Angyalok között – Néhány mondat a KárPit folyóiratról

Kultúra – 2024. június 10., hétfő | 11:45

Halmai Tamás költő, író, irodalmár jegyzetét olvashatják.

„A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának negyedéves irodalmi, művészeti folyóirata”: ez a hivatalos megjelölése a KárPit című, úttörő kiadványnak, melyet a Kárpát-medence különféle tájairól szerkesztőséggé összegyűlt, MCC-s diákok készítenek el, évszakról évszakra, immár a harmadik esztendőben.

A 2024/1. (tavaszi) szám az angyal tematikai körében fejlik ki. A lapszám szerkezete a szokásos mintázatot követi: az alaphangot a főszerkesztői beköszöntő adja meg. Bartusz-Dobosi László jegyzetei sosem nélkülözik a kontemplatív rétegzettséget és az irodalmi-kulturális utalásokat; ezúttal is idézetekkel diskurálva vet számot az irodalom vertikális föladataival, szó és csend angelikus viszonyával.

Találunk a lapban interjút (szokás szerint kettőt), verset és rövidprózát nagy számban (még Madách-továbbírást is, szabatos drámai jambusokban, a székelyudvarhelyi Pálffy Katinka tollából), s műalkotásokról és kulturális eseményekről elmélkedő jegyzetet-tudósítást is.

Szentesi Eszter (Veresegyház) angyaltani jegyzete (Hamvas Béla nyomán) éppoly izgalmas, mint Galambos Boglárka Ágnes (Székesfehérvár) zenetörténeti fejtegetései (Händeltől Eötvös Péterig kiterjesztett figyelemmel); de Wim Wenders és Cseh Tamás szellemét is megidézi két-két írás.

Csak példákat említettem, a teljesség igénye elvétené a részletek szépségét. Mely ihletett mondatokból is elő-elősüt: „A legszebb zene ütemtelen. […] A legszebb harang szól értetek.” (Birinyi Flóra Lilla, Budakalász: Értetek) – „Nemcsak tartani kell a boltívet, nemcsak megtámasztani, hanem részesévé kell válni, tartó- és egyben díszítőelemekké alakulni.” (Felszegi Kincső, Szamosújvár: Boltívvé válni. Gondolatok az Ars Sacra fesztivál kapcsán

„…kizárólag magas minőségre szabad törekedni. Csak azért nem fogjuk lejjebb engedni a színvonalat, hogy megmaradhassunk. A szerkesztés is komoly tervezést és elköteleződést igényel: itt nem lehet írogatni, itt csak írni lehet” – nyilatkozta egy interjúban Bartusz-Dobosi László. Fontos szavak. Mert az MCC politikai beágyazottságát és ideológiai manővereit illetően kinek-kinek lehet kritikai véleménye. De bírálati utakon is akkor járunk el méltányosan, ha élünk a különbségtétel képességével. Saját törvényekhez igazodó kiadvány, mert tiszta szellemű fiatalok lapja a KárPit. Mindehhez a nagy alakú formátum, az írógépelést idéző szövegkép és Sánta Eszter grafikái a küllem nemes esztétikáját toldják.

Fotó: mcc.hu

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2024. június 2-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria