Elhunyt Hollai Antal

Hazai – 2014. július 30., szerda | 11:05

Életének 57., papságának 32. évében Hollai Antal pápai káplán, budapest-albertfalvi esperes-plébános, címzetes apát visszaadta lelkét Teremtőjének – tájékoztatta szerkesztőségünket Kovács Zoltán, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye irodaigazgatója.

Antal atya Budapesten született 1958-ban, mélyen hívő, katolikus családban. Az esztergomi ferences gimnázium elvégzése után kispap lett Esztergomban, ahol 1983-ban szentelték pappá. Három év farkasréti káplánság után két évig érseki szertartóként Paskai László bíboros mellett szolgált Esztergomban, majd Rómában, a karmeliták Szent Teréz Egyetemén spiritualitásból szerzett licenciát. Rómából hazatérve felső-krisztinavárosi plébánoshelyettes volt három évig, miközben a nunciatúra magyar titkárának feladatát is ellátta. 1993 és 2001 között az esztergomi szeminárium lelki igazgatója volt, és tanított a hittudományi főiskolán. 2001 óta Albertfalva plébánosa, kilenc éve a kerület esperese.

„Az önmagát előtérbe nem toló gesztus tesz igazán hasonlóvá Krisztushoz” – idézte sokszor Lékai László beszédét, melyet szentelésükön mondott. 

Megrendült szívvel gyászolja az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye, idős édesapja, családja, paptársai, barátai, egyházközsége, lelki gyermekei és minden hívő, aki ismerhette.

Nyugodjék békében!

Magyar Kurír