Elhunyt Zsombor Kálmán tiszteletbeli kanonok

Hazai – 2020. április 1., szerda | 11:52

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Zsombor Kálmán tanácsos plébános, tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes, sziráki címzetes prépost 2020. március 25-én, életének 91., papságának 67. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot április 6-án 15 órakor mutatják be a budapest-pestszentlőrinc-erzsébettelepi Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban, majd az altemplomban helyezik örök nyugalomra.

Zsombor Kálmán 1930. február 20-án született Szegeden. 1953. június 7-én szentelték pappá ugyanitt. Káplánként szolgált Dabas-Sáriban 1953–54-ben és Cibakházán 1954-ben. Hitoktató volt Csanyteleken 1954–56-ig, Kókán 1956–58-ig, a kiskunfélegyházai Szent István-plébánián 1958–60-ig. Ezt követően a kecskeméti Szentháromság-plébánián szolgált segédlelkészként 1960–62-ig. Rákospalota-MÁV-telepen 1962–65-ig, Soroksáron 1965–66-ban volt káplán. Adminisztrátorként Pestszenterzsébeten a Szent Lajos-plébánián szolgált 1966–69-ig. Plébánosként végig Rákosszentmihály híveit szolgálta 1969-től 1991-es nyugdíjba vonulásáig. Tanácsos plébánosi címet 1972-ben, tiszteletbeli kanonoki címet 1974-ben, tiszteletbeli főesperesi címet 1978-ban kapott. Sziráki címzetes prépost volt 1979 óta. A budapest-felső espereskerületnek 1973–1979 között helyettes esperese volt. 1991-ben vonult nyugdíjba.

Fiatal papként szívesen vállalta a hitoktatás szolgálatát. Zsombor Kálmánnak szívügye volt a templom is. Az ő nevéhez fűződik a rákosszentmihályi templom felújítása, a zsinati elvárásoknak megfelelő liturgikus tér igényes kialakítása. Ezenkívül érdemei közé tartozik, hogy nyugdíjas korában is rendszeresen segítette paptársait.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

R.I.P.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Váci Egyházmegye, Pixabay.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria