Az egyházatyák közelebb visznek Krisztushoz – A pápa látogatása a római patrisztikus intézetben

Ferenc pápa – 2019. február 17., vasárnap | 17:46

Ötven évvel ezelőtt, a zsinati megújulás szellemében alapították Rómában az Augustinianum Patrisztikus Intézetet, melynek legfőbb feladata, hogy gondozza és továbbadja az egyházatyák szellemi örökségét. A jubileum alkalmából február 16-án Ferenc pápa látogatást tett az intézetben.

Az intézet tanáraihoz és hallgatóihoz intézett beszédében Ferenc pápa hálát adott Istennek az Augustinianum fél évszázados fennállásáért. Megemlékezett az alapítókról, akik ápolták az Ágoston-rendi szerzetesek több évszázados hagyományát, és a szent tudományokra, főként az egyházatyák és elsőként Szent Ágoston műveinek tanulmányozására irányították a figyelmet.

A római patrisztikus intézet a katolikus teológiai hagyomány gazdag örökségét ápolja és közvetíti, főként az egyházatyák hagyományát, mely fontos az Egyház számára – állapította meg a pápa, majd Szent VI. Pál tanítását idézte, aki ötven évvel ezelőtt megalapította az intézetet. „Az egyházatyákhoz való visszatérés része a keresztény kezdetekhez való visszatérésnek, amely nélkül nem lehetséges a biblikus megújulás, a liturgikus reform és a II. vatikáni zsinat által annyira óhajtott új teológiai kutatás.”

Szent II. János Pál pápa 1982-ben az intézet meglátogatásakor azt mondta, „az egyházatyák iskolájába járni annyit jelent, mint hogy megtanuljuk jobban megismerni Krisztust és önmagunkat. Ez az ismeret rendkívüli módon segíti az Egyházat a küldetésében.”

Ferenc pápa arra buzdította az intézet tanárait és hallgatóit, hogy legyenek hűségesek a gyökereikhez, állhatatosan tartsanak ki a szellemi, spirituális és morális értékek közvetítésében. Mindezt bölcsen és az Egyházért vállalt felelősséggel tegyék, hiszen mindez közvetlenül hozzájárul az evangelizációhoz, és az egész emberi családot az Istenben való végső teljesség felé segíti.

A Szentatya idézett a Veritatis gaudium kezdetű apostoli konstitúciójából: „Az igazság öröme kifejezi azt az emésztő vágyat, mely nyugtalanná teszi minden ember szívét mindahányszor nem találkozik, nem lakik és nem oszt meg mindent Isten Világosságával.” A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy a konstitúció szövege itt Szent Ágoston híres mondatára utal: „Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik tebenned.”

A pápa végül arra kérte az Augustinianum Patrisztikus Intézet tanárait és hallgatóit, hogy Szent Ágoston lelki örökségének megfelelően mindig imádsággal fogjanak hozzá a szent tudományok tanulmányázásához és továbbadásához.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican NEws

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria