Együtt alkotjuk Isten nagy családját – Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepség a partiumi Kaplonyban

Külhoni – 2024. április 23., kedd | 11:51

A Katolikus Egyházban a Szent Márk evangélista ünnepéhez (április 25.) közeli napokban végzik a búzaszentelő szertartást, melynek keretében megáldják a vetést, jó termésért és a természeti csapások elhárításáért imádkoznak. A Szatmár megyei Kaplonyban április 19-én tartott búzaszentelés a Magyar Örökség díjban részesült „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” programhoz is kapcsolódott.

Bár a szertartás a „búzaszentelő” nevet viseli, nemcsak a búzára kérik Isten áldását, hanem az egész határra. A búzaszentelő hagyományosan a plébániatemplomból indul, ahonnan a hívek körmenetben vonulnak a mezőre, miközben a Mindenszentek litániáját éneklik. A határhoz érve a pap a négy égtáj felé fordulva megáldja a szárba szökkent termést. Ezután a körmenet visszatér a templomba.

Az idei kaplonyi búzaszentelő kivételes ünnep volt, mivel a Magyar Örökség díjban részesült „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” programhoz kapcsolódott, amely a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásából született, és mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé vált. A program minden évben búzaszenteléssel kezdődik, ennek volt helyszíne idén a Szatmár megyei község.

Április 19-én reggel a kaplonyi Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a helyi Páter Szabó Dömjén énekkar Baumgártner Márk kántor vezetésével elénekelte a Mindenszentek litániáját.

Ezt követően a résztvevők körmenetben kivonultak a temető melletti búzaföldre, ahol a himnuszok eléneklését követően legelőször Magyar Lóránd Bálint, az RMDSZ parlamenti képviselője köszöntötte a jelenlévőket.

Varga Sándor színművész Dsida Jenő Psalmus Hungaricus-szavalata után Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a rendezvény fővédnöke mondott beszédet.

Mindannyian részei vagyunk az örök magyarságnak. Bár a történelem viharai szétszórtak minket, az örök magyarságot nem lehet szétválasztani. A magyarok kenyere pedig jelképe ennek az egységnek: bárhol is élünk a világban, ugyanannak a nemzetnek, a magyar nemzetnek vagyunk a tagjai – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. – Ahogy a búza sok helyről való, de végül egyetlen kenyérben egyesül, úgy mi is egyetlen közösséget alkotunk. Ezért az egységért választotta az Úr Jézus is a búzát az Eucharisztiában, hogy a kenyér és bor színében adja önmagát nekünk.

A további beszédek és felszólalások között az ünnepi eseményen fellépett a börvelyi Gyöngyvirág Néptánccsoport, valamint citerajátékkal és népdalénekléssel a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolaközpont egy diákja.

A Római Katolikus Egyház búzaszentelési szertartását Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök vezette. Ezt követően más felekezetek lelkipásztorai is áldást mondtak.

A búzaszentelés után a résztvevők visszatértek a plébániatemplomba, ahol Schönberger Jenő püspök és a papság együtt mutatott be szentmisét.

A szentmise kezdetén a főpásztor Isten áldását kérte a vetésre, a földművelőkre, valamint mindazokra, akik áldozatos munkájukkal fáradoznak mindennapi kenyerünkért.

Minden szentmise záró felszólítása – „A szentmise véget ért. Menjetek békével!” – küldetés. Ezt a küldetést idézte fel a napi szentmise zsoltára is: „Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!” Az evangéliumról kell tanúságot tennünk, hogy „Isten a szeretet”; ezt az örömhírt hozta el az embereknek az Úr Jézus. Ő az Atya küldötte, aki az örök élet kenyerében önmagát adja nekünk – emelte ki szentbeszédében a szatmári megyéspüspök. – Ahogy a búzamag meghal a földben, hogy bőséges termést hozzon, úgy halt meg Jézus is.

Mi vagyunk feltámadásának termése, ha hiszünk az általa hozott örömhírben. Az örök élet kenyerét elfogyasztva egyesülhetünk Istennel. Ez az Egyház örömhíre. Jézus által testvérei válunk egymásnak. Ahogyan a sok búzaszem egységet alkot, úgy mi Jézusban testvérek vagyunk, egy egységet alkotunk. Az örömhír arról az összetartozásról szól, amely Istennel és embertársainkkal köt össze minket. Együtt alkotjuk Isten nagy családját – mondta a főpásztor.

A szentmisét ünnepi ebéd követte a kaplonyi művelődési házban.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria