Debrecen díszpolgára lett Palánki Ferenc megyéspüspök

Hazai – 2024. április 12., péntek | 16:45

Palánki Ferenc megyéspüspök a Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet vehette át április 11-én, a város napja alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésen a Kölcsey Központban.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  város és polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város tekintélyét erősítő életmű elismeréseként adományozta a címet a főpásztornak.

Debrecen 1693-ban ezen a napon, április 11-én kapott szabad királyi városi rangot I. Lipót császártól és királytól. Ebből az alkalomból adományoz minden évben kitüntető címeket a városi közgyűlés.

Debrecen díszpolgára lett továbbá Bárány László, a Master Good csoport alapító tulajdonosa. Debrecen Város Pro Urbe díját kapta Köstner Vilmos mesteredző, Szilágyi Imre grafikusművész, valamint Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja. Debrecen Város Déri Frigyes-díját adományozták Ábrahám László Csabának, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetőjének; Debrecen Város Mecénása díjat pedig Bárd Dávid, az Arany Oroszlán Gyógyszertár vezetője, tulajdonosa vehetett át.

*

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt 1994-ben szentelték pappá, 2010-ben püspökké. 2015. szeptember 21-én Ferenc pápa a Szent II. János Pál pápa által alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye második püspökévé nevezte ki.

2015. november 14-től vezeti a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Ahogy a róla elmondott laudációban szerepel, az azóta eltelt évek bizonyítják, hogy főpásztori szolgálata igen gazdag a gondjaira bízott lelki és anyagi természetű javak megőrzésében, gyarapításában, valamint bővelkedik újításokban a vallási műveltség szintjének növelése és az öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése érdekében.

Szívügyének tekinti a felnövekvő nemzedékek keresztény nevelését és oktatását. Ennek a célnak a megvalósításáért – a jó lehetőségeket felhasználva – vállalta több oktatási-nevelési intézmény fenntartását, felújítását és újak építését a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében.

Palánki Ferenc megyéspüspök Debrecen köztiszteletben álló polgára, akinek magas fokú hivatástudattal, ökumenikus gondolkodással, minden jóakaratú ember felé megnyilvánuló nyitottsággal és fáradtságot nem ismerő munkabírással végzett megyéspüspöki szolgálata immáron szerves részét alkotja Debrecen város és Hajdú-Bihar vármegye értékőrző és gyarapító történelmének.

A díjátadásra portréfilmet készített a Debrecen Televízió, amelynek szerkesztő-riportere Nádasdi Anikó. Alább az ebben elhangzott gondolatokat olvashatják.

Számomra az alázat azt jelenti, hogy rendelkezésre kell állnom a rám bízottak számára, hogy megszólítható legyek, el tudjam fogadni a másik embert, a paptestvéreket, kollégákat.

Egy püspök például nem engedheti meg magának, hogy valakire megharagudjon.

Az a dolgom, hogy racionális döntéseket hozzak, amelyeket szívvel-lélekkel átimádkozok, és bizony van, hogy az valakinek fájdalmas, nehéz elfogadni, esetleg visszautasítást kapok érte, de nem tehetem meg azt, hogy megharagudok arra, akivel nézeteltérésem volt. Legközelebb is nyitott szívvel, szeretettel fogadom, még akkor is, ha ő haragszik rám.

Sokan azt mondják, hogy a püspök befutott egy karriert. Számomra ez sokkal többet jelent. Én soha nem akartam karriert befutni, mert volt egy jó szakmám: vezetékes távközlési üzemmérnök diplomát szereztem 1986-ban. Akkor már egyre több háztartás kapott vezetékes telefont. Lehetnék akár egy gazdag ember is abból a szakmából, de nekem nem az volt a legfontosabb, hanem hogy valamit tegyek az emberekért.

Nagy szavak ezek, de tulajdonképpen a legegyszerűbbek is. Ha valakinek tudok bármiben segíteni, akkor azt tegyem meg. Egy találkozás után legyen az életem egy kicsivel örömtelibb vagy boldogabb. Így lesznek ezek a találkozások szeretetteljes találkozások, vagyis ünnepek.

Számomra egy találkozás mindig ünnep tud lenni, ha az szeretetben valósul meg. Nemcsak a két ember miatt, hanem mert a szeretet maga az Isten, és akkor Isten is jelen van. Ahol Isten jelen van, ott nincsenek hétköznapok, csak ünnepek.

Boldog vagyok. A boldogság másik neve a megelégedettség. Megelégedett vagyok az életemmel, azzal, amit végeznem kell, amire meghívást kaptam.

A szolgálatomat igyekszem teljesíteni Isten kegyelmével, segítségével együttműködve, de munkatársakat is választva magam mellé. Szükségem van olyan csapatra, akikkel együtt tudok dolgozni az élet minden területén. Munkatársaim elsősorban a paptestvérek, hiszen ők képviselik az Egyházat, magát Jézus Krisztust ott, ahol éppen szolgálnak.

Az ő munkájukat segítve itt a püspöki székházban is van egy jó csapatom, akik a szakterületük szakértői, és szakmai alázattal végzik a dolgukat. Nem engem szolgálnak, hanem az egyházmegyét. Hálás vagyok ezért értük!

Meg tudok hatódni egy filmen, egy könyvön, azon, ami megérinti a lelkemet. Ferenc pápa sokszor beszél arról, hogy ne csak örömkönnyeink legyenek, hanem bűnbánatkönnyeink is, hogy a bűneink, gyengeségeink miatt ne bűntudat alakuljon ki bennünk, hanem bűnbánat. Mert ha már megvan bennünk a bűnbánat, akkor megvan a megoldás, Jézus Krisztus, aki feloldozást ad bűneinkből.

A könny megkönnyebbülést jelent. Nagyapám ezt így mondta: Fiam, amikor megláttam, hogy bemutatod a szentmisét, a szememből kiesett a könnyű. Ha valami történik az ember életében, ki kell sírnia magát, és megkönnyebbül.

De egy kicsit felülről, Isten szemszögéből is kell nézni az életünket, és akkor az egészen más tud lenni.

Ha a feltámadt Krisztus örömhírével tudjuk nézni a valóságot, ami velünk történt, akkor abban nem csak fekete minden, hanem már felsejlik a világosság.

Ha sok-sok negatív dolog is történik az életünkben, a végén összeáll a kép, hogyan is alakult ez így, mi volt annak az értelme. A szőnyeg egyik oldalán kibogozhatatlannak tűnő kusza szálakat látunk, a másik oldalán pedig ott van a kép.

Az emberek szeretik föltenni a püspököt, a papot egy magas polcra. Egyik plébánosi helyemen egy néni süteményt hozott, és kértem, hogy jöjjön beljebb. „Nem, ide nem lehet bejönni” – szólt a néni. Nem tudta, hogy be lehet jönni a plébániára. Ha ez így alakul ki, az nekünk is köszönhető.

A püspök, a pap nem az elefántcsonttorony tetején lakik, neki az emberek között kell lennie. Én bevásárolok, boltba járok, megállítanak, beszélgetünk, megszólítható vagyok.

Szent Ágoston püspök mondta: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” Ezt igyekszem megvalósítani, hogy együtt, egy közösségben haladjunk, de van egy olyan faladatom is, hogy ezt a közösséget összekössem az éggel.

A feltámadás valóság. Édesanyám 15 évvel ezelőtt halt meg, és akkor ez az evangéliumi mondat jutott az eszembe: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog…. Hiszed ezt?” (Jn 11,25-26). Másfél évvel később püspök lettem, és akkor azt gondoltam, hogy erről nekem tanúságot kell tennem. Ezért választottam ezt a jelmondatot. A feltámadás a keresztény hitünk középpontja.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc püspök az eseményen elmondta, nagy öröm számára, hogy megkaphatta ezt a kitüntetést. Kilencedik éve vezeti a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, azóta él Debrecenben. Hála van a szívében azért a nagy-nagy nyitottságért, szeretetért, ahogyan a testvérfelekezetek közössége és a város vezetése fogadta ideérkezésekor. Hálás azért, hogy

„Együtt vagyunk Debrecen!”, és mindegy, milyen felekezethez tartozunk, építeni, szebbé, jobbá szeretnénk tenni ennek a városnak az életét.

Köszönőbeszéde végén a főpásztor, mivel ezen a napon ünnepelték a költészet napját is, József Attila A számokról című versével ajándékozta meg az ünnepi közgyűlés résztvevőit.

Az ünnepi közgyűlésen Papp László polgármestere fejezte ki gratulációját a város nevében. A polgármester utalt a díjazottakkal készült interjúkra, amelyekben szinte mindannyian köszönetet mondtak a közösségüknek, a családjaiknak. „Ha gyorsan akarsz haladni, akkor menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, akkor építs közösséget és menjetek együtt!” – idézett egy bölcsességet Papp László, és hangsúlyozta, hogy mi „együtt vagyunk Debrecen!”.

„Debrecennek az az óriási előnye, hogy mi nem egyénben, hanem városi közösségben gondolkodunk, amely nagyon jól reprezentálja a város erejét, képességeit azon területeken, amelyeket a díjazottak is képviselnek, legyen szó hitről, egyházi közösségről, üzleti életről, gazdaságról, sportról, művészetről, oktatásról. Ezek mind-mind olyan területei a városnak, amelytől csak sikeresebbek, eredményesebbek leszünk.

Debrecennek kiemelt szerepe volt, van és lesz az ország, a nemzet életében. Történelmi múltja, jelene is az, amelyre hivatott a következő évtizedekben, ez emeli ezen elismerések súlyát, a rangját.

A civisek közössége sokra hivatott, nehezen méri az elismerést, de ha odaadja, akkor az egy életre szól” – fogalmazott Papp László.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria