Állni Istenért, Egyházért, hazáért – Szentmise Rómában Mindszenty bíboros halálának évfordulóján

Külhoni – 2022. május 7., szombat | 11:30

Mindszenty József bíboros halálának évfordulója alkalmából május 6-án olasz nyelvű szentmisét tartottak Rómában, egykori címtemplomában, a Santo Stefano Rotondóban. A szentmisét és a szentbeszédet Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondta.

A szentmisén a szombathelyi VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar végezte a zenei szolgálatot, a kórus fellépését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. A szentmisén részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Bathó György helyettes államtitkár, Érszegi Márk, egykori vatikáni diplomata, jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyházügyi tanácsadója. A szentmisén több, Rómába akkreditált diplomata is jelen volt, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye szemináriumának zarándokai is.

Szentbeszédében Veres András püspök felidézte többek közt, hogy 1949-ben XII. Piusz pápa így írt a magyar püspököknek Mindszenty bíboros letartóztatását követően: „Mi ismerjük ennek a kiváló pásztornak az érdemeit. Ismerjük hite szilárdságát és rendíthetetlenségét, ismerjük apostoli erejét, amellyel védelmezi a keresztény tanítás integritását és követeli a vallás szent jogait. Rendíthetetlen szívvel és erőteljesen kötelességének érezte, hogy szembe szegüljön, amikor látta, hogy az Egyház szabadságát egyre inkább korlátozzák.”

Sokan kérdezik újra és újra: mikor fogják végre boldoggá avatni Mindszenty bíborost? Jogos a sürgető kérdés, hiszen kultusza élő, ennek ékes bizonyítéka ez a mai nap is, és azoknak a sokasága, akik világszerte mély tisztelettel, elismeréssel és hálával emlékeznek a bíboros életpéldájára és áldozatára. Mindszenty József a kommunizmustól és az állami ateizmustól féltette magyar népét, amely be is következett, amikor a vallási egyesületeket betiltották, majd pedig az egyházi iskolák államosítására is sor került. Ekkor sem tétovázott a vallásszabadság érdekében nyíltan szót emelni.

Egyetlen cél vezette: állni Istenért, Egyházért, hazáért.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte: mindenkinek részt kell vállalnia a változtatásban, mindenkinek az Istentől kapott talentumai és lehetőségei szerint. Ma is aktuális Mindszenty bíboros 1956. november 3-án este a rádióban elmondott beszédének egy fontos gondolata: „Én pártokon kívül és – állásom szerint – felül vagyok és maradok. Ebből a tisztemből figyelmeztetek minden magyart, hogy a gyönyörűséges egység októberi napjai után ne adjanak helyt pártviszályoknak és széthúzásoknak. Mert az országnak sok mindenre van most szüksége, de minél kevesebb pártra és pártvezérre. Maga a politizálás ma másodrendű ügy: a nemzet léte és a mindennapi kenyér a mi gondunk.”

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az anyagi helyzet javulását ugyan el lehet érni egy újfajta gazdaságpolitikával, ez azonban nem elég; ennél sokkal többre van szükségünk a jelenlegi társadalmi helyzet megváltoztatásához:

erkölcseiben kell megújulnia az egész magyar társadalomnak, sőt egész Európának!

A Mindszenty bíboros halálának 47. évfordulóján megtartott emlékmise után hazánk Szentszék mellé akkreditált nagykövetségének képviselője, Tóth Krisztina mondott köszönetet mindazoknak, akik megjelentek a szentmisén.

Szöveg és fotó: Bókay László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria