Arturo Sosát választották meg jezsuita generálisnak

Megszentelt élet – 2016. október 14., péntek | 13:59

A jezsuiták 36. általános rendgyűlése október 14-én Arturo Sosát választotta meg a Jézus Társasága új általános rendfőnökének.

Adolfo Nicolás, a leköszönő rendfőnök köszönti az új generálist

Arturo Sosa 1948. november 12-én született a venezuelai Caracasban. A Jézus Társasága római nemzetközi házainak és intézményeinek a generális által delegált elöljárója. A Venezuelai Központi Egyetemen a politikai tudományok doktora. Spanyol, olasz és angol nyelven beszél, és francia nyelven is ért.

Az általános rendfőnök, más néven a generális feladata a rendi közösség irányítása. A rend római központjából irányítja a Jézus Társaságát, a legnagyobb létszámú katolikus férfiszerzetesrendet.


A 36. általános rendgyűlést Adolfo Nicolás rendfőnök hívta össze azzal a szándékkal, hogy megválasszák utódját. A 66 provinciából és régióból érkező 215 jezsuita – közülük 212 vett részt a választásban – feladata kettős: megválasztják az általános rendfőnököt, majd megvitatják a társaság életére és küldetésére vonatkozó legfontosabb kérdéseket.

A rendgyűlést 2014 decemberében hívták össze. Az ezt bejelentő levelében Adolfo Nicolás arra biztatott, hogy „az életünkről és küldetésünkről történő mély és igaz megkülönböztetés szellemébe lépjünk be”. Hozzátette, hogy „most, amikor Ferenc pápa az egész egyházat mély megújulásra hívja – figyelve az egyház és a világ nagy szükségleteire és reményeire – mi is lelkesen fogadhatjuk ezt a meghívást”.


A választás előtti imádság

A rendgyűlés október 2-án kezdődött Rómában. A tagok először elfogadták a rendfőnök lemondását, majd megkezdték a társaság helyzetének megvitatását (de statu societatis), ami már ahhoz segít, hogy megfelelő új általános elöljárót tudjanak választani. Ezt követi a négynapos „murmuratio” („suttogás”) hagyományos kerete. Ekkor a választók személyes beszélgetések során kérhetnek információkat a lehetséges jelöltekről. A folyamat lényege minden lobbizás kizárása: ekkor nem is szabad csoportokban beszélgetni. Ezen időszak szolgál a csend, az imádság és a bűnbánat által a megkülönböztetésre.

Adolfo Nicolás 2016 nyarán interjút adott, amiben reményét fejezte ki, hogy a rendgyűlés nemcsak „jó generálist fog választani, hanem segíteni fog elmélyíteni szolgálatunkat úgy, ahogy Szent Ignác kívánja, hogy tegyük”. A leköszönő jezsuita elöljáró különösen is hangsúlyozta a változásra való érzékenységet az egyház szükségletei és a mai világ kihívásai kapcsán: „Szükségünk van bátorságra, képzelőerőre és merészségre, hogy küldetésünket úgy fogadjuk mint Isten a világhoz szóló átfogó küldetésének részét. Azt is remélem, hogy a pápa szólni fog a rendgyűléshez, és kifejezi érzéseit és aggodalmait.”


Ferenc pápa az új jezsuita rendfőnökkel, Arturo Sosával

A jezsuita rendet 476 évvel ezelőtt alapította Loyolai Ignác. 1540-ben III. Pál engedélyezte a szerzetesközösség működését Regimini militantis ecclesiae kezdetű bullájával. Az akkor létrejött katolikus missziós közösség máig a legelterjedtebb katolikus férfiszerzetesrend. Néhány adat a Jézus Társaságáról: 2015 végén 16 740 jezsuita volt világszerte, ebből mintegy 12 ezer pap, 1300 testvér, 2700 tanuló rendtag és 753 novícius. Mára a rendtársak többsége a déli féltekéről, a hivatások többsége Ázsiából és Afrikából származik (a tanuló rendtagok és novíciusok 60%-a). Mintegy 5000 jezsuita él Európában, 2600 Észak-Amerikában, 2400 Dél-Amerikában, 5600 Ázsiában (ebből 4000 Indiában), és 1600 Afrikában.


A generális megválasztására a rendgyűlés második hetében szokott sor kerülni, és abszolút többséget (azaz legalább 50 százalék plusz egy főt, 107 szavazatot) igényel. A most megválasztott Arturo Sosa Loyolai Ignác 30. utódja. Amint a választás megtörtént, a rendnek erről azonnal tájékoztatnia kell a pápát. A rendgyűlés ezután kezd más, nagyobb témák megvitatásába, amelyek a társaság életének és küldetésének megújítását szolgálják az egyházban.

Ma 64 jezsuita tartozik a magyar provinciához. Szolgálatuk kiterjed minden klasszikus területre, így a lelkigyakorlatokra, a közvetlen lelkipásztori szolgálatra, a közép- és felsőoktatásra, a szociális feladatvállalásra és a médiára.

Az általános rendgyűlés a jezsuiták legfőbb választott törvényhozó fóruma. A jezsuiták 476 éves története során 36. alkalommal hívták össze idén októberre. A rendgyűlést a generális halála vagy lemondása esetén hívják össze, hogy megválasszák utódját, vagy amikor a generális úgy látja, hogy olyan területen van szükség változásra, ahol nem tud vagy nem akar egyedül dönteni. A spanyol Adolfo Nicolást 2008-ban választották meg rendfőnöknek, és 2014 végén jelentette be szándékát a lemondásra.

A legelső rendgyűlést 1558-ban tartották. Érdekessége, hogy Szent Ignác halála utána két évvel el kellett halasztani a pápa és a spanyol háború miatt. Néhány rendgyűlés hónapokig is eltartott, de volt olyan, mint az 1965–66 közötti 31. rendgyűlés, amely több hónapig ülésezett úgy, hogy közben több mint egy év szünetet tartott. Amíg a rendgyűlés tart, addig az a társaság legfőbb kormányzati szerve, magát a rendfőnököt is megelőzve. Érdekesség, hogy Ferenc pápa jezsuitaként két rendgyűlésen is részt vett: a 32. (1974–75) és a 33. (1983) általános rendgyűlésen.

Forrás és fotó: Jezsuita.hu; Gumilla.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria