Az új vértanúk bizottsága egybegyűjti a 2000 óta életüket vesztett mártírok emlékezetét

Kitekintő – 2023. november 19., vasárnap | 13:20

A Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumában az Új Vértanúk, a Hit Tanúságtevői Bizottsága november 9-én kezdte meg ülésszakát, hogy a 2025-ös szentévre való tekintettel több mint 550 olyan vértanút azonosítson, akiknek szolgálatának és halálának körülményei jól ismertek az Egyház számára.

Az Új Vértanúk, a Hit Tanúságtevői Bizottsága – amely Ferenc pápa kérésére működik –, múlt hét csütörtökön, november 9-én ülésezett a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumában, hogy a 2025-ös jubileumra megvalósítsa feladatát. A Szentszéki Sajtóközpont közlése szerint a keresztény áldozatok számbavételéhez – lelkipásztorok, megszentelt életet élt férfiak és nők, laikusok – és haláluk körülményeihez a Fides missziós hírügynökség és más ügynökségek által már megszerzett adatokat fogják felhasználni, illetve új kutatásokat is figyelembe vesznek majd, azon püspökök, szerzetesközösségek és egyének segítségével, akik őrzik e keresztények emlékét.

Az első fázisban olyan keresztények emlékét örökítik meg, akik a 2000. évtől napjainkig az evangéliumnak való engedelmesség miatt vesztették el életüket. Jelenleg több mint 550 olyan vértanú van, akiknél jól ismert az Egyháznak és Isten népének végzett szolgálata és haláluk körülményei.

Létrehoznak egy honlapot, amely a bizottság munkáját tükrözi, valamint alapvető információkat is nyújt. Az ülésen felidézték a keleti katolikus egyházak számos hívőjének áldozatát, tekintettel a Közel-Keletre és Ázsiára. Felhívták ugyanakkor a figyelmet a tágabb értelemben vett vértanúság ökumenikus értékére, és arra is, hogy figyelembe kell venni más felekezetű keresztények tanúságtételének gazdagságát is.

A Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma a bizottság elnöke, Fabio Fabene érsek személyében biztosította a testület számára a rábízott feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, emberi és technikai erőforrásokat. Az alelnökkel, Andrea Riccardi professzorral közösen a korábbi kutatásokat tekintették át, és javaslatokat fogalmaztak meg a jövőbeli kutatásokhoz. „Az együttműködés szellemében készülünk tehát a kutatásokra és a találkozásokra ezekkel a tanúkkal, akiknek életét és halálát az evangélium, a gyengébbek iránti szeretet, a béke keresése és a sokféle gonosz szándékkal való fájdalmas szembenézés jellemzi; anélkül azonban, hogy valaha is feladták volna a jóba vetett hitet – olvasható a közleményben. – Ők a remény fényét, az alázatos, de mégis határozott hangot jelentik, amely az élet legfőbb javára, az emberi család egységére, a keresztények fegyvertelen erejére hív.”

Forrás: Vatikáni Rádió angol és olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News, Vatican Media

Hollósi Judit/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria