Boldoggá avatják Álvaro del Portillót

Megszentelt élet – 2014. szeptember 22., hétfő | 18:48

Szeptember 27-én kerül sor Madridban Álvaro del Portillo, az Opus Dei első prelátusának boldoggá avatási szertartására. Az Opus Dei írását közöljük.

Álvaro del Portillo püspök, az Opus Dei első prelátusának boldoggá avatása a világegyház ünnepe. A szervezők mintegy százezer embert várnak a ceremóniára több mint 50 országból. Magyarországról is utaznak zarándokok Spanyolországba.

Ferenc pápa küldötteként a Szentté avatási Kongregáció prefektusa, Angelo Amato bíboros fogja vezetni a szertartást. Antonio Maria Rouco Varela madridi érsek és Javier Echevarría, az Opus Dei prelátusa koncelebrálnak majd.

„Sok ember hálás Don Alvarónak, mivel a béke és az egység példaképe volt, és az egész világban jó pásztorként működött” – mondja José Carlos Martin de la Hoz, a boldoggá avatási eljárás helyettes posztulátora, aki szerint ez a nagyszámú részvétel fő oka. A boldoggá avatás „Eucharisztia lesz, hálaadás Istennek, ugyanakkor reményteljes imádság is azokért a családokért, akik szükséget szenvednek” – fogalmazott.

Álvaro del Portillo Madridban született 1914-ben, nyolcgyermekes, mélyen hívő katolikus család harmadik gyermekeként. Mérnöki tanulmányai végeztével, 1935-ben csatlakozott az Opus Deihez, 1944. június 25-én szentelték pappá.

1982 és 1994 között az Opus Dei prelátusa, az alapító Josemaría Escrivá de Balaguer utóda. Filozófiából, bölcsészettudományból és kánonjogból szerzett doktori fokozatot. Kezdetben az Opus Dei főtitkára volt, illetve a római kúria több dikasztériumának volt konzultora; tanácsadóként részt vett a Kánonjogi Kódex revíziójában, valamint aktívan bekapcsolódott a II. vatikáni zsinat munkájába.

1982. november 28-án II. János Pál az Opus Deit személyi prelatúrává alakította, és Don Álvarót nevezte ki prelátussá; majd 1991-ben püspökké szentelte. Püspöki jelmondata: „Azt akarjuk, hogy Krisztus uralkodjék!” (Regnare Christum volumus!)

A boldoggá avatási mise szeptember 27-én, szombaton, 12 órakor kezdődik a Valdebebas parkban, mintegy 20 kilométerre Madrid központjától. Azért választották a déli időpontot, hogy a spanyol családok még aznap haza tudjanak utazni, ne kelljen szállásra költeniük. Szeptember 28-án, vasárnap, déli 12-kor, Javier Echevarría püspök ugyanezen a helyszínen hálaadási misét celebrál.

Valdebebas metróval közelíthető meg; a megállótól különjáratok viszik a résztvevőket a szertartás helyszínére. Körülbelül ezer parkolóhelyet tartanak fenn a Spanyolországból érkező buszok számára, és 3 ezer környékbeli család nyitotta meg otthonának ajtaját, hogy a résztvevőknek szállást nyújtson. A szolidaritás e jele által kispénzű személyek és nagycsaládosok számára is lehetővé válik a részvétel a boldoggá avatáson – mondta Teresa Sábada, a szervezőbizottság szóvivője június 5-én egy madridi sajtótájékoztatón.

Ezenkívül mintegy 30 spanyol városban élelmiszert gyűjtenek a rászorulók étkeztetésére. 2 ezer fiatal jelentkezett már önkéntes segítőnek. Gyónási lehetőség azokban a gyóntatószékekben lesz, amelyek már a 2011-es madridi ifjúsági világnap alkalmával is használatban voltak.

Álvaro del Portillo sok világi embert ösztönzött arra, hogy az evangélium tanúi legyenek szociális célú kezdeményezések keretében, a szegények szolgálatában az egész világon. Sábada szavai szerint sok család azért is készül a boldoggá avatásra, hogy hálát adjon azokért a szociális intézményekért, amelyet az Opus Dei Álvaro del Portillo kezdeményezésére a világ minden táján működtet.

„Álvaro del Portillo igazi lelkipásztor volt, aki emberek ezreit ébresztette rá arra, hogy felfedezzék az életszentségre való hivatásukat az egyházon belül – hangsúlyozta Martín de la Hoz. – Szent Josemaríának, az Opus Dei alapítójának első utódaként és prelátusként maga is személyes kapcsolatba került az öt kontinens lakóival, és hirdette nekik az evangéliumot.”

A szervezők a boldoggá avatás alkalmából adományokat kérnek a madridi Karitász, valamint négy afrikai szociális projekt számára, amelyek Don Álvaro kezdeményezésére indultak Kongóban, Elefántcsontparton és Nigériában. Ezenkívül egy olyan alapítvány számára is gyűjtenek, amely afrikai papnövendékeket támogat.

A rendezvény költségeit – elsősorban az oltár és a képernyők felállítását – a részvételi díjakból kívánják fedezni. A szervezők kiemelték a Szentszékkel, a spanyol püspöki karral és a madridi főegyházmegyével való jó együttműködést a ceremónia előkészítésében. Martín de la Hoz megköszönte azon egyházi szervezetek, mozgalmak és közösségek segítségét, amelyek részt vesznek a szertartáson. Így „a boldoggá avatás valóban az egész egyház ünnepe lesz, ahogy Álvaro del Portillo is teljes életét az egyház iránti szeretetnek szentelte” – hangsúlyozta.

„Az egyház iránti szeretete a pápával és a püspökökkel való mély egységében nyilvánult meg. Don Álvaro jellemző vonása volt  a mindenkit átölelő szeretet, az Opus Dei tagjaival mint gyermekeivel való fáradhatatlan törődés, az alázatosság, az okosság és az erősség erénye, a vidámság és az egyszerűség, az önmagáról való elfeledkezés és az az erőteljes vágy, hogy újabb és újabb lelkeket vezessen el Krisztushoz” – olvasható Don Álvaro életrajzában.

A madridi szentmisét szeptember 27-én, vasárnap, magyar idő szerint délben közvetíti a Bonum TV.

A szertartást megelőzően félórás interjút láthatnak az Opus Dei prelátusával, Javier Echevarría püspökkel 11 óra 30 perctől. Az interjú világszerte kizárólag három nyelven, angolul, spanyolul és magyarul jelenik meg.

A boldoggá avatási szertartás felvételről újranézhető lesz. Az adás részleteiről további információkat a BonumTV weboldalán találnak.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria