Bemutatták „A Biblia világa” című könyvsorozatot Veszprémben

Kultúra – 2015. november 20., péntek | 8:58

Gyürki László pápai prelátus, Szentföld-kutató, bibliafordító, teológiai tanár legújabb köteteinek bemutatóját november 12-én tartották a veszprémi érseki palotában.

A Boldog Gizella Egyházmegyei Gyűjtemény által szervezett könyvbemutató elején Csertán György mérnök, a Regina Mundi-plébánia templomatyája, a prelátus egykori tanítványa ismertette a lelkipásztor életútját.

Gyürki László szegény földműves nagycsalád gyermekeként született Egyházasrádócon. Kora gyermekségétől pap szeretett volna lenni, de családja anyagiak híján nem tudott gondoskodni taníttatásáról. Szakos Gyula püspöki titkár segítségével mégis bekerülhetett a szombathelyi püspökvárba alig tizenkét évesen, ahonnan kijárt tanulni a premontrei gimnáziumba. Majd a kis- és nagyszeminárium, s ezek megszüntetése után 1952-től a győri papnevelde, végül a Budapesti Központi Szeminárium lettek színterei tanulmányainak. 1957-ben szentelte pappá Kovács Sándor megyéspüspök.

Ekkorra már túl volt a licenciátusi szigorlaton, amelyet pedig általában a pappá szentelés utáni évben szoktak letenni. Gyürki László azért sietett vele, hogy azután teljes figyelmével kedvenc területe, a biblikus tudományok felé fordulhasson. Újmisés jelmondata is erről vall: „Mindent az Evangéliumért teszek, hogy abban részem legyen” (1Kor 9,23). Nyelvtudása már készen állt e kutatásokhoz: nemcsak a latin, a görög, a héber és az arámi nyelvet tanulmányozta alaposan, hanem a szír és az arab nyelvvel is megismerkedett.

Azonban püspöke kápláni szolgálatra rendelte. Gyürki atya nem adta fel, mondván: mindenütt lehetséges a biblikus tanulmányok folytatása, vagy éppen a helytörténeti kutatómunka is. A hetvenes évek elején kissé lazult a diktatúra szorítása, s ekkor a Szentírás készülő új magyar fordításában hét ószövetségi könyv átültetésével bízták meg. Hamarosan elkészítette magántanári disszertációját, amelynek eredményeképpen később a budapesti Hittudományi Akadémia tanára lett, s tanított a szombathelyi teológián és a hittanárképző főiskolán is. Ugyanakkor eljutott később Rómába is, s onnan a Szentföldre több alkalommal. Minthogy Szent Pál működésével is behatóan foglalkozott, sorra fölkereste azokat a helyeket is, ahol az apostol járt.

A bibliakutatás mellett kedvenc témája lett a Szentföld-kutatás, ahol szintén maradandót alkotott. Útjai nyomán számos sikeres könyvet írt már a hetvenes évektől a legutóbbi esztendőkig. Gyürki atya gimnazista kora óta szenvedélyesen gyűjti a bélyegeket is. Mostani kiadványai A Biblia világa sorozatban (Az Ó- és Újszövetség könyvei bélyegeken, valamint Carte maximum gyűjtemény) e több évtizedes gyűjtőmunkának az eredményei. A könyvekben a szerző újrarendezte, feliratokkal látta el és gyűjteményes formába szerkesztette vallási témájú bélyegeit.

A könyvbemutatón Márfi Gyula veszprémi érsek szeretettel idézte fel középiskolai éveit, amikor Gyürki atya az ő szülőföldjén, Pákán volt káplán. A főpásztor elmondta, számos prédikációra még ma is emlékszik, Gyürki atya a kommunista időkben megerősítő hatással volt hitére.


A könyveket Gyürki László a kiadványból válogatott fotókkal illusztrálva mutatta be. Mindkét kötet – emelte ki – a Biblia időrendi sorrendjét követi; az Ó-, majd az Újszövetség eseményeit ábrázoló bélyegeken sorra megjelennek az egyes könyvekben szereplő személyek, történetek.

Gyürki atya elmondta, a bélyeggyűjtés számára nemcsak szenvedélyes szórakozás, hanem tudományos munka is, hiszen a bélyegek témáját, idegen nyelvű, görög, héber, latin szövegeit, s a szöveg és képek összefüggéseit is meg kell fejtenie mindig. Ezt követően a könyv szerzője sorban kivetítette az egyes szentírási könyvek eseményeinek bélyegábrázolásait fotókon és művészi alkotásokon.


Forrás és fotó: Boldog Gizella Egyházmegyei Gyűjtemény

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria