A rendíthetetlen hit embere volt – Szentmisében emlékeztek Mindszenty bíborosra római címtemplomában

Külhoni – 2024. május 8., szerda | 12:47

1975. május 6-án Bécsben hunyt el Isten szolgája Mindszenty József bíboros, akinek emlékére a Santo Stefano Rotondo bazilikában május 6-án hálaadó szentmisét mutatott be Marcello Semeraro bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumának prefektusa. Homíliájában a remény és a rendíthetetlen hit emberének nevezte a tanúságtevő főpásztort, akinek emlékét gyermekkora óta a szívében hordozza.

Miként az immár 25 éves hagyomány, idén is szentmise keretében emlékeztek Mindszenty József bíborosra egykori római címtemplomában.

A Caelius dombon álló Santo Stefano Rotondo bazilikában Marcello Semeraro bíboros főcelebrálásával bemutatott szentmise házigazdája Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora volt. Jelen voltak a Rómában működő egyházi intézmények tagjai, papok, férfi- és női szerzetesek, szeminaristák, valamint a magyar külképviseletek tagjai és Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet.

Marcello Semeraro bíboros homíliája elején Ferenc pápa 2019-ben hozott döntésére emlékeztetett, aki „elismerve hősies erényeit, megállapította életszentsége hírét és venerabilis, azaz tiszteletreméltó címmel illette”. Az olvasmányban Jézus ígéretéről hallottunk – folytatta szentbeszédét a főcelebráns –, aki a Vigasztalót küldi, hogy a teljes igazságra vezessen minket, még az üldöztetések közepette is. A tiszteletreméltó cím elnyerésének dekrétumában olvassuk Mindszenty bíboros szavait, melyeket 1945. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén mondott, esztergomi érseki szolgálatának kezdetén: „Szeretnék jó pásztor lenni, aki kész életét adni a nyájáért.”

Mindszenty József bíboros rendkívüli következetességgel és rendíthetetlen hittel töltötte be küldetését. Az erősség erénye azonban nem emberfeletti erő volt benne, hanem ahogy egyik tanúságtevője nyilatkozott róla: „természetfeletti erő” töltötte el, amelyet ő személyes és állhatatos imájával alapozott meg – emelte ki Marcello Semeraro.

Ezt követően egy közeli személyes emlékéről szólt: május 2-án San Giovanni Rotondo településen járt Pio atya boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából, akit II. János Pál pápa iktatott a boldogok közé 1999. május 2-án. Amikor a stigmatizált kapucinus szent sírjánál imádkozott, felidézte Pio atya és a börtönben fogva tartott Mindszenty József bíboros – a hagyomány szerint – misztikus találkozását, amelyet az Egyház bilokációnak tart. A találkozás során Pio atya ezt mondta: „Emlékezzetek meg imádságotokban erről a nagy hitvallóról, aki oly sokat szenvedett az Egyházért.” Mi pedig még ma is tovább folytatjuk ezt az imádságot, különösen most, halála évfordulóján – hangsúlyozta Marcello Semeraro bíboros.

A Szentatya április 25-én a Vatikánban fogadta a magyar nemzeti zarándoklat résztvevőit, amit a Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli útjának első évfordulója alkalmából szervezett meg, hálát adva a pápalátogatásért. A vatikáni audiencián a Szentatya arra kérte a magyar zarándokokat, hogy legyenek a reménység és Isten irgalmasságának tanúi, miként az ország szentjei.

Ahogy a boldoggáavatási eljárás egyik tanúságtevője idézte Mindszenty József bíboros szavát: „Ha nem lenne az Atya keze a bűnös emberiség fölött, akkor az megszűnne létezni, és a reménysége nem lenne hatékony.” A bíboros azonban még a börtönben sem adta fel a reményt. Az ő nagysága ebben a két erényben áll: erősség és reménység – szögezte le a bíboros.

Majd egy újabb személyes emlékét idézte fel: pappá szentelése után, amikor a Santo Stefano Rotondo bazilikához közeli Lateráni Egyetem teológiai fakultásán kezdett tanítani, akkor itt, e templom kolostorában kapott szállást, a Jézus szent oldalsebéről elnevezett szerzetesnővéreknél. Akkortájt a bazilikát éppen restaurálták, ezért csak ritkán és nehézséggel lehetett látogatni az épületet, amelyet a mennyei Jeruzsálem földi képének tartottak.

Marcello Semeraro egy másik emléke gyerekkorából való, amikor a magyar forradalomról hallott első hírek nyomán az olasz püspökök elrendelték, hogy a templomokban imádkozzanak Magyarországért. Ő akkor nyolcéves volt. 1956. november 1-jén, halottak napján édesanyjával szentmisére mentek, de nem egészen értette, miért. Akkori imádsága mellett mostani imája már egészen tudatos folyamodás Isten kegyelméért. Most azt kéri Istentől, hogy az Úr dicsőítse meg hűséges szolgáját, hogy a boldogok között tisztelhessük Mindszenty Józsefet.

A főcelebráns végül Nagy Szent Gergely pápára emlékezett, aki a 6. század végén ebben a bazilikában imádkozott – emlékét a bejáratnál felirat és márványpad őrzi.

A hálaadó szentmise után olasz nyelven imádkoztak a vértanú bíboros boldoggá avatásáért: „Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.

Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria