Boldog Scheffler János vértanú püspök hősies szeretete ma is sugárzó erő

Külhoni – 2011. július 3., vasárnap | 14:40

Július 3-án, vasárnap délelőtt Szatmárnémetiben, a magyar idő szerint 9 órakor kezdődő szentmise keretében a boldogok sorába iktatták Isten Szolgáját, Scheffler János vértanú püspököt. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, a boldoggáavatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel.

A szertartás kezdetén Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszönötte a megjelenteket, közöttük Francisco Javier Lozano romániai apostoli nunciust, Jakubinyi György gyulafehérvári, Ternyák Csaba egri, Ioan Robu bukaresti érsekeket, Lucian Muresan fogarasi és gyulafehérvári görögkatolikus nagyérseket.  Köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért felkérésére elvállalta, hogy vezeti a boldoggáavatási szertartást.  Köszöntötte továbbá a Szatmári Egyházmegye társegyházmegyéiből, Passauból és Innsbruckból érkezett vendégeket, a testvéregyházak  képviselőit,  a szerzetesrendek tagjait. Köszöntő beszédében úgy fogalmazott: A Jézus Krisztus óhajtotta egység, amelyért Scheffler János életét áldozta, kézzelfogható azi egyházmegye e nagy ünnepén.

A boldoggáavatási dekrétumot  a kérelem előterjesztése, majd a vértanú püspök életének ismertetése után a pápa küldötte,  Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa olvasta fel latinul, majd magyarul is elhangzott a dekrétum szövege. A boldoggá avatott vértanú püspök képének leleplezése után Szabó Mária Zita szatmári irgalmas nővér helyezte el Scheffler János ereklyéjét az oltárnál.

Erdő Péter bíboros szentbeszédének kezdetén kiemelte: János püspök tanúságtétele messze túlmutat egyetlen egyházmegye határain, üzenete mindenkihez szól: püspökökhöz, papokhoz, hívő emberekhez, de még a nem hívő világhoz is. Élete bensőségesen összeforrt Krisztussal, aki az egész emberiség Megváltója.

Nem véletlen - fogalmazott Erdő Péter, hanem a Gondviselés titokzatos rendelése, hogy ki milyen országban, milyen történelmi korszakban, milyen nép körében, milyen kultúrában születik a világra. Adottság ez és feladat. Istentől kapott hivatás. Ha elfogadjuk, megtaláljuk az utat az életszentségre.

A vértanú püspök sokoldalúan képzett pap volt, aki  nem csak a tudomány történetébe írta be a nevét, hanem érzékeny volt az élő egyház gondjai, szükségletei iránt is. Ahol szükséget látott, ott vitte előre az egyház ügyét, ott állt helyt teljes erővel és lelkesedéssel. Egyházmegyéje életének szervezése, a hivatásgondozás megszevezése mellett volt gondja az üldözést szenvedők  megsegítésére is. Emellett mély lelki életet élt: szorgalmazta Jézus Szíve tiszteletét. Ő tette ezt az ünnepet az egyházmegye fogadalmi ünnepévé.

Vértanúsága, hősies helytállása ma is sugárzó erő - fogalmazott Erdő Péter, az új boldog  közbejárását kérve a Szatmári Egyházmegyéért, népünkért és egész Európáert:

"Boldog János püspök, indítsd meg a mi szívünket is! Járj közben értünk, hogy a keserűség, az ellentétek, a csüggedés helyett a hősies szeretet és a reménység költözzön a lelkünkbe! Könyörögj ezért az egyházmegyéért, könyörögj népünkért és egész Európáért, hogy minél többen meghallják Krisztus szeretetének hívó szavát, adják át életüket az ő Szent Szívének, hogy így rajtunk keresztül tegye lelkessé, ragyogóvá, újra értelmessé mindnyájunk életét.

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a te országod! Ámen."

A szentmise végén Angelo Amato bíboros beszéde, valamint Wilhelm Schraml  passaui püspök köszöntője hangzott el, majd Schönberger Jenő megyéspüspök köszönte meg  mindazoknak a segítségét, akik az ünnep megszervezéséhez hozájárultak. 

Erdő Péter bíboros szentbeszéde teljes terjedelemben olvasható Beszédek rovatunkban.

A szertartás a pápai és a magyar himnusz eléneklésével fejeződött be.

Magyar Kurír