Elkezdődött Wohlmuth Ferenc boldoggáavatási eljárásának egyházmegyei szakasza

Hazai – 2022. április 23., szombat | 17:15

Április 21-én Császáron megalakult a település egykori plébánosa, a vértanúság hírében álló Wohlmuth Ferenc boldoggáavatási eljárását kezdeményező egyházi bíróság. Tagjai a plébániatemplomban bemutatott püspöki szentmisét követően tették le esküjüket a most megáldott Wohlmuth Ferenc-emlékházban.

A szentmisén Veres András főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, Kálmán Imre irodaigazgató, Író Sándor császári és Fuchs Tibor bakonyszombathelyi plébános.

A szentmise elején Marton Judit, a Wohlmuth Ferenc Alapítvány kuratóriumának tagja Szent II. János Pál pápa egyik apostoli levelét idézve elmondta: az első évezred egyháza a vértanúk véréből született. A második évezred végén az Egyház újra a vértanúk egyháza lett. „A mai napon azért gyűltünk össze, hogy egyházmegyénk és községünk egykori plébánosának, Wohlmuth Ferencnek tanúságtételét megőrizzük és hirdessük.”

Wohlmuth Ferenc atyát 1919. június 5-én, a Tanácsköztársaság idején ítélték hite miatt kötél általi halálra.

Szentbeszédében a megyéspüspök emlékeztetett: a keresztségben meghívást kaptunk az Egyházba, ahol mindannyiunknak személyre szabott feladata van. Csak Isten tudja, hogy mi az, illetve az egyén feladata felfedezni magában. De az Egyház mint közösség is tár elénk feladatokat, amelyek által Krisztus Egyházának és Isten országának építésében vehetünk részt. Kevesen értik meg, hogy a kereszténység nem egy klubtagság vagy egy érdekszövetség. Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, az Egyház pedig arra hív, hogy életformaként éljük meg kereszténységünket. Aki ezt teszi, oly módon köteleződik el Krisztus mellett, hogy a legnagyobb áldozatokra is képes lesz. Kitartani egy emberi kapcsolatban csak az tud, akiben erős, önmaga szeretetét felülmúló szeretet él. Jézus azt mondta tanítványainak: „senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn15,13).

Akinek a hite nem sokat jelent, aki csak a maga módján próbál vallásos lenni, abban nincs meg az az istenszeretet, amely képessé teheti őt arra, hogy akár áldozatokat is vállalva hite szerint az Egyházért éljen. A mai napon egy olyan emberre emlékezünk, aki képes volt életét áldozni a rábízottakért Isten iránti szeretetből. Szerte a világban ma is sokan tesznek tanúságot Wohlmuth Ferenc atyához hasonlóan a Krisztushoz, Istenhez fűződő elkötelezettségükről. Erre csak az képes, akit Istenhez mély szeretet fűz.

Az apostolok Jézus keresztre feszítése után félelmükben bezárkóztak az utolsó vacsora termébe, ám amikor megjelent nekik a Feltámadott, bátrak lettek. Péter apostol azt mondta a főtanács előtt: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” (ApCsel 5,29). Az emmauszi tanítványok, amikor felismerték Jézust a kenyértörésben, azonnal visszatértek Jeruzsálembe. Aki Isten szeretetét és nagyságát megérzi, az úgy tudja Istent szeretni, hogy többé semmilyen áldozattól nem riad vissza. Amikor Wohlmuth Ferenc atya vértanúságára emlékezünk, tegyük fel magunknak a kérdést: milyen az én szeretetem? Milyen a házastársam, a gyermekeim, a szüleim, a barátaim felé? Milyen a szeretetem Isten felé, az Egyház felé? Mekkora áldozatot lennék képes vállalni értük?

Wohlmuth Ferenc atya példája álljon előttünk, hogy az egymás iránti szeretetünkben is legyünk képesek erősödni! Az Istenhez fűződő kapcsolatunkban pedig szintén az legyen a mérce, hogy mekkora áldozatra vagyunk képesek hitünkért és Egyházunkért. Adja Isten, hogy Wohlmuth Ferenc atya is legyen közbenjárónk abban, hogy napról napra képesek legyünk növekedni, erősödni, megújulni hitünkben és Isten iránti szeretetünkben – zárta szentbeszédét Veres András püspök.

*

A szentmise záróáldása után az ünneplő közösség az egykori iskola elé vonult, amelyet Wohlmuth Ferenc atya építtetett. Itt pályázati forrásból egy látogatóközpontot alakítottak ki. Beke Gyöngyi polgármester köszöntőjében elmondta: Wohlmuth Ferenc olyan kiveszőfélben lévő értékeket képvisel, amelyek példaértékűek. Jótékonyságával, a szűkölködők segítésével, önfeláldozásával, mártíromságával méltán érdemli meg, hogy a neve ilyen módon is fennmaradjon.

Császár egykori plébánosa megpróbálta fékezni az elszabadult indulatokat, mégsem volt számára kegyelem – fogalmazott Nagy János. A Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár felidézte: a mártírok vére a kereszténység magvetése. Wohlmuth Ferenc életáldozata arra segítsen minket, hogy jó keresztények és jó magyarok legyünk.

A térség országgyűlési képviselője, Czunyiné Bertalan Judit hangsúlyozta: A Wohlmuth Ferenc Látogatóközpont azért van, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékezzünk arra, hogy voltak nehéz idők, amikor a hit, az elszánás és a bátor kiállás egyaránt jelen volt és továbbörökítette a hazát; és emlékeztessünk arra, hogy a veszély mindig ott van, és aki nem élte meg a szörnyű korokat, az a későbbi évtizedekben se élje meg.

Az épületet Veres András megyéspüspök áldotta meg, arra kérve Krisztust, hogy térjen be a házba és jelenlétével jóságosan áldja meg az emlékhelyet. Táplálja az Istenben való bizakodást mindazokban, akik oda betérnek. Az ünnepség végén a helyi iskola katolikus hittanosai szavaltak verset.

*

A látogatóközpontban egy különleges eseményre is sor került, ugyanis Wohlmuth Ferenc boldoggáavatási eljárása egy újabb szakaszához érkezett. Balog Márta CB posztulátor, a Nyolc Boldogság Közösség tagja elmondta: tavaly nyáron egy kérelmet küldtek el a Szentek Ügyei Kongregációnak, hogy támogatja-e a boldoggáavatási eljárás megnyitását a Győri Egyházmegyében. Rómából megérkezett az engedély, a nihil obstat. Az egyházi szakkifejezés azt jelenti: semmi akadálya. Az első ünnepélyes ülésen Veres András püspök, az általa kinevezett bíróság tagjai és a posztulátor titoktartási esküt tettek. Azt is esküvel fogadták meg, hogy tudásuk legjavát adva és legjobb lelkiismeretük szerint mozdítják elő a boldoggá avatás ügyét. A posztulátor nővér átnyújtotta a kihallgatandó tanúk névsorát, akiket a mártír sorsú plébános helyi tiszteletéről kérdeznek a bíróság tagjai.

Az eskütételt követően Író Sándor császári plébános felidézte: Wohlmuth Ferenc jó plébánoselőd, ahogy Veres Andrásnak jó püspökelődje Boldog Apor Vilmos. Jó hozzájuk szólni, jó tőlük példát venni. A plébános köszönetet mondott mindenkinek, akik segítettek a látogatóközpont létrehozásában.

A vértanúság hírében álló Wohlmuth Ferenc atya boldoggá avatásához szükséges egyházmegyei vizsgálatokat végző bíróság tagjai:

Reisner Ferenc általános püspöki helynök, az ügy püspöki delegátusa
Író Sándor plébános, az ügy ügyésze
Mikovics Krisztina CB, az ügy jegyzője
Kulcsár Violetta, az ügy segédjegyzője
Balog Márta CB, az ügy posztulátora
Kálmán Imre irodaigazgató, az első ülésre kinevezett alkalmi jegyző

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóiroda

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria