Családpasztorációs munkatársak országos találkozója Moldovában

Külhoni – 2023. március 21., kedd | 9:43

A moldovai Traian helység Gaudium et Spes nevű központjában Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Püspöki Konferencia Családpasztorációs Bizottságának elnöke kezdeményezésére március 14. és 16. között tartották a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék, valamint a kisinyovi egyházmegye családpasztorációs munkatársainak találkozóját.

A rendezvény központi témáját a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának a Katekumenális felkészítés a házasságra. Lelkipásztori iránymutatások a részegyházak számára című dokumentum képezte. A meghívott előadó Renzo Bonetti, a veronai egyházmegye papja, az olasz püspöki kar országos családirodájának korábbi igazgatója, valamint a Család egy nagy ajándék Alapítvány elnöke volt.

A találkozó Pál József Csaba püspök beszédével kezdődött, aki úgy fogalmazott, hogy amint egy olyan apró vírus, mint a covid, megváltoztatta a társadalmat, úgy az egybegyűltek is a Szentlélek sugallatára meg tudják újítani.

A találkozó a résztvevők bemutatkozásával folytatódott. Ezt követően Renzo Bonetti előadásában többek között kiemelte: a közöttünk élő Názáreti Jézus identitást ad a kereszténynek; a házassággal a házastársak állandó szentséggé, Krisztus az Egyház iránti szeretetének látható jelévé válnak. Az előadás után lehetőség nyílt a hallottak elmélyítésére, a következtetések megbeszélésére.

Másnap reggel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutatott be a jelen lévő római katolikus és görögkatolikus papok koncelebrálásával

A délelőtt folyamán, második előadásában Renzo Bonetti a dokumentumban szereplő felkészülési szakaszokra összpontosított. Kifejtette: a prekatekumenális szakaszban a gyermekek példamutatással tanulják meg az alapvető igazságokat, mint például azt, hogy Isten a szeretet, az Ige testté lett. Az előadó Szent II. János Pál pápa A test teológiája című könyvét ajánlotta a résztvevőknek. A katekumenális fázissal kapcsolatban számos témát javasolt a kísérő házaspárok képzéséhez (például: a házasélet válasz a hivatásra; legyünk állandóan tudatában a házassággal kapott szentségi kegyelemnek; legyünk tudatában Jézus állandó jelenlétének a házastársak között). Hangsúlyozta, hogy mind a papság, mind a házasság szentsége a szolgálat szentsége; nincs nagyobb vagy kisebb, csak a gyakorlásuk módja az, ami különbözik. 

Délután két család csatlakozott a résztvevőkhöz: a Cobzaru család Iuganiból és a Fechetă család Săbăoaniból. A Cobzaru család elmondta: rászoruló családokat segítenek; sikerült annyi pénzt összegyűjteniük, hogy egy családnak házat tudtak építeni; két lányt nevelnek saját fiúgyermekeik mellett. A Fecheta család az imádság, a szentmisén való részvétel és a harmonikus kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

Az utolsó napon régiós megbeszélések voltak. A jelenlévők elhatározták, hogy a következő találkozóig minden egyházmegyében bemutatják a találkozó középpontjában álló dokumentumot, és azonosítják a kísérő családokat.

A következő találkozót 2024. március 12–13-án Temesváron tartják.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria