A szinodalitás és az egység jegyében – Európai görögkatolikus püspökök konferenciája hazánkban

Hazai – 2021. szeptember 5., vasárnap | 16:57

A hazai Görögkatolikus Metropólia szervezésében szeptember 4. és 8. között kerül sor az európai görögkatolikus püspökök éves találkozójára Budapesten és Gödöllőn, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia (NEK) keretében.

Az európai görögkatolikus püspökök éves találkozójának budapesti megnyitóján, szeptember 5-én a Szent Máté Kulturális Központban jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás; Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke; Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa; Youssef Absi szíriai görögkatolikus melkita pátriárka; Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi nagyérsek; Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, továbbá húsz görögkatolikus püspök (köztük – a hazai egyházmegyék vezetői mellett – az 1997-ben indult évenkénti tanácskozás fő kezdeményezője, Keresztes Szilárd emeritus hajdúdorogi püspök) és még közel félszáz pap.

Az Eucharisztiáról és a szinodalitásról szóló tanácskozás budapesti megnyitóján a résztvevők együtt kérték a Szentlélek segítségét a Mennyei Király-imában, majd Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntötte őket, és ismertette a konferencia programját.

Kitért arra is, hogy az Eucharisztia témáján belül szó lesz a betegek és a gyermekek áldoztatásáról. Az érsek-metropolita többek között elmondta, hogy a konferencia zárónapja közös vacsorával ér véget, amelyen családok is jelen lesznek, gyermekekkel együtt.

A görögkatolikus főpásztorok egységes püspöki jelvényt (omofór) kaptak a magyar szervezőktől ajándékul, amelynek viselése összetartozásukat jelképezi a konferencia, illetve a NEK idején.

A megnyitón Erdő Péter bíboros köszöntőbeszédében felidézte: az európai görögkatolikus püspökök első találkozóját 1997-ben Nyíregyházán tartották meg. Az évszámhoz kapcsolódó történelmi tény, hogy sok keleti egyház élt meg drámai helyzetet a kommunizmus bukása után, az újjászületés idején; nem volt egyszerű feladat visszaállítani az egyházi struktúrát, valamint számos konfliktus adódott a helyi ortodox egyházakkal az identitás megőrzésének kérdésében, s szembe kellett nézni a nacionalizmus megerősödésével is.

A mi missziónk nem új ideológiák létrehozása. Jézus Krisztus elküldte apostolait, hogy az evangéliumot hirdessék minden nemzetnek. A testvériség pedig összeköti a nemzeteket Krisztusban. Ezért az Európai Unió identitása sem lehet más, mint az, hogy Krisztusban összetartozunk”

 – mondta Erdő Péter.

Michael August Blume SVD, magyarországi apostoli nuncius a megnyitón azt hangsúlyozta, hogy a lelki-spirituális élet jellemzője, hogy az Eucharisztia mindennap az egységre hív.

A nuncius megemlékezett a görögkatolikusokkal való találkozásainak meghatározó élményeiről, külön említette Keresztes Szilárd emeritus hajdúdorogi püspököt, illetve a ghánai maronita pátriárkát, aki sokat tett az elnyomott keresztényekért.

A pápai követ arról is beszélt, hogy „az európai kultúra sajnos elvallástalanodik, csupán arra törekszik, hogy senkit se sértsen meg”.

Arra szólította a tanácskozás résztvevőit, hogy kérjék a Szentlélek megerősítését a hitükben, az együtt gondolkodásban: „Úgy ébredjünk mindennap, hogy a hivatásunk és az Atyához tartozásunk egyre erősebb.” Ehhez Mindszenty József bíborost állította példaként, az Egyház erős harcosát, akinek emléke a kommunista diktatúra megszűntével is fennmaradt.

Az európai görögkatolikus püspökök konferenciájának szeptember 5-i előadója Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke.

„Segítenünk kell a híveket, hogy az egységre törekedjenek, a közösségeink ne csupán világi, gazdasági alapokra épüljenek, hanem elsősorban Istenre, a szeretetre: nem feledkezhetünk meg arról, hogy az Egyház láthatatlan, természetfeletti valóság” – mondta Bagnasco bíboros.

A keresztény ember életstílusa a szeretet, amely felemeli a másik embert, a világot, s az Egyház hivatása szintén ez: előrevisz a hitben. Nem aláveti az embert, hanem Isten felé vezeti.

A bíboros hangsúlyozta: a Szentlélekben való egység csoda, tulajdonképpen az, amit a világ elveszített, s amire sóvárogva vágyik. Az Egyházat is az összetartozásnak kell jellemeznie a szinodalitás alapján, ugyanakkor ez egységet kell hogy eredményezzen diszciplináris értelemben, a pasztoráció terén is, éppúgy, mint az Eucharisztia ünneplésében.

Az Eucharisztia ugyanis Isten egységével kapcsol össze minket. Az első keresztények is a feltámadt Krisztus hitében éltek. Talán nem voltak erős emberek, de a hitük erős volt: az imában és az Eucharisztiában egységet alkottak Jézussal, s követték a példáját – fogalmazott Bagnasco bíboros.

A konferencián jelen lévő püspökök és papok a továbbiakban a NEK megnyitó szentmiséjén vesznek részt.

Szeptember 6-án, hétfőn Roberto Repole, az észak-itáliai teológiai fakultás torinói szekciójának vezetője, az Olasz Teológiai Társaság korábbi vezetője, valamint Stefano Parenti olasz teológus, a Regensburgi Egyetem tanára lesz a főelőadó.

Kedden a saját jogú egyházak képviselői ismertetik a részegyházukban kialakult eucharisztikus gyakorlatot, majd látogatást tesznek Gödöllőn, ahol nyilvános közös esti istentiszteleten imádkoznak együtt, az Istenszülő előünnepén este 6 órától.

Szeptember 8-án a tervek szerint közös nyilatkozatot fogadnak el a tanácskozás résztvevői, Őboldogsága Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi nagyérsek tart előadást a szinodalitásról, majd Youssef Absi szíriai görögkatolikus melkita pátriárka bizánci rítusú Szent Liturgiát mutat be görögkatolikus főpásztorok koncelebrálásával 16 órakor a budapesti Szent István-bazilikában.

A liturgia elején Erdő Péter bíboros köszönti a jelenlévőket, a homíliát Kocsis Fülöp érsek-metropolita mondja.

A szertartáshoz kapcsolódva gyűjtést szerveznek az üldözött keresztények számára.

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria