Ballagók ünnepe a kalocsai székesegyházban

Hazai – 2019. június 11., kedd | 14:02

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában működő általános iskolák végzős diákjainak ünnepét tartották június 7-én, pénteken Kalocsán, a Nagyboldogasszony-főszékesegyházban.

A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Bábel Balázs érsek mutatott be, az iskolalelkészek koncelebrálásával.

A főpásztor szentbeszédében kiemelte: a főegyházmegye katolikus iskoláiban még ünnepélyesebben szeretné zárni a tanévet s azt a nyolc évet, melyet a diákok az iskolában eltöltöttek. Ilyenkor hálatelt szívvel gondolunk Isten nagy tetteire, és énekeljük a Te Deumot.

Miért érdemes az egyházi iskolába járni? – tette föl a kérdést az érsek. – Mi az a többlet, amit a katolikus iskola ad? Mi az a többlet, amit más iskola kevésbé adhat meg? A válasz egyértelmű. Jézus Krisztus. Keresztények vagyunk, ez azt jelenti, hogy krisztusi emberek. Ez a szó Jézus személyéhez kapcsolódik. A katolikus iskolában – túl a tanulmányokon, túl azon, amit más iskolában megkap mindenki – mindenki megismerkedhet Jézus Krisztus személyével, de nem csak lexikális módon.

Az olvasmányra utalva Bábel Balázs kifejtette: Pál apostol börtönbe került, de a város vezetősége időközben megváltozott. Agrippa király meglátogatta az új helytartót, aki az ismertetés közben beszél Pálról, ki tanúságot tett Jézus Krisztusról és feltámadásáról. Ismeret ez, mely már Szent Pál korában is a jó hír hirdetésének alapja volt; ez lehet csak egy lexikális adat, mely a történelemórán elhangzik. Számunkra azonban ez nem egy adat a sok közül, hanem a jó hír – mondta az érsek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főpásztora hozzátette: Péter a passió során megtagadta Jézust, de most Jézus megkérdezi, hogy szereti-e a Mesterét, Péter pedig háromszor megerősíti hűségét. Jézus isteni tapintattal a szabad akarat megtartásával kérdezi meg Pétert. Ez a szeretet egyik fő ismérve – emelte ki a szónok. – A szabad döntés, amelyet nem lehet programozni, nem lehet befolyásolni. Válaszában Jézus nem azt a feladatot adja, hogy még jobban tisztelje őt, hanem hogy legeltesse bárányait. A Jó Pásztor pásztort adott a nyájnak. Ha Péter szereti a Mestert, akkor szereti mindazokat, akik a Mesterhez tartoznak. A szeretet lényege, hogy nem lehet parancsolni, de meg kell tenni.

Bábel Balázs érsek Ady Endre halálának századik évfordulója kapcsán elmondta: a költő először református népiskolába, majd katolikus iskolába, később a nagykárolyi piaristákhoz járt, ahol szeretett tanárának megvallotta, hogy nagyon megérintette őt a hit. Élete ugyan más fordulatot vett, de sokszor felébredt benne a lelkiismeret szava. Így fogalmazta meg, mi mindent köszönhet a nagykárolyi piarista iskolának:

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”

Ezután a főpásztor személyes hangon szólt a ballagókhoz: túl azon, amit tanultak, amit elsajátítottak, itt van a többlet, amit magukkal kell vinni és tovább kell adni. Amit az egyházi iskola ad, az egy talentummal több, amiről egyszer majd számot is kell adni. A példabeszédben a gazda mindenkit megdicsér, csak azt nem, aki a talentumot elásta. Gyarapítani kell ezt a talentumot, hogy hű és értékes életet tudjunk élni – mondta Bábel Balázs érsek.

A szentmise után a ballagó diákok emléklapot és ünnepi szentképet vehettek át a főpásztortól, aki június 25-én ünnepli érseki székfoglalásának 20. évfordulóját.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria