Diakónussá szentelték Vánkos Alexet Rómában

Külhoni – 2019. október 3., csütörtök | 17:11

Október 1-jén szentelték diakónussá Vánkos Alexet, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papnövendékét a római Pápai Német–Magyar Kollégium kápolnájában.

A római tanévkezdésre való tekintettel – sokéves hagyománytól eltérően – idén október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus- és papszentelés időpontja. E napon Vánkos Alex, a nagyváradi egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének első fokozatát, a diakonátust. A fiatalember teológiai diplomájának megszerzését követően az aktuális tanévben kezdi meg licenciátusi képzését Rómában, a Lateráni Egyetemen (Pontificia Universitas Lateranense).

A diakónusszentelés előestéjén a szentelendő növendék főpásztora, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök ünnepi vesperást vezetett a kollégium Kaníziusz Szent Péter-templomában. A liturgia keretében Vánkos Alex esküt tett az Anyaszentegyház iránti hűségére és a hit tisztaságának megőrzésére. A német nyelvű vesperáson a kollégium közösségén kívül a szentelendő édesanyja és rokonai is részt vettek.

Október 1-jén a kollégium templomában tartott szentmisén jelen voltak a ház papnövendékei, felszentelt papjai és elöljárói – akik három éven keresztül tanúi és segítői voltak Alex formálódásának a papi hivatás útján –, illetve a római magyar egyházi közösség képviselői: Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint növendékei. Az ünnepen részt vett Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete és Nuno da Silva Gonçalves SJ, a római Pápai Gergely Egyetem (Pontificia Universitas Gregoriana) rektora is.

Böcskei László püspök a szentmise bevezetőjében hangsúlyozta, a hit fénye nem alszik ki mindaddig, amíg vannak és lesznek olyan fiatalok, akiket Isten meghív és kiválaszt a szent szolgálatra. A főpásztor arra hívott minden jelenlévőt – azokat is, akik a Mária Rádió hullámhosszain kapcsolódtak be a szentelési szentmisébe –, imájukkal kísérjék a jelöltet, hogy a vállalt szolgálatában hűséges legyen, mindent Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára tegyen.

A püspök szentbeszédében kiemelte, milyen nagy ajándék a nagyváradi egyházmegye számára, hogy Isten ezt a fiatalembert kiválasztotta a szolgálatra. A diakónus, aki Isten és az emberek szolgálatára vállalkozik, nincs egyedül a hivatás útján: Isten mindig mellette áll, és kegyelmével támogatja.

Alex életében a mai szenteléssel egy eltörölhetetlen pecsét kerül eddigi személyes istenkapcsolatára, a közte és Isten között fennálló párbeszédre. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy új párbeszéd veszi kezdetét, melynek erőforrásnak kell lennie most kapott küldetéséhez, az asztalszolgálathoz és Isten igéjének hirdetéséhez – mutatott rá a nagyváradi megyéspüspök.

A szentmise után ünnepi ebéd következett a kollégium ebédlőjében, ahol Stefan Dartmann SJ rektor köszöntötte az újonnan szenteltet és a vendégeket, és jókívánságait fejezte ki a papszentelésük kerek évfordulója alkalmából Rómába látogató frater maioroknak, vagyis a kollégium régebbi diákjainak.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye

Fotó: Tóth László, Németh István

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria