A Szentháromság nevében – Milan Šášik atyának, a Munkácsi Egyházmegye püspökének végrendelete

Külhoni – 2020. július 21., kedd | 19:26

Az alábbiakban a július 14-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Milan Šášik munkácsi megyéspüspök végrendeletét adjuk közre, melyet halála előtt három hónappal írt.

A Szentháromság nevében.

Ezekben a napokban, amikor sok embert a koronavírus miatti aggodalom tölt el, megértettem, hogy nekem, a püspöknek nincs végrendeletem. Kötelességemnek érzem ezért leírni utolsó akaratomat.

Tudatában vagyok annak, hogy minden egyes nappal földi életem végéhez közeledek, de

hiszek az örök életben.

Mindenekelőtt kérem az irgalmas Úristent, irgalmazzon lelkemnek, és sajnálom mindazt, amivel megbántottam őt: gondolataimat, szavaimat, tetteimet, vagy amikor elmulasztottam jót tenni. Tőletek, kedves Testvéreim a papi szolgálatban és mindannyiótoktól, kedves Testvérek, bocsánatot kérek mindenért: vagy azért, hogy nem voltam jó példa számotokra, vagy ha hiányzott belőlem a szeretet. Noha igyekeztem jó pásztorotok lenni, tudom, hogy elég gyakran megnyilvánult heves természetem, és nem tartottam ellenőrzés alatt dühömet, negatív érzéseimet. Gyakran ítélkeztem mások fölött, vagy hiábavalóan rosszat beszéltem róluk. Kérlek benneteket, bocsássatok meg nekem, és imádkozzatok értem.

Józan ítélőképességem birtokában és tetteim tudatában nyilatkozom, hogy mindaz, ami birtokomban van, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye tulajdona legyen. Fényképeim, amelyek nem használhatók a levéltárban, megsemmisíthetők. Könyveimet az egyházmegyei könyvtárra hagyom. A lumsori parókia épülete, amelyet saját költségemen építtettem fel, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye tulajdona legyen, hogy utódaimnak is legyen hol pihenniük. Istentiszteleti tárgyaimat, liturgikus öltözeteimet a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye tulajdonaként utódaimra hagyom. Reverendáimat, grékáimat adjátok azoknak, akiknek szükségük van rá. Saját ruháimat szintén.

Tudatában vagyok annak, hogy

semmit nem hoztam erre a világra, és semmit nem viszek el belőle”,

de mégis kérlek benneteket, koporsómban öltöztessetek abba az istentiszteleti ruhába, amelyben püspökké szenteltek. Ha mitra szükséges, akkor valamilyen viseltest, amiért nem kár. Ne adjatok gyűrűt a kezemre, panágiát sem, csak a fakeretbe foglalt, fémből készült máriapócsi Istenanyának az ikonját, kezembe tegyetek rózsafüzért. Kérem, temessetek el a székesegyház alatti kriptába, a fölé a hely fölé, ahová eltemették elődömet, a mi boldog Romzsa Tódorunkat.

Kérlek mindnyájatokat, imádkozzatok értem, hogy az Úr befogadjon engem a maga országába.

Ungvár, Krisztus születése után 2020. év március 14. napja

Milan, munkácsi megyéspüspök

Fordította: Demkó Ferenc

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria