A Summorum pontificum tizedik évfordulóján rendeztek zarándoklatot Rómában

Külhoni – 2017. szeptember 20., szerda | 11:35

2007 szeptemberében lépett hatályba XVI. Benedek pápa „Summorum pontificum” kezdetű motu propriója, mely lehetővé tette az úgynevezett régi római rítus püspöki engedély nélküli, nyilvános bemutatását. Az évforduló alkalmából nemzetközi zarándoklatot szerveztek Rómában szeptember 14-e és 17-e között.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Summorum pontificum lehetővé tette az 1962-ben kiadott Római Misekönyv szerinti római rítus rendkívüli formájának (a köznyelvben „régi rítus”) püspöki engedély nélküli, nyilvános bemutatását. A motu proprio hatálybalépte után  szerte a világban alakultak az egységes római rítus iránt elkötelezett közösségek, az ő nemzetközi zarándoklatukra került sor szeptember 14-e és 17-e között Rómában.

Magyarországról közel negyvenen érkeztek Rómába: a többségében fiatalokból álló csoport a nemzetközi Foederatio Internationalis Juventutem egyesület magyarországi tagszervezetének képviseletében vett részt a zarándoklaton Kovács Ervin Gellért premontrei szerzetes lelkivezetésével. A Juventutem mozgalom célja elsősorban a Katolikus Egyház nyilvános istentiszteletének (szentmise, zsolozsma), azon belül is kifejezetten a római rítus hagyományos formáinak ápolása által az ifjúság megszentelődésének elősegítése. A nemzetközi egyesületet 2004-ben alapították, azóta működik a budapesti közösség is. „A Juventutem a világ tizenhét országában van jelen, 37 közösséggel” – mutatta be a mozgalmat Kiss Bertalan világi elnök, aki egy személyben a nemzetközi Juventutem vezetője is. Kiss Bertalan azt is elmondta, a magyarországi közösség ténylegesen meg tudja valósítani azt, ami a Summorum pontificum legfőbb üzenete is, hogy a régi és a mai liturgikus formát békében gyakorolják a plébániákon, hogy azok kölcsönösen gazdagítsák egymást.

A Populus Summorum Pontificum elnevezésű zarándoklat szeptember 14-én délelőtt az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen konferenciával kezdődött, melynek keretében a motu proprio elmúlt tíz évben tapasztalható hatásait elemezték. A tanácskozáson többek között Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa, Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció volt prefektusa és az Ecclesia Dei Pápai Bizottság elnöke, valamint Guido Pozzo érsek, az Ecclesia Dei titkára tartottak előadást. Sarah bíboros arra biztatta a régi rítus támogatóit, hogy óvakodjanak a tradicionalista mint jelző használatától, mert elidegenítő hatást kelt. „Katolikusok vagytok a római rítus szerint, akárcsak én és a Szentatya, és nem másodosztályú, illetve különc tagjai a Katolikus Egyháznak: istentiszteleti és liturgikus formáitokat számtalan szent is gyakorolta. Isten hív benneteket, mint minden megkeresztelt embert, hogy teljes helyet foglaljatok el az Egyház e világi küldetésében, nem pedig bezárkózva, visszavonulva egy olyan gettóba, ahol a védekezés és az önelemzés uralkodik, mely elfojtja azt a keresztény tanúságtételt és küldetést, amire mindannyian hívva vagytok” – figyelmeztetett a bíboros.

A csütörtöki program vesperással zárult, melyet Georg Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektusa vezetésével tartottak a San Marco Evangelista al Campidoglio templomban. A konferenciát követő három nap liturgikus eseményei számos, a rendkívüli formát ápoló közösség bemutatkozására adtak alkalmat. Péntek délután keresztútra került sor az egyedi oltáráról nevezetes Santa Maria in Campitelli templomban a Jó Pásztor Intézet tagjainak közreműködésével. Ezt este hét órától ünnepélyes szentmise követte Róma egyetlen gótikus formájában megmaradt templomában, a Santa Maria sopra Minervában, melynek főcelebránsa Gilles Wach, a Krisztus Király Intézet prefektusa volt. A szertartáson részt vett Raymond Leo Burke bíboros, a Szuverén Máltai Lovagrend patrónusa is, aki röviden megemlékezett a közelmúltban elhunyt Carlo Caffarra bíborosról, aki az eredeti tervek szerint a zarándoklat záró szentmiséjét celebrálta volna a Szent Péter-bazilikában.

A szombat reggel szentségimádással kezdődött a Chiesa Nuovában, melyet követően körmenetben vonult a zarándoklat közel 1500 résztvevője a Szent Péter-bazilikába, hogy együtt imádkozzon a Guido Pozzo érsek által celebrált szentmisén, melyen Burke mellett részt vett Walter Brandmüller bíboros is. A szentmise kezdetén Guido Pozzo felolvasta Ferenc pápa üzenetét, melyet Pietro Parolin bíboros-államtitkáron keresztül küldött a zarándoklatra, és amelyben az egyházfő apostoli áldásban részesítette a zarándokokat.

„A Cœtus Internationalis Summorum Pontificum római zarándoklat alkalmából, mely életben tartja a régi római liturgiát az Egyházban, Ferenc pápa szívből jövő jókívánságait küldi. Őszentsége reméli, hogy az apostolok sírjánál tett látogatás erősíti a Krisztushoz való kötődést a liturgia szépségén keresztül, és új lendületet ad a katolikus hit gyakorlásának és a testvéri szeretet megélésének. Őszentsége a Szentlélek bőkezű ajándékait kéri erre a zarándoklatra, és arra hívja a résztvevőket, imáikkal támogassák az ő péteri szolgálatát, továbbá  Isten anyjának közbenjárásárását kérve adja apostoli áldását a részt vevő papokra és hívekre” – szól az üzenet.

A bensőséges hangulatú szertartások nemcsak a külsőségek bemutatására törekedtek, hanem igyekeztek a rendkívüli formájú liturgia valódi tartalmát is átadni, sok résztvevő istenkapcsolatának erősödéséről számolt be. „Érdemes volt megtapasztalnunk ezt a fajta katolicitást – összegezte a zarándoklatot Kovács Ervin Gellért premontrei szerzetes – hiszen Róma mindannyiunk hazája, édesanyja. Megérintett, ahogyan a zarándoklat során egy nyelven, egy rítusban találkozott sok nemzet: megerősített, hogy a rendkívüli formának és az abban élő és imádkozó híveknek igenis helye van az Egyházban.”

A Juventutem Magyarország következő zarándoklatára október 14-én kerül sor, melynek keretében Mátraverebély-Szentkúton imádkozhatnak együtt a régi rítus iránt elkötelezett hívek. A hagyományos forma szerinti szertartás, melyet Varga Lajos váci segédpüspök fog bemutatni, déli 12 órakor kezdődik.

Fotó: Szentesi Csaba; Benke Zsuzsa

Benke Zsuzsa/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria