Elhunyt Bedő György

Hazai – 2016. április 25., hétfő | 15:07

Életének 86. évében meghalt Bedő György, a Kairosz Kiadó megálmodója és alapítója – közölte a kiadó április 25-én a honlapján. A kiadóvezetőt, akit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015-ben Pro Cultura Christiana díjjal tüntetett ki, április 24-én, vasárnap hajnalban érte a halál.

Bedő György 1930. július 11-én született Munkácson. Mándokon anyakönyvezték, ahol édesapja főszolgabíró volt, és ahol később elemi iskolába járt. Középiskolai tanulmányait a munkácsi Magyar Királyi Árpád Fejedelem Gimnáziumban kezdte 1940-ben, majd 1944-től Kisvárdán folytatta a Bessenyei György Reálgimnáziumban. 1948-ban az érettségi vizsga után Egerben a hittudományi főiskolán egy évig teológiát tanult, majd miután édesapja nyugdíját elvették, abba kellett hagynia a főiskolát. 1949-től Kisvárdán fizikai munkával és óraadással tartotta el magát és segítette szüleit. 1951-ben besorozták munkaszolgálatos katonának, ahonnan két év múlva, 1953 őszén szabadult. 1953 és 1959 között anyagkönyvelő, illetve könyvelő volt egy budapesti építőipari vállalatnál. 1955-ben megnősült, és feleségével Komáromba költözött. 1956-ban itt született meg első gyermekük.

1959-ben Komáromban kezdődött könyvkereskedelmi pályafutása. Egy évtizedig az Állami Könyvterjesztő Vállalat (ÁKV) komáromi könyvesboltjának vezetője volt, 1969 és 1977 között pedig instruktor a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál. 1966-tól magyar és könyvtár szakon tanult az ELTE-n, ahol 1971-ben megszerezte a diplomát. 1972-ben született meg második gyermeke. 1977 és 1979 között az ÁKV Írók Boltját vezette Budapesten, olyan eredményesen, hogy 1979-ben a vállalat beszerzési osztályának főosztályvezetőjévé nevezték ki. Innen vonult nyugdíjba 1989-ben.

Nyugdíjba vonulása után 66 évesen, 1996-ban megalapította saját kiadóját, a Kairosz Könyvkiadót, egy keresztény-nemzeti kiadót, amely hiánypótlónak bizonyult a közművelődésben. Bedő György könyvei révén hozzájárult keresztény gyökereink megismeréséhez, tudatosításához.

A Kairosz Kiadó élén műfaji kötöttségek nélkül adott ki könyveket, mindig törekedve arra, hogy a megjelenő munkák értékteremtő vagy értékőrző művek legyenek. Bedő György számára a könyv szent dolog volt: az ismeretek, a kultúra forrása, egyben az élet sója, egy emberibb világ kulcsa. A kiadó az első négy évben mintegy száz könyvet jelentetett meg: mind olyan műveket, amelyek „hiányoztak a magyar könyvkiadás palettájáról”.

A kiadványok között szerepeltek a vallásos műveken és a teológiai szakirodalmon kívül a magyar és világirodalom remekei, történelmi, pszichológiai és közgazdasági szakmunkák, valamint ifjúsági klasszikusok és a művészettörténet egy-egy gyöngyszeme. Rónay György szavaival élve olyan könyvek ezek, „amelyek élni segítenek”. Az alapító különösen büszke volt a Miért hiszek?  és a Magyarnak lenni címmel kiadott sorozatokra.

Bedő György életművét számos kitüntetéssel ismerték el: a Mindszenty-emlékérmet 2009-ben, a Magyar Örökség díjat 2010-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatát 2011-ben, a Magyar Érdemrend középkeresztjének polgári tagozatát pedig 2013-ban kapta meg. 2015-ben Teleki Pál-érdeméremmel jutalmazta a Bethlen Gábor Alapítvány. Ugyanebben az évben Pro Cultura Christiana díjat kapott a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától.

Forrás: MTI, MKPK Sajtószolgálata

Fotó: Válasz.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria