Az újévet és Nagy Szent Bazil egyházatyát ünnepelték Miskolcon a görögkatolikusok

Hazai – 2021. január 1., péntek | 19:55

Az új esztendő első napján Orosz Atanáz megyéspüspök vezetett Szent Liturgiát a Búza téri székesegyházban Miskolcon. A liturgián elhangzott püspöki homília az alábbiakban olvasható.

A kereszt jelével kívánok boldog új évet! Boldogságra születtünk, boldogságban szeretnénk nevelni szeretteinket, gyermekeinket. Azonban a boldogság közkedvelt, sokfelé reklámozott „instant receptjei” az elmúlt évben már nem nagyon működtek. Mert a világjárvány az igazi boldogságot alapvetően veszélyeztette. Világszerte rájöhettünk, hogy egészség nélkül a boldogság nem található meg sem a gazdagságban, sem a jólétben, sem az emberi dicsőségben vagy a hatalomban, sem bármiféle emberi tevékenységben.

Akár kifejezett jólétet, akár a rossztól való mentességet tartjuk a boldogság ismérvének, azt ki-ki tapasztalatból is tudja, hogy ezeket nem képes az ember egymagától megadni magának. Egyedül Istenben találhatjuk meg teljes boldogságunkat, aki minden jónak, így az egészségnek is legfőbb forrása. Ő az Élet Ura, és tőle kapunk minden életet.

Reggeli zsolozsmánk elején szoktuk imádkozni a 38. zsoltár kezdő szavait: „Uram, ne feddj meg engem felindulásodban, és haragodban ne dorgálj meg engem, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezült kezed. Nincs épség testemben haragodtól, nincs békesség csontjaimban bűneim miatt.” Erről a zsoltárról mondta az egyik ókori egyháztanító: „Ahogy a Teremtő a test számára gyógynövényekből kivonható gyógyszereket teremtett, a léleknek is teremtett gyógyszereket: igéiben, amelyeket elvetett a Szentírásban. Így ha valaki (…) észreveszi, hogy lelke a természetével ellenkező dolgot követett el, megfelelő lelki gyógymódot keres neki, amely Isten parancsai alapján meggyógyíthatják. Mert megadta egyfajta gyógymód technikáját is, amelynek szerzője maga az Üdvözítő, aki magáról elmondhatta: »Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.«”

Nyilvánvalóan ő lett a főorvos, aki minden gyöngeséget és betegséget meg tud gyógyítani. Ahogy az evangéliumban olvassuk: betegségeinket ő hordozta. A tanítványai, Péter és Pál és a próféták szintén csak orvosok, akárcsak azok is mindnyájan, akik az apostolok utódai lettek az egyházakban, s akiknek feladatuk a sebek gyógyítása lett, hiszen Isten a lelkek orvosainak szánta őket az Egyházában, mert Istenünk nem akarja a bűnös halálát, hanem azt várja el, hogy megtérjen és imádkozzon. Az apostolok utódai közül elsőként Antiochiai Szent Ignác tanácsolta híveinek: „Viseljétek mindenki betegségét!”

Az új évre világszerte a bajtól, betegségtől való megszabadulást kívánjuk. Ilyen helyzetben születhetett a 41. zsoltár, amelyben már a gyógyult ember hálaadását kíséri a pap gratulációja: „Boldog, aki észreveszi a szegényt és a nyomorultat, a rossz napon megszabadítja őt az Úr. Az Úr segítse meg őt betegágyán! Azt mondtam: Uram, irgalmazz nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!” A testi gyógyulás olykor jele annak, hogy az illető lelkileg is megkönnyebbülhet, hiszen az Úr megbocsátotta vétkeit.

Január elsején a ma ünnepelt szent, Nagy Szent Bazil liturgiáját végezzük. Szent Bazil zsoltármagyarázatokhoz írt előszava szerint „A Szentírás a lelkek közös gyógyszertára”, amelyből „mi emberek mindannyian kiszemeljük belőle a saját bajunkra való gyógyírt”. A Zsoltárok könyvében viszont ki-ki maga is megtalálhatja azt, ami neki éppen leginkább hasznára van. A lelkek régi sebei begyógyulnak általa, az újabb keletű sebekre pedig gyors javulást kínál, tehát a betegnek kezelést ad. A Zsoltároskönyv mindenestül kiirtja a szenvedélyeket, és igen gondos lelkivezetéssel és kellemes hangzással éri el azt, hogy józan gondolkodásmódot alakítson ki a lelkünkben.

Erről szól Szent Bazil a 32. zsoltár kezdő verse kapcsán is: „Örvendjetek, igazak az Úrban! Örvendjetek, mégpedig nem akkor, amikor felvirágzik a háztáji gazdaságotok, s nem is azért, hogy testileg jó egészségnek örvendeztek vagy hogy bőséges terméshozamnak örvendezhetnétek, hanem mert a tiétek az Úr, a végtelen Szépség, Jóság, Bölcsesség. Ezért a Szentírás arra szólítja fel az igazakat, hogy tudatosítsák ezt a nagy méltóságukat, hogy ilyen nagy Úrnak állhatnak a szolgálatában, s kimondhatatlan örömmel és ujjongással örüljenek az ő szolgálatának...”

Jussunk el annak az örömnek a felismerésére, hogy Jézus Krisztus megváltott és meggyógyít bennünket. Akkor az Ő szolgálatában szeretnénk életünket egészen az üdvösségig folytatni. Szent Bazil tanítványának a szerzetesről írt könyve szerint a betegségek diagnózisát követik a gyógymódok, melyekkel Krisztus, „a lelkek orvosa meggyógyítja a lélek betegségeit”.

Ennek a beavatkozásnak reményében kívánjunk ma egymásnak is egészséggel boldog újévet és üdvösséget alkalmas időben! Ámen.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Miskolci Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria