Beer Miklós püspök ünnepi szentmisével zárta le a váci egyházmegyei zsinatot

Hazai – 2015. december 9., szerda | 17:34

Beer Miklós megyéspüspök lezárta a Váci Egyházmegye zsinatát, és megnyitotta – Ferenc pápával egy időben – az irgalmasság szentévét Vácon december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A zsúfolásig megtelt székesegyházban az egyházmegye papsága töltötte meg a szentélyt, míg a világi szolgálattevők és a hívek a padokat és az állóhelyeket foglalták el. A szentmisén a székesegyház Szent Cecília kórusa és a váci kórusiskola diákjai adtak zenei szolgálatot.

Szentbeszédében a főpásztor felidézte, hogy az egyházmegyei zsinat három éve, a II. vatikáni zsinat megkezdésének ötvenedik évfordulóján kezdte meg munkáját, és most, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, éppen ötven évvel a zsinat lezárása után fejeződik be.

Amikor a mai ünnepen megemlékezünk a Szűzanyáról, voltaképpen arra emlékezünk, hogy az Úristen nem hagyta magára a bűnbe esett embert, hanem második Ádámként a saját Fiát küldte el a földre – hangsúlyozta Beer Miklós. – Ahogy az első Ádám bűne mindannyiunkra rászáll, úgy Jézus megváltása is mindenkire kiárad – utóbbihoz azonban szükség van a hit szabad, emberi döntésére Isten mellett. Csak így tudjuk elfogadni Isten irgalmát; azt az irgalmat, amelyet épp most fogunk egy éven keresztül átelmélkedni, felfogni. Azt az irgalmat, amelyre a mai világban van a legnagyobb szükség – utalt a püspök a nemzetközi helyzetre –, éppen ma kell Hozzá folyamodnunk, aki a pislákoló mécsbelet nem oltja el, a megroppant nádszálat nem töri össze. Ha az egész Biblia megsemmisülne, és csak a tékozló fiú története maradna fenn az emberiségnek, abból is tökéletesen megérthetnénk Isten valódi üzenetét – emlékezett vissza Miklós püspök egykori bibliaprofesszorának szavaira. Az egyház küldetése: Isten irgalmát továbbadni a világnak.

Az egyházmegyei gyűléssel kapcsolatban a püspök először a II. vatikáni zsinatot idézte föl, megemlítve Jézusnak azokat a szent helytartóit – Szent XXIII. János, Boldog VI. Pál és Szent II. János Pál pápákat –, akik ablakot nyitottak a világra, hogy kiáradhasson az isteni irgalom. Az egyházmegye zsinata éppen azért kezdődött ötven évvel e nagy mű után, hogy a helyi egyház szellemében kövesse a nagy elődök szándékait; hogy ne okoskodás legyen az együtt gondolkodás, hanem a Szentlélek szándékainak fürkészése és megértése. „Most mindannyian érezzük Isten sürgetését a megújulásra, hogy ebben a zűrzavaros világban mi legyünk a péteri sziklára, a hegyre épült város, ahol az irgalmat meg lehet találni” – buzdította a híveket a megyéspüspök.

Hamar eltelt ez a három év – állapította meg –, de ne feledjük el, hogy a mi munkánk most nem befejeződött, hanem éppen hogy elkezdődik: most kell kinyitnunk a kaput, és kiárasztanunk Isten irgalmának üzenetét. Ennek jele a székesegyházban a nyáregyházi hívek ajándéka, egy hatalmas mézeskalácskapu, és előtte a szentmise ideje alatt Szent Fausztina Kowalska – Jézus irgalmas szívének hirdetője – ereklyéje, akit Szent II. János Pál pápa emelt oltárra. A Szűzanya, az Irgalmasság Anyja segítsen, kísérjen bennünket, imádkozzon értünk és velünk – zárta szentbeszédét a püspök.


Az ünnepi szentmise végén Beer Miklós jelképesen megnyitotta a székesegyház nagykapuját az irgalmasság szentévében, majd az egybegyűltek elénekelték a Te Deumot. Végezetül a főpásztor az egyházmegye minden jelen levő papjának átadta az egyházmegyei zsinat záródokumentumát.

Forrás és fotó: Magyar Bertalan/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria