Bizalommal számíthatunk Isten angyalaira – Szent Mihály-búcsút ünnepeltek Gyulafehérváron

Külhoni – 2022. szeptember 30., péntek | 18:18

Ternyák Csaba egri érsek volt a gyulafehérvári székesegyház és egyben az egyházmegyei búcsú vendége szeptember 29-én. Az ünnepen Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök, valamint a vendég egri érsek mellett jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök is.

Örömmel fogadtam el Kovács Gergely érsek atya meghívását, hogy a gyulafehérvári székesegyház búcsúján együtt ünnepeljük Szent Mihály főangyalt, akinek a személye összekapcsolja a gyulafehérvári és az egri főegyházmegyét, hiszen a mi felújítás alatt álló székesegyházunk is az ő oltalma alatt áll – mondta Ternyák Csaba egri érsek.

Az ünnep előestéjén a székeskáptalan tagjai Marton József nagyprépost vezetésével esti dicséretet végeztek a székesegyházban, amelyen jelen voltak Kovács Gergely érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Kerekes László segédpüspök, a nagy- és kisszeminárium elöljárói, valamint a növendékek. A seminarium.ro beszámolója szerint a nagyprépost Szent Mihályról és angyalairól, mint az alázat megtestesítőiről beszélt elmélkedésében, valamint az alázatot megvető angyalokról, a gőg megtestesítőiről, szembenállásukról és küzdelmükről, amely nem ért véget, tétje nagy: maga az emberiség! A nagyprépost az ünnep előestéjén minden jelenlevőt, közvetve a főegyházmegye egészét arra hívta, hogy legyünk alázatosak, hiszen az alázatosság az erények koronája, sikereinket pedig tulajdonítsuk Istennek.

A gyulafehérvári főegyházmegye és a székesegyház védőszentje, Szent Mihály főangyal ünnepére az egyházmegye különböző részeiből érkeztek papok, zarándokok, ministránscsoportok, hívek. A papnövendékek, illetve a kisszeminárium diákjai is részt vettek a búcsúi szentmisén. 

Ternyák Csaba elöljáróban azt is elmondta, hogy a főegyházmegye vezetőjével, Kovács Gergely érsekkel még közös római éveik alatt kialakult baráti kapcsolata miatt is örömmel fogadta el a meghívást, annak ellenére, hogy ez azt jelentette, nem saját egyházmegyéjében ünnepli ebben az évben a közös védőszentet.

Az egri főpásztor homíliája igazi teológiai tanítás volt, amelyben helyet kapott a jelenért való aggodalom, de az Istenben bízó reménység is. 

Szent Mihály főangyal küldetése és neve is hűségről, erőről, keménységről árulkodik. Ez a karakter áthatja az erdélyi főegyházmegye egész történelmét.

Ennek az acélos erőnek és egyúttal evangéliumi szelídségnek kiváló példája volt Isten szolgája Márton Áron püspök, akinek alakja egy egész történelmi korszakot fémjelez, és ma is követendő példaként emelkedik utódai, a főegyházmegye papjai és hívei, az egész magyar egyház előtt” – fogalmazott az egri érsek. 

főangyalok ünnepén a láthatatlan világ erejére és annak győzelmére emlékezünk. A felfedezésre váró látható világ mellett a láthatatlan világot sem érzékszerveink, sem műszereink nem érzékelik, ide egyedül csak a hit segítségével tudunk behatolni, és megismerni Isten világának mélységeit. Ennek felfoghatatlan szépségét egyedül csak Isten Lelkének ereje által tudjuk megsejteni – folytatta szentbeszédét Ternyák Csaba. 

Hitigazság, hogy léteznek szellemi, test nélküli lények, akik szintén Isten teremtményei, és akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, és létezésüket soha nem vonja kétségbe. 

Ők léteznek, és segítenek bennünket mindennapi tevékenységünkben. A zsidó hagyományok és egyes egyházatyák egybehangzó tanítása szerint a Sátán és társai is angyali teremtmények, de Isten ellenségei lettek, mert nem fogadták el, hogy Isten olyan nagy méltóságot adott az embernek. Ezért vetették őket a földre, és ők megpróbálnak minden alkalmat kihasználni, hogy bennünket megtévesszenek. Ebben a küzdelemben bizalommal számíthatunk Isten angyalaira, hogy lelki és szellemi küzdelmeinkben mellettünk állnak és oltalmaznak bennünket, akik testi mivoltunkban a látható világ polgárai vagyunk, halhatatlan lelkünk és Jézus Krisztustól kapott istengyermeki méltóságunk által pedig meghívást kaptunk arra, hogy a láthatatlan világ polgárai legyünk – zárta szentbeszédét az egri érsek. 

A homília szövegét teljes egészében ITT olvashatják.

A búcsú egyben a szeminárium tanévnyitója volt. A tanárok sorában most kezdi el működését a római tanulmányai után hazatért Bojtor Attila, aki szebeni segédlelkészi szolgálat mellett látja el a szemináriumi tanári feladatot is, és aki az ünnepélyes szentmise végén hitvallást tett, hogy az Egyház tanításával összhangban fejti ki tevékenységét.

Kovács Gergely érsek a szentmise végén köszönetet mondott a vendég Ternyák Csabának, hogy elfogadta a meghívást, tanította a gyulafehérvári főegyházmegye közösségét, majd arra is emlékeztetett, hogy sajátos emlék fűződik ehhez az ünnepnaphoz: Márton Áron püspök ugyanis e napon költözött az örök hazába, „mi pedig hisszük, hogy őrködik felettünk, sőt, köztünk van”.

A kivonulás után a püspöki palota kertjében a nagy püspök, Márton Áron szobra előtt fénykép készült. Kovács Gergely érsek itt köszöntötte a főegyházmegye központjába Zetelakáról, Csíkdánfalváról érkezett ministránsokat, és elbeszélgetett a Kalányos Ottó segédlelkész vezetésével érkezett kászoni és csíki roma gyermekekkel is.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria