Elhunyt Siklódi Sándor

Külhoni – 2013. augusztus 7., szerda | 10:55

Miért ne élhetne örökké az a halandó, akiért az élő örök Isten meghalt? (Szent Ágoston)

Az Élet Urának gondviselő szeretetét köszönjük meg

S I K L Ó D I    S Á N D O R
magyar lelkipásztor halálában.

Életének 67., papságának 43. évében, 2013.  július 31-én, Loyolai Szent Ignác ünnepén a clevelandi kórházban (Ohio) szentségekkel megerősítve, rövid betegség után magához hívta az Úr, akit hűséggel szolgált a Szent Imre magyar plébánián.

1947. április 20-án született Ditróban (Erdély). Általános iskoláit szülőhelyén végezte (1954–1961), majd a gyulafehérvári kántoriskolában járt 1961 és 1965 között. Utána a gyulafehérvári szemináriumban és hittudományi főiskolán készült fel a papi szolgálatra (1965–1971).  1971. április 18-án szentelte pappá Márton Áron a gyulafehérvári egyházmegye számára.

1971 és 1974 között segédlelkész volt Csíkszeredán, majd 1976-ig Brassóban. 1976-tól 1978-ig Óradnán, 1978 és 1982 között Csíkszentdomonkoson szolgált plébánosként. 1982-ben nyugatra ment, és Németországban élt 1985-ig. 1985-ben az Egyesült Államokba került és Cleveland városban a Szent Imre magyar plébánián október 18-tól káplán, majd 1988. július 1-től plébános. Amikor a clevelandi püspök elhatározta, hogy bezárja a Szent Imre templomot 2010. június 30-án, Siklódi Sándor atya Chicago városba került, ahol a Szent István magyar plébánián szolgált 2012. október 15-ig. A szentszéki döntés alapján Richard Lennon püspök a clevelandi Szent Imre templomot 2012. november 4-én újra kinyitotta, és Siklódi Sándor atyát plébánosnak nevezte ki. Plébánosi beiktatását 2013. január 27-én a clevelandi püspök végezte.

2013. augusztus 25-én vasárnap délután 3 órakor vesperás (esti dicséret) lesz a Szent Imre-templomban. Az imádság után este 9 óráig a templom nyitva marad, hogy a rokonok és hívek  búcsút vehessenek tőle. Augusztus 26-án délelőtt 10 órakor kezdődik az érte felajánlott szentmise. Utána helyezzük örök nyugalomra a clevelandi Szent Kereszt temetőben.

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2, 10)

A gyászhírt a Külföldi Katolikus Magyar Lelkipásztori Szolgálat – Kiss G. Barnabás OFM Kanada/USA továbbította szerkesztőségünknek.

Magyar Kurír