A váci EKIF szakmai látogatáson fogadta Felföldi László pécsi megyéspüspököt és munkatársait

Hazai – 2024. április 22., hétfő | 18:18

Április 17-én Felföldi László pécsi megyéspüspök és munkatársai a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságánál tettek szakmai látogatást, hogy az intézményfenntartó működésével és az általuk alkalmazott bevált gyakorlatokkal megismerkedjenek.

Felföldi Lászlót a látogatásra elkísérte Máger Róbert, a pécsi püspöki iroda igazgatója, Koósz Roland oktatási irodavezető, Sipos Edit hitoktatási munkatárs, Kapitányné Légrádi Éva pasztorális munkatárs, Merényi Andrea oktatási munkatárs és Papp Attila iskolaigazgató. Vácon találkoztak a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának munkatársaival, szakembereivel. A megbeszélésen részt vett Marton Zsolt váci megyéspüspök is, valamint a Váci Egyházmegye pasztorális és oktatási intézményei részéről Csáki Tibor, az EKIF hitéleti igazgatója, Paszternák Tamás pasztorális helynök és Tornay Gábor hitoktatási igazgató, valamint Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Uzsalyné Pécsi Rita pedagógiai főtanácsadó, Hortobágyiné Nagy Ágnes, a Családi Életre Nevelés (CSÉN) program alapítója és Bíró Délia pszichológus.

Puskás Balázs főigazgató összefoglaló előadásban mutatta be az EKIF munkáját, az oktatás és nevelés alappilléreit, amelyekre a főhatóság startégiája épül. Továbbá vázolta azokat az intézményeket és programokat, amelyekkel a sikeres működés érdekében együtt dolgoznak és gondolkodnak, mint az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az Organikus Pedagógia Egyesület, a Családi Életre Nevelés programja, valamint az EKIF pasztorális munkacsoportja. Bemutatták az „utazó terapeuták” kezdeményezést, az Iskolakertek-Óvodakertek programot, a múzeumpedagógiai együttműködést, a fiatal pedagógushallgatók számára alapított Migazzi-ösztöndíjat, az intézményivezető-képzést és a szociális segítségnyújtás rendszerét. Ezen programok célja együttesen, hogy a pedagógusok és a gyermekek képzését, fejlesztését támogassák és mindezek segítségével alapvető céljukat elérjék, amely Isten országának építése az oktatási-nevelési intézmények tevékenységén keresztül.

Puskás Balázs főigazgató végigvezette a küldöttség tagjait az EKIF szakterületein, ahol a vezetők részletesen ismertették tevékenységeiket és azt, hogy mely témákban állnak az intézmények rendelkezésére, miben tudják az ő munkájukat segíteni. Külön hangsúlyt kapott a vezetőképzés és az organikus pedagógia módszerének bemutatása, amelyhez kapcsolódóan az AVKF több éve indít két féléves, levelező tagozaton végezhető felsőfokú szakirányú továbbképzést. A tapasztalatcsere során a pasztorális csapat munkája is kiemelt téma volt. Az intézményvezetők és pedagógusok érzékelik, hogy az iskolákban megváltozott a diákok – sőt, a tanárok között – a hívők és nem hívők aránya. Az evangélium hirdetése más formákat igényel, ezekre új módszertant kell kialakítani. A Váci Egyházmegyében egy évvel korábban megindult iskolaapostoli hálózat kísérlet erre, amelynek célja, hogy az iskolai kötelező hittanon részt vevő diákokat be tudják vonni a plébániák életébe és ezzel tartós közösségi kapcsolatot és kötődést tudjanak kínálni nekik a Katolikus Egyházhoz.

Pécsen jelenleg csak oktatási hivatal működik, az oktatási intézmények között nincs együttműködés és nincs számukra központi támogatás, ezért a küldöttség számára hasznos volt hallani egy aktív fenntartó többéves tapasztalatairól, amelyeket a későbbiek során ők is be tudnak építeni a saját munkájukba.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria