Párbeszéd a liturgiáról: Az oltár köszöntése

Nézőpont – 2020. október 25., vasárnap | 12:00

Fehérváry Jákó OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

„Amikor megérkeznek a presbitériumba, a pap, a diakónus és a szolgálattevők mély meghajlással köszöntik az oltárt. Ezután tiszteletadása jeléül a pap és a diakónus megcsókolja az oltárt; a miséző meg is tömjénezi a keresztet és az oltárt, ha ezt megfelelőnek tartja.” (Római Misekönyv, Általános Rendelkezések, 49.)

A szentmise liturgiája egyetlen nagy történés, az Atya és népe közötti kapcsolat, párbeszéd kibontakozása. Ez apró, ám jelentéssel teljes mozzanatokból épül fel, melyek közül egyik sem elhanyagolható. Jeremy Driscoll ezek közül néhányat „kisebb misztériumoknak” nevez a szentmiséről szóló könyvében, de ez a kifejezés tulajdonképpen valamennyi részletre kiterjeszthető.

A bevonulást lezáró aktus a tiszteletadás az oltárnak: a liturgikus tér e kétségbevonhatatlan fókusza jóval több puszta tárgynál. Mintegy élő várakozás, amely az eucharisztikus lakomát, az áldozatot készül fogadni. Szilárd jelenlét, „sarokkő”, amely Krisztust szimbolikusan jeleníti meg az ünneplő közösség számára. Az oltáron megelevenedik Krisztus húsvéti áldozata, halála és feltámadása. Az oltár, éppen a húsvéton keresztül, az Atyával való elszakíthatatlan kapcsolat helyszíne az Egyház számára, ég és föld találkozása. Asztal is, amely olyan lakomára hív bennünket, ahol szegény és gazdag egyként foglal helyet.

A csók az egymást köszöntő emberek egyik legintimebb gesztusa. Nem osztogatjuk fűnek-fának, hanem jó esetben valóban a közelség és a szeretet megnyilvánulása. A latin liturgikus hagyományban az oltárt illetjük csókkal, és nagypénteken a Szent Keresztet.

Amikor a szolgálattevők mély meghajlással köszöntik az oltárt, a pap és a diakónus pedig megcsókolja, tiszteletadásuk nem egy tárgynak szól, hanem a terében kibontakozó titoknak. A pap nemcsak a maga, hanem az egész ünneplő gyülekezet ragaszkodását és viszontszeretetét jeleníti meg ebben a gesztusban. Nehezen képzelhető el nagyobb szeretet annál, ahogyan az Atya közel jön hozzánk, emberekhez Jézus itt és most ünnepelt és újra átélhető húsvétjában.

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria