Egykori és jelenlegi ministránsok találkoztak a budapesti Krisztinavárosban

Kishírek – 2015. november 17., kedd | 14:53

Ötödik alkalommal került sor november 14-én a budapest-krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templomban az egykori és jelenlegi ministránsok találkozójára, melyre minden, az 1950-es évek közepétől ott szolgálatot teljesített ministráns és pap hivatalos volt.

A mintegy két évtizede született kezdeményezés központi eseménye az a hálaadó koncelebrált szentmise, amelyen ez alkalommal is 6 és 70 év közötti fiatal és kevésbé fiatal ministránsok állták körül az oltárt. A szervezők nyilvántartása szerint kétszázötvenhez közelít az elmúlt hatvan évet lefedő ministránsok listája, és jelenleg huszonhat olyan elérhető pap van, aki hosszabb-rövidebb ideig a Krisztinavárosban működött ezen idő alatt. Ebbe beleértendő az a nyolc szerzetes-, illetve egyházmegyés pap, akik korábban itt ministráltak. Ez utóbbi mutatja a krisztinavárosi közösség életerős voltát is.

A helyi ministránsélet komolyságát még boldog emlékű Szabó Imre püspök alapozta meg többek között azzal, hogy püspökként is ragaszkodott kedves templomához és így a püspöki asszisztenciák méltó és szép szolgálata kialakította azokat a ministránshagyományokat, melyek mind a mai napig szerepet játszanak a krisztinavárosiak összetartásában.

A mostani találkozó egyik üde színfoltja volt a római világtalálkozón járt fiatal krisztinavárosi ministránsok vetítéssel kísért beszámolója az ott történtekről. Az összejövetelnek mindig színes programja, hogy a külföldön lévők ez alkalomra írt üzeneteit tolmácsolják a jelenlévőknek. Most is érkeztek köszöntések és rövid beszámolók többek között Rómából, Londonból de még Jeruzsálemből is. Ugyanakkor a külföldön élő egykori ministránsok egyike személyesen is képviselte a távol lévőket. Talán az előzőkben említettek miatt is „világtalálkozó” néven emlegetik a résztvevők összejöveteleiket.

Az együttlét ez alkalommal is kötetlen beszélgetéssel és agapéval zárult, ahol a közös oltárszolgálat szép emlékei ugyanúgy felelevenítésre kerültek, mint a krisztinavárosi közösségben emlékezetes vidám események és történetek.

Forrás: Fodor Artur

Fotó: Nyíri-Szabó Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria