Bódi Mária Magdolna születésének 101. évfordulóját ünnepelték Szigligeten

Hazai – 2022. augusztus 10., szerda | 13:02

Bódi Mária Magdolna (1921–1945) életéért és az általa Istentől kapott kegyelmekért adtak hálát augusztus 6-án Szigligeten. Ünnepi szentmisét mutatott be Udvardy György veszprémi érsek; koncelebrált Bedy Imre plébános, valamint Csonka Nándor, Csernai Balázs, Szalontai István és Tál Zoltán. Idén először kerékpáros zarándoklat indult Keszthelyről az eseményre.

Az ünnepi szentmise rózsafüzér imádság után kezdődött.

Bódi Mária Magdolna születésének 101. évfordulóját ünnepeljük – mondta prédikációjában Udvardy György érsek. – Ez az apropó, amiért itt imádkozunk együtt, de Anyaszentegyházunk ma a színeváltozás ünnepét üli; a szentírási szakaszok is ezt a titkot, ezt a misztériumot állítják elénk. Feljöttünk ide, erre az ősi hegyre, mert szeretnénk ebben az isteni titokban elmélyülni, szeretnénk Bódi Mária Magdolna személyének titkát jobban megismerni és keresztény hivatásunkban megerősödve boldogabban élni.

Kiválasztottakat hív maga mellé Jézus. Úgy tűnik, azért hívja maga mellé és azért választja ki őket, hogy imádkozzanak vele, vagy legalább imádságának tanúi legyenek.

Jézust akkor ismerjük meg jól, ha az Atyával való kapcsolatában nézzük, és az Atya szeretetét, irgalmát is akkor ismerjük meg jól, ha Jézus Krisztusra figyelünk.

Ahogy ő imádkozik, ahogyan az Atyához kapcsolódik, ahogyan engedelmes, ahogyan figyel az Atyára, föl akarja tárni az Atya titkát előttünk; és nemcsak azt akarja elmondani, hogy az Atya irgalmas, szeret, élettel ajándékoz meg, hanem bevon bennünket ebbe a közte és az Atya között lévő kapcsolatba. Ez a kapcsolat olyan erős, oly dinamikus, hogy ennek csodálatos formáját látjuk most, amikor ragyog az arca: tündöklik, amikor a szózat elhangzik, megerősítendő az apostolokat.

Felénk is elhangzik ez a szózat: „Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.” Ezt a méltóságot kapjuk meg – emelte ki szentbeszédében a főpásztor. – Krisztusiak vagyunk, Krisztushoz tartozók vagyunk.

Az Atyához fűződő kapcsolat ad értelmet az életnek, vágyainknak.

Ez a bensőséges kapcsolat jelenti a szenvedés jelenlétét is. A ragyogás és a szenvedés nem ellentétes kép ebben a jelenetben, és keresztény létünkben sem. Ebben látjuk gyönyörű, csodálatos példának Bódi Mária Magdolnát, akit reményeink szerint majd a boldogok sorában tisztelhetünk. Most azért imádkozunk, hogy ez megtörténjen. Ő ebből a krisztusi méltóságból élte mindennapi életét, krisztusi méltóságból szemlélte hivatását, szenvedését és korábban megfogalmazott önfelajánlását, önfeláldozását.

A vértanúságnak számtalan formája van, nem kizárva ezt a teljes odaadottságot, és nem kizárva azt, hogy a teljes odaadottságból a mindennapi élet vértanúsága következik. A teljes odaadottság ott van a döntésekben, az igazság keresésében, a küzdésben az igazságért, az emberi méltóságért, a teremtett világ szépségéért. Szeretnénk ebben Krisztus módjára erősek lenni, Krisztus módjára Isten fiainak bizonyulni, és szeretnénk, ha ez a jövő generáció számára is erőforrás, példa tudna lenni.

Imádkozzunk ezért, imádkozzunk főegyházmegyénkért, az egyházmegye papjaiért, családjaiért, fiataljaiért, az idősekért, a betegekért, hogy a mindennapi vértanúság tanúságtétele legyen a mi hitvallásunk, ahol bízunk abban, hogy Isten gyermekei vagyunk, és megvalljuk, hogy Atyánk az Isten, és megvalljuk, hogy Jézus Krisztus a Megváltónk, Királyunk – hangzott el a veszprémi érsek szentbeszédében, mely teljes terjedelmében ITT olvasható.

A szentmise záró áldása után a templomkertben található emléktábla előtt imádkoztak Bódi Magdi boldoggá avatásáért az összegyűltek, és elhelyezték az emlékezés virágait.

A szeretetvendégséget követően Leitner Veronika pasztorális munkatárs Bódi Mária Magdolna élettörténetéről szóló előadását nézhették meg a jelenlévők. Ezúttal Magda öccse, a Dolgozó Lányok Egyesületének egy tagja, valamint a fűzfőgyártelepi plébánia takarítója szemszögéből ismerhették meg a munkáslány hitét, tettrekészségét, elhivatottságát. A rövid előadás Temesi József Tanúságtétel liliommal, vérrel, valamint Szakács Péter Boldogok a tiszta szívűek című könyvéből válogatott szemelvényekre épült.

*

Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási eljárásárnak jelenlegi állapotáról Udvardy György érsek elmondta, hogy kijelöltek egy ügyvédet, akinek az a feladata, hogy a leadott anyagokból egy dokumentumot készítsen a szakemberek számára, amely alapján meghozzák a döntést. E dokumentum idén tavasszal elkészült, átadták a Szentek Ügyeinek Kongregációjának, és jelenleg a kijelölt közel húsz szakértő tanulmányozza az iratot. Miután mindannyian szavaztak, lép egy következő fázisba a kanonizációs eljárás.

Addig pedig imádkozzunk, hogy Bódi Mária Magdolna gyönyörű példa legyen az egyházmegye, a fiataljaink számára, így a magyar egyház, mind pedig a világegyház számára. Hiszen a boldoggá avatás nemcsak egy titulus elnyerése, nemcsak egy közbenjárás elismerése, hanem az Egyház kegyelmi rendjéből fakadó gyümölcsöknek a felmutatása is, amiből erőt meríthetünk – hangsúlyozta a főpásztor.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria