Az Eucharisztia ünneplése 98. (2. rész)

Nézőpont – 2021. január 31., vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

A Lélek működése szervesen kapcsolódik Jézus küldetéséhez, és mint Vigasztaló ő az Igazság Lelke is. Ilyen értelemben működésének lényege abban áll, hogy benne maradandó valóság és jel Jézus tanítása. A Vigasztaló igazsága a folytonosság záloga az Atya, a Fiú és a tanítványok között, akik befogadták az Igazságot, hisznek Jézus Krisztusban, és az idők során egyre inkább elmélyülnek az Igazság megértésében.

A Lélek működéséről így ír Jeruzsálemi Szent Kürillosz: „Egyetlenegy a Szent Lélek, a Vigasztaló. És ahogyan egy az Isten, az Atya, és nincsen másik Atya, és ahogyan egy az egyszülött Fiú és Isten Igéje, és nincs testvére, ugyanúgy egyetlenegy a Szent Lélek is, és nincs másik vele egyenrangú Lélek. A Szent Lélek tehát a legnagyobb hatalom, valami isteni és kifürkészhetetlen, él ugyanis, és értelmes, megszentelője mindazoknak, akiket Isten Krisztus által hozott létre. Ő világosítja meg az igazak lelkeit, ő van a prófétákban is, ő van az apostolokban is az Újszövetségben (…) Senki ne szakítsa el egymástól az Ó- és az Újszövetséget. Ne mondja senki, hogy más ott a Lélek, és más itt a Lélek. Mert akkor sérti azt a Szent Lelket, aki az Atyával és a Fiúval együtt imádandó és tisztelendő, és a szent keresztség idején a Szent Háromság magában foglalja.” (XVI. katekézis, 3.4.)

„Paraklétos a neve, mert megerősít és segítségünkre siet gyöngeségeink miatt. Mert azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni. De maga a Lélek jár közben értünk szavakban ki nem mondható sóhajtozásokkal (Róm 8,26), nyilván Istennél. Bárkit Krisztusért gyakran megaláztak, igazságtalanul meggyaláztak, vértanúságot szenvedett, mindenféle kínzásokat, tüzet, kardot, vadállatokat, szakadékba taszítást állt ki. Ám a Szent Lélek sugallta neki, mondván: Tarts ki az Úrért, ember!” (XVI. katekézis, 20.)

Bizonyos, hogy a himnusz triadikus formulájában a Vigasztaló említése szerves kapcsolatot hoz létre az apostoli kar, a próféták dicséretes száma, a vértanúk serege és az Egyház tagjai között (a himnusz 7–10 versei). A Vigasztaló Szent Lélekben válik érthetővé az egység és a folyamatosság: „Maga a mindenek Istene, aki Szent Lelkében szólt a próféták által, aki elküldte őt az apostolokra az ötvenedik napon ide, küldje el Ő Őt most ide ránk, és általa őrizzen meg minket (…).” (XVII. katekézis, 38.)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria