten, reményünk beteljesedése az Istennel való kapcsolat. De ezt itt, a földön tanuljuk meg az egymás iránti szeretetkapcsolatban, a gyógyító jelenlét által.

Az előadást követően kiscsoportos beszélgetéssel folytatódott a lelki program, a résztvevők reflektáltak a meghallgatott üzenetre, megosztották egymással, hogy milyen gondolatok, példák érintették őket, és mit visznek magukkal a hétköznapokra. Ezt követően megismerkedtek az új pasztorális tervet tartalmazó mappával és átbeszélték a felmerülő gyakorlati kérdéseket. A személyes találkozások öröme, a jó hangulat, a tartalmas idő feltöltődést, derűt ajándékozott a résztvevőknek és a remény lelkesítő szikrájával indulhattak vissza otthonaikba.

A kétnapos rendezvény Schönberger Jenő püspök áldásával zárult.

György Alfréd atya előadásának hanganyaga ITT meghallgatható.

A lelkipásztori napok összefoglaló kisfilmje ITT megtekinthető.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria