Akolitust avattak Segesváron

Külhoni – 2021. április 14., szerda | 9:48

Kerekes László segédpüspök április 11-én Segesváron akolitussá avatta Domahídi Győzőt – közölte a gyulafehérvári érsekség közösségi médiafelületén.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Facebook-oldalán közzétett rövid tájékoztató szerint a segesvári akolitusavatási szertartás során Ágoston Ferenc plébános bemutatta Kerekes László segédpüspöknek a jelöltet, aki a megfelelő tanfolyam és sikeres vizsga után jelentkezett a szolgálatra, miután a közösségnek hosszabb ideje aktív tagja.

A segédpüspök az ünnepi szentmise keretében elmondott prédikációjában hangsúlyozta: A közösség olyan építmény, amely élő kövekből épül. Minden tagja építi, a szolgálatra különleges megbízást kapott akolitus pedig további feladatot vállalt a közösség építésében.

A lektori és akolitusi szolgálat állandó, a liturgiához kapcsolódó szolgálat, amelyet hivatalosan, intézményes formában, liturgikus felavatás keretei közt kap meg az arra vállalkozó. A lektor feladata a szentírási szövegek felolvasása a liturgia keretében, az akolitus feladata az eucharisztia körüli szolgálat: ők segítenek az áldoztatásban, elviszik az Oltáriszentséget a betegekhez, vezethetik az igeliturgiát, a hívek közös imádságát.

Sokáig a kisebb rendek csupán a papság felé vezető út állomásai voltak; ma a lektor és akolitus laikus, akit a püspöki kar határozatában megszabott életkorban, megfelelő adottságok esetén vesznek fel a szolgálatra liturgikus szertartás keretében. Míg korábban ezek a kisebb rendek férfiak számára voltak fenntartva, Ferenc pápa ez év januárjában Spiritus Domini kezdetű apostoli levelében nők számára is lehetségessé tette. Rendelkezése megváltoztatta az Egyházi Törvénykönyv 230. kánonját, amely az akolitusi és a lektori szolgálatot szabályozza: a szolgálattal megbízható személyekre vonatkozóan „laikus férfiak” helyett ezentúl a „laikusok” szó szerepel.

Molnár Izabella pasztorálasszisztens, a főegyházmegyei pasztorális iroda munkatársa tájékoztatása szerint a gyulafehérvári főegyházmegyében 2010 óta tartanak hároméves képzést lelkipásztori munkatársak számára. A kezdetek óta a három helyszínen: Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen összesen 48 lelkipásztori munkatárs, 43 akolitus és 9 lektor végezte el ezt a képzést. Közülük már avattak fel akolitusokat, akik Gyergyószentmiklóson, három marosvásárhelyi plébánián, Mezőbándon, Kovásznán, három sepsiszentgyörgyi plébánián, Székelyudvarhelyen, Csíkszentléleken és Székelyfancsalon teljesítenek szolgálatot. Jelenleg 54 jelölt végzi a képzést Sepsiszentgyörgyön.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria