Csobay András parókus Fülöp díszpolgára

Hazai – 2014. augusztus 5., kedd | 13:27

Fülöp község görögkatolikus paróchiájának és templomának építője, Csobay András (1916–1993) címzetes esperes posztumusz díszpolgára lett falujának – olvashatjuk a Hajdúdorogi Egyházmegye honlapján.

A képviselőtestület javaslatára Hutóczki Péter polgármester faluja posztumusz díszpolgárává avatta 2014. augusztus 3-án Csobay András görögkatolikus címzetes esperest. A kitüntetést legidősebb leánya, Buzády Éva vette át a család nevében az alapító saját templomában. Jelen volt a falu közönsége és Csobay András parókus mintegy harminc leszármazottja.

Édesapjának, a nyírderzsi kántortanítónak tizenegy gyermeke volt, és mindannyiuknak diplomát adott a kezébe. 1916-ban született fia, András Nyíregyházán érettségizett, majd papnövendék lett a budapesti központi szemináriumban. Doktorátusát Szent Bonaventura szellemiségéről írta. 1943-as ungvári pappá szentelése előtt várt még egy évet, hogy érettségi előtt álló menyasszonya befejezhesse tanulmányait. Először lelkészkedett Debrecenben, majd hittanár lett a Svetits-gimnáziumban.

Püspöke 1948-ban Fülöpre helyezte. A faluban addig sem paróchia, sem oktatóhelyiség, sem templom nem volt. Egyházi személy akkoriban be sem léphetett tanintézményekbe. Ám a fiatal pap sikerrel teljesítette feladatát. Felépült először a paplakás és egy szobányi kápolna, majd 1960-ra a szemben lévő dombon a templom is.

Csobay főtisztelendő nagy szervező és a rábízottakért minden követ megmozgató személyiség volt. Közvetlen, korrekt és kedves modorával még az ötvenes évek hatalmasságait is meg tudta győzni a templomépítés szükségességéről és az akkoriban nehezen beszerezhető hivatalos engedélyek és építési anyagok kiutalásáról. Emberi értékei közül kiemelendő nagy családszeretete, belső áhítata és felettesei iránti tisztelete. Jó kedélyű, humoros ember volt. A hívek — és az egész falu — nagyra értékelték tevékeny papjukat. Szép eredményeit nekik is köszönhette, mert önkéntesen sok ezernyi órát dolgoztak vele együtt. 1993-ban hunyt el.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria