Bucsy Levente kapta a Szalézi-sajtóösztöndíjat

Hazai – 2013. január 25., péntek | 10:27

Bucsy Levente, a Magyar Nemzet Online munkatársa kapta meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szalézi Szent Ferencről, az újságírók védőszentjéről elnevezett sajtóösztöndíját. A díjátadó előtt Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét a média munkatársaiért.

Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 24-én ünnepi szentmisét mutattak be a médiában dolgozókért a budapesti Egyetemi templomban. Erdő Péter homíliájában rámutatott: a keresztények a kezdetektől fogva úgy érezték, hogy közlendőjük van, üzenetüket „tovább kell adni minden rendelkezésre álló úton és módon”. A tanítványok ezért próbáltak nemcsak a saját népük nyelvén szólni, hanem „odafordultak a többi ember felé is, és eljutottak az akkor ismert világ határáig” – fogalmazott.

A bíboros emlékeztetett arra: Jézus megjövendölte, hogy üldözni fogják tanítványait, és bíróság elé hurcolják őket. Szólt arról is, hogy jelenleg azok között, akiket vallásuk miatt üldöznek vagy akár megölnek, a döntő többség keresztény, tehát „az áldozatok között az első helyet foglaljuk el”.

Mohos Gábor, az MKPK titkára köszöntőjében azt mondta: a hívőknek azt kell elmélyíteniük, hogy a történelemnek van mélyebb célja, ami messze túlmutat az evilági földi célokon. Hangsúlyozta: a valódi értékeket kell közvetíteni, ez pedig minden korban – így ma is – nagy kihívás.

Ezt követően adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjat a Központi Papnevelő Intézet dísztermében. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül 2001-től kezdve támogatja minden évben ösztöndíjjal a média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban. A püspöki konferencia jelölései alapján a püspökök testülete ebben az évben Bucsy Leventének, a Magyar Nemzet Online munkatársának adományozza a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. Az elismerést első alkalommal veheti át internetes újságíró.

Erdő Péter bíboros, a díj átadója sok sikert és áldást kívánt a kitüntetett további munkájához, míg Mohos Gábor, a püspöki kar titkára köszöntőjében azt kívánta, hogy miközben a katolikus újságírók felvállalják a kihívásokat, tapasztalják meg Isten gondviselő jóságát.

Bucsy Levente 1983-ban született Budapesten, gyakorló római katolikus család öt gyermeke közül a negyedikként. A Piarista Gimnázium elvégzését követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karán folytatta tanulmányait történelem és kommunikáció szakon.

Különböző kisebb, kárpát-medencei online hír- és közéleti, kulturális portáloknál, például a HNO.hu-nál működött 2003–2006 között, majd a Helyi Témánál is kipróbálhatta magát. 2007 őszén, a Téma bulváros váltásakor szegődött az MNO.hu (Magyar Nemzet Online) csapatához főállásban, ahol a belpolitikai témák mellett egyre inkább készíthetett egyházi, vallási ügyeket, illetve közös értékeinket bemutató riportokat.

Szakmai célja a releváns és közéleti szempontból fontos hírek, információk becsatornázása a hazai híráramba, illetve, hogy minél markánsabban felhívja a figyelmet az egyház tanításának társadalmi érvényességére – fiatalos és fogyasztható formában. Munkája során vezérfonál, hogy közérthetően és a közérdeklődésre számot tartó módon tálalja a megtalált témát, illetve bemutassa, az egyház tagjai is hús-vér emberek, témái „hús-vér” témák. Újabban a vallásközi párbeszéd eseményeivel is foglalkozik.

Bucsy Levente munkájában fontos mankó Török Csaba püspökkari médiareferens megalapozott és segítő szakértelme, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hírlevelei, és mindazok az egyházi és világi személyek, akikkel közösen megtalálták az együttműködés lehetőségét, hogy felvállalt értékeink mind nagyobb olvasótáborhoz jussanak el. Az MNO-nál tevékenységének azonban így is csak kicsiny részét teszi ki az egyházi tematika, főként általános hírszerkesztőként dolgozik, illetve sport, kulturális és belpolitikai témában jelennek meg írásai.

Szalézi Szent Ferencet (1567-1622) XI. Piusz pápa 1923-ban jelölte ki az újságírók védőszentjének. A savoyai születésű genfi püspököt 1665-ben avatták szentté, 1877-ben pedig egyházdoktorrá nyilvánították. Legismertebb műve a Filotea (A jámborság útja). Írásaiban kerülte a dagályosságot és a mesterkéltséget, egyszerűen, közérthetően fogalmazott. Stílusát a francia akadémia is mintaszerűnek ítélte.

MKPK Sajtóiroda/MTI/Magyar Kurír