Elhunyt Miocs József szabadkai címzetes apát

Külhoni – 2023. május 24., szerda | 12:20

A Szabadkai Egyházmegye tudatja, hogy Miocs József címzetes apát, pápai prelátus, a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium rektor-igazgatója május 24-én a szabadkai közkórházban, életének 82., papságának 55. évében, szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Miocs József 1942. április 16-án született Kúlán, apja Stanislav és anyja Éva. 1961 és 1969 között a Zágrábi Egyetem Katolikus Teológiai Karán tanult teológiát. 1968. június 29-én szentelték pappá Szabadkán. 1968. július 25-én az óbecsei Nagyboldogasszony Plébániára nevezték ki lelkésznek, ahol 1969. július 1-ig tevékenykedett.

A szabadkai Avilai Szent Teréz plébánia káplánja lett 1969. augusztus 15-én, majd valamivel később az Egyházmegyei Hivatal jegyzőjévé is kinevezték. 1970. szeptember 4-én a Paulinum Gimnázium énektanárává és a Kisszeminárium első prefektusává nevezték ki. Egyházzenei tanulmányainak folytatása érdekében 1973. szeptember 12-én Zágrábba küldték.

1974. február 27-én a Szakrális Zenei Liturgikus Tanács tagjává nevezték ki. Tanulmányait a zágrábi Egyházzenei Intézetben fejezte be 1975. június 25-én „artifex musicae sacrae” elismeréssel. A Paulinumban zenét és egyházi éneket oktatott, valamint az Avilai Szent Teréz székesegyház kórusát vezette. 1975. augusztus 22-én kinevezték a Kisszeminárium spirituálisának, majd 1980. február 1-től a Paulinum igazgatóhelyettesének, ugyanazon év november 5-től pedig igazgatójának.

1988. november 15-én nevezték ki a Kisszeminárium rektorává. 1989. november 30-tól 1995. május 25-ig püspöki tanácsos. 1992. július 6-án Őszentsége címzetes káplánja. 1996. március 11-én a Papi Tanács és a Liturgikus Zenei Tanács tagjává, 1998. október 10-én pedig a Jugoszláv Katolikus Püspökkari Konferencia Szemináriumok Tanácsának tagjává nevezték ki.

Őszentsége prelátusának 2004. szeptember 23-án nevezték ki, majd 2013. április 15-én a címzetes apáti rangot is megkapta. Tagja volt a Világszervezet Himnológiai Társaságnak (IAH), Európai Egyházzenei Társaságnak (CEDAME), a Magyar Egyházzenei Társaságnak és a Horvát Egyházzenei Társaságnak. Főbb művei: Missa Theresiana (Szent Teréz mise – egyszólamra, többszólamra). Énekeljetek az Úrnak (többszólamú művek gyűjteménye), A szabadkai egyházmegye orgonái. Zsoltárok (kántorok részére) és négy passió. Számos egyéb kitüntetés mellett a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették.

A temetés helyéről és időpontjáról később tájékoztatják a nyilvánosságot.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria