Borbála a dunaújvárosi Krisztus király-templomban

Kultúra – 2020. december 4., péntek | 16:10

Dunaújváros szívében, a hatalmas, kéttornyú templomban a Krisztus királyt ünneplő templombúcsúra és a december 4-i Szent Borbála-ünnepre elkészült a kohászok, a bányászok és valamennyi, tűzzel kapcsolatos szakma védőszentjének művészi ábrázolása. Az alábbiakban Prokopp Mária művészettörténész írását olvashatják.

Az alkotó Bráda Tibor, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett jeles üvegművész, akinek ez már a hetedik díszüvegablaka ebben a hatalmas, modern templomban. A csodálatos műalkotás létrejöttét Bocz András mérnök, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Vaskohászati Szakosztályának dunaújvárosi elnöke, valamint az egyesület hazai és külföldi tagságának nagylelkű adományai tették lehetővé.

Szent Borbála a Római Birodalom 3. századi keresztényüldözése idején szenvedett vértanúhalált, feltehetően Nikodémiában. Egyike a Katolikus Egyház által a 7. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt tisztelt négy legfőbb szűznek (a másik három Alexandriai Szent Katalin, Antióchiai Szent Margit és Szent Dorottya).

A feltűnően szépséges Borbálát pogány apja egy toronyba zárta, hogy megóvja az illetéktelen kérőktől és a Római Birodalomban egyre inkább terjedő kereszténységtől. A toronynak két ablaka volt, ám amikor Borbála – Isten különös segítségével – keresztény lett, vágatott rá még egy ablakot, hogy ezzel is jelezze a Szentháromságba vetett rendíthetetlen hitét. Apja erre feljelentette a római hatóságnál. Borbálát bíróság elé állították, kegyetlen kínzásoknak vetették alá, de hű maradt a hitéhez. Újabb és újabb csodák történtek. Éjszaka fénnyel telt meg a sötét börtöne, sebei minden reggelre begyógyultak, és a fáklyák, amelyekkel kínozni akarták, kialudtak, mielőtt hozzáérhettek volna. Ruhátlanul pellengérre állították a város piacán, de az égből leszálló felhő ruhaként borította be, elfedte a testét. A fiatal lányt végül lefejezték.

Ő a tizennégy segítőszent egyike is, mivel a halála után számos csoda történt a közbenjárását nagy hittel kérők életében.

A 13–14. századtól kezdve hazánkban is széles körben ismerjük Borbála ábrázolásait. A Magyar Nemzeti Galéria középkori kiállításán számos festészeti és szobrászati megjelenítését láthatjuk. Állandó attribútumai közé tartozik a magas torony, amelyen három ablak van, a tűz, amelynek lángjai kialudtak, hogy megkíméljék őt a kínoktól, és a villám, amely a lánya kivégzéséről hazatérő kegyetlen apját sújtotta.

A hívek gyakran kérik Borbála közbenjárását a jó halál kegyelméért, vagyis azért, hogy mentse meg őket az Isten a készületlen haláltól. Borbála az Eucharisztia nagy tisztelője volt, ezért gyakran ábrázolják a kehellyel és az átváltoztatott ostyával, amint ezt a dunaújvárosi fénylő díszüvegablak művészi megjelenítésén is látjuk. A jövő évi eucharisztikus kongresszusra készülve igen időszerű tiszteletének elmélyítése, a mindenható Istenbe vetett mély hitének megismerése és követése. Borbála egy további jelvénye az örökzöld pálmaág, amely a vértanúk közös győzelmi attribútuma.

Bráda Tibor kiváló művészünk lelkében a Borbáláról szóló, ismert történet fénylő látomássá magasztosult. Ezt a víziót kartonra rajzolta, majd elindította a sugárzó díszüvegen való megjelenítés hosszú, fáradságos folyamatát, s Borbála szépséges, szelíd, boldog és diadalmas alakja ma már ott ragyog a dunaújvárosi Krisztus király-plébániatemplom jobb oldali falán, a szentély bejáratánál, az Oltáriszentséget őrző tabernákulum közelében. Tekintete a jobbjában tartott Eucharisztiára irányul, a Szentháromságos Egy Istenre, aki a hite mellett mindvégig kitartó lány földi és örök életének forrása és középpontja, mindene. Isten jobbja nyúl ki az ég felhői közül, és küldi a földre a villámot igazságos ítéletével, amikor szükségesnek látja. Védelmezi az embert és a tornyot. Borbála dicsfénnyel övezett alakja aranysárga ruhában tündököl az ég kékje előtt. A torony fölé magasodik, ugyanakkor a földön áll. Ilyen a keresztény ember. Alakját beragyogja, áthatja a napsugár, és világít a földön élő társainak, mindenekelőtt a templomban imádkozó híveknek. Legyen számunkra Borbála – vagy ahogyan külföldi névváltozatai nyomán itthon is egyre többen nevezik őt: Barbara – a mindenható Istenbe vetett rendíthetetlen hit példaképe. Akkor mi is részesei leszünk Krisztus király örök boldogságot adó, diadalmas országának.

Szent Borbála segítsen minden jó akaratú embert az idei járvány nehéz, de Isten kegyelmével kísért adventi- karácsonyi előkészületében.

Fotó: Németh Zsolt 

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2020. december 6-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria