A római stadionban imádkozott Ferenc pápa – VIDEÓVAL

Ferenc pápa – 2014. június 1., vasárnap | 22:04

Az Egyházhoz, a papsághoz, a fiatalokhoz, a családokhoz és a fogyatékkal élőkhöz is szólt Ferenc pápa vasárnap a Szentlélekben való megújulás elnevezésű nemzetközi karizmatikus közösségnek a római olimpiai stadionban tartott találkozóján – tudósít az MTI és a Vatikáni Rádió.

A mozgalom tagjai – közöttük papok és hívők is – a világ félszáz országából érkeztek Rómába a Szentlélekben való megújulás 37. találkozójára. A karizmatikus közösséget az olasz Salvatore Martinez vezeti, aki a mozgalom első laikus elnöke.

A római olimpiai stadionban összegyűlt ötvenezres tömeg állva tapsolva fogadta az egyházfőt, aki gyalog ment el a sportpálya szélén neki fenntartott helyig. A találkozón a Szentatya beszéde mellett dicsőítő énekek, imádságok, tanúságtevések hangzottak el.


„Köztudott, hogy Buenos Aires érsekeként kezdetben nem helyeseltem azt, ahogyan imádkoztatok, inkább szambaiskolára emlékeztetett, mint imára. Azóta jobban megismertem a mozgalmatokat, és megértettem szolgálatotokat. Pápává választásom előtt a mozgalom lelki referense is voltam Argentínában” – mondta Ferenc pápa.

A Szentatya röviden vázolta a megújulás követendő útját: „Evangelizálás, spirituális ökumenizmus, a szegények és rászorultak gondozása, a peremre szorultak befogadása. És mindez az imádás alapján!” Szótagolva hangsúlyozta a pápa annak a fontosságát, hogy „a lelki megújulás alapja az Isten imádása”.

„Törekedjetek a megújulás egységére, mert az egység a Szentlélektől ered, és a Szentháromság egységéből születik” – fogalmazott Ferenc pápa. „De a megoszlása akkor honnan ered?” – tette fel a kérdést Ferenc pápa. „A gonosztól. A megoszlás a gonosztól származik. Meneküljetek a belső harcoktól. Ilyen ne legyen köztetek! Menjetek ellenben ki az utcára, hirdessétek az evangéliumot, és emlékezzetek arra, hogy az Egyház pünkösd reggelén éppen a 'kijáratban' született, amikor kilépett az utolsó vacsora terméből.”

Lépjetek közel a szegényekhez – folytatta a pápa – és érintsétek meg a testükön Krisztus megsebesült testét. Hagyjátok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket ezzel a szabadsággal. Ne zárjátok kalitkába a Szentlelket!

Ferenc pápa kiemelte, hogy a mozgalom által az Egyház „nagy ajándékot kapott az Úrtól”. Amikor rájuk gondol, egy egyedi kép jelenik meg előtte: egy nagy zenekaré, „ahol minden hangszer és a hangok is különböznek egymástól; de a zene harmóniájához mindegyik szükséges”. Ezt követően Ferenc pápa emlékeztetett: mint a zenekarban, ugyanúgy a megújulásban senki sem tekinthet magára fontosabbként vagy a másiknál kiválóbbként, vezetőként. „Csak egy vezetőtök van, egy uratok: Jézus Krisztus” – hangsúlyozta a pápa.

A Szentatya arra kérte a jelenlévőket mint Isten kegyelmének terjesztőit, hogy menjenek ki az utcákra, és hirdessék az evangéliumot, Isten örömhírét. „Figyeljetek arra, hogy ne váljatok a Szentlélek kegyelmének ellenőreivé! Néha ugyanis a felelősök, de sokkal inkább szeretem a szolgák kifejezést használni, tehát a szolgák, anélkül, hogy akarnák, a kegyelem adminisztrátoraivá válnak, eldöntvén, hogy kinek adják azt, és kinek nem. Ha valaki így cselekedne, nagyon kérem, ne tegye többé! Ti Isten kegyelmének kiosztói vagytok, nem pedig ellenőrei! Ne legyetek a Szentlélek vámosai!”

Ferenc pápa elmondta, mit vár a karizmatikus megújulástól: „Mindenekelőtt megtérést Jézus szeretetéhez, mely megváltoztatja az életet és a keresztény embert Isten szeretetének tanújává teszi. Az Egyház várja ezt a tanúságtételt, és a Szentlélek segít benneteket, hogy az evangéliumot következetesen éljétek meg az életszentségetek számára. Várom tőletek, hogy osszátok meg az Egyház kegyelmét a Szentlélekben. Várom tőletek, hogy Isten szavával evangelizáljatok, amely hirdeti, hogy Jézus szeret minden embert. Ökumenikus tanúságtételt várok tőletek. Emlékezzetek arra, hogy a megújulás természeténél fogva ökumenikus, a katolikus megújulás örül annak, amit a Lélek a más egyházakban megvalósít”.

Ferenc pápa többször is kérdéseket tett fel a résztvevőknek: „Vajon a karizmatikusok hordanak-e a zsebükben Bibliát?” „Igen” – jött a felelet, de ez nem győzte meg egyértelműen a pápát, aki ezt mondta: „én nem vagyok ebben annyira biztos! Tehát térjetek vissza az első szeretethez, hordjátok mindig magatokkal a Szentírást, a zsebetekben vagy a táskátokban!”

Tekintettel a papok, fiatalok, családok és betegek tanúságot tevő képviselőire, Ferenc pápa hiányolta az időseket, a nagyszülőket. „Ők a mi bölcsességünk – mondta –, az Egyház bölcsessége, az öregek, akiket oly sokszor leselejtezünk, pedig ők a hitünk biztosítása, akiket éppen a Szentlélek vezet”.

Az ünnepségen, ahol maga Ferenc pápa is dicsőítő imával fordult az Úrhoz, négy tanúságtétel hangzott el, melyek a papság, a fiatalság, a szenvedők és fogyatékkal élők, illetve a családokból érkeztek.

Ferenc pápa egy édesanyával való beszélgetése során utalt a család központi szerepére: „Jézus növekszik, növekszik a házastársak szeretetében, a gyermekek életében. A családok alkotják ezt az otthoni egyházat. A házastársak, noha bűnösök, mégis előbbre akarnak jutni a hitben, a termékenységükben, gyermekeikben és azok hitében. Az Úr megáldja a családot, erőssé teszi ebben a válságban, amikor a gonosz szét akarja rombolni azt.”

A karizmatikus megújulás papjait így buzdította a pápa: „Ezt a két dolgot kérem tőletek: Menjetek közel Jézushoz és az emberekhez!”

Egy fiatallal beszélgetve az ifjúság útját a pápa abban jelölte meg, hogy törekedjenek nagy dolgokra, szemben egy páncélszekrényben őrzött élettel. „Így ugyanis az ifjúság öreg lesz, a szó legrosszabb értelmében. Rongy lesz belőle. Többé már semmire sem jó. A fiatalság ellenben arra való, hogy kockáztasson, kockáztasson jól, reménységgel; és nagy dolgokra törekedjen. A fiatalság arra való, hogy adja önmagát, fiatalságát, hogy mások is megismerjék az Urat. Ne takarékoskodjatok fiatalságtokkal önmagatok számára: menjetek előre!”

Egy vak emberrel folytatott beszélgetésében Ferenc pápa a szenvedést mint tanúságtételt és mint a Jézushoz való közelséget jellemezte. „A szenvedő testvérek, akiknek betegségük van vagy fogyatékosok, olyan testvérek, akiket Krisztus szenvedése kent fel, és így Jézust követik a kereszt és az élet nehéz pillanataiban. A szenvedésnek ez a kenete viszi őket előre az egész Egyház számára.”

Ferenc pápa a találkozó végén a katolikus közösség tagjaival együtt imádkozott. Imádságában a Lélek „szent mámoráról” szólt, mely a szeretet nyelvein való beszédre indít, szemben a hatalom önzésével, majd egységre szólított fel: „Keressétek az egységet, mely a Szentháromságtól jön”.

Ezt követően a Szentatya letérdelt a tömeg előtt, és azt kérte, imádkozzanak érte. Ugyanezt tette tavalyi pápává választása estéjén a Szent Péter-bazilika lodzsáján.

Végül közös találkozóra hívta a nemzetközi karizmatikus közösségeket a római Szent Péter térre 2017 pünkösdjére.


Fotó: Europress/AFP, Vatican Radio

Videó: CTV

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria