Előítélet és kirekesztés nélküli tájékoztatás – A keresztény újságírásról beszélt Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2020. szeptember 18., péntek | 18:57

A Tertio című belga keresztény hetilap szerkesztői Rómába zarándokoltak, ahol szeptember 18-án, pénteken délelőtt kihallgatáson találkozhattak Ferenc pápával, aki beszédében röviden összefoglalta a keresztény kommunikáció lényeges pontjait.

A keresztény médiumok előítélet és kirekesztés nélkül tájékoztatnak, új tanúságot tesznek a világban, melynek eseményeit gyengéd szeretettel szemlélik. A tájékoztatás, a híradás keresztény szakembere a jövőbe vetett bizalom és reménység hordozója.

Ferenc pápa örömmel köszöntötte a Tertio belga keresztény hetilap munkatársait, amely most ünnepli alapítása huszadik évfordulóját. Korunkban az információ a mindennapok alkotórésze, mely ha minőségi, akkor segít jobban megérteni azokat a problémákat és kihívásokat, amelyekkel a világban szembesülnünk kell. Különösen fontos a keresztény médiumok jelenléte az Egyháznak a világban való életéről szóló minőségi információban, mely hozzá tud járulni a tudatformáláshoz – állapította meg a pápa.

Utalt a lap címére, mely kifejezetten Szent II. János Pál pápának a harmadik évezredet megnyitó Tertio millennio adveniente kezdetű apostoli leveléből származik, a 2000-es nagy jubileumra való készület jegyében. Ez a hivatkozás nemcsak reményre szólít, hanem arra is, hogy hallassák az Egyház és a keresztény értelmiségiek hangját a mindinkább szekularizált médiakörnyezetben, hogy építő módon gazdagítsák azt. Törekedjenek az emberek és a tények keresztény szemléletére, utasítsák el az előítéleteket, támogassák a találkozás kultúráját.

Jelentős mértékben hozzájárulhatnak a keresztény médiumok a keresztény közösségek előítélet- és kirekesztésmentes új életstílusának erősödéséhez. A fecsegés bezárja a szívet a közösség, az Egyház egysége előtt. A nagy fecsegő az ördög – szögezte le pápa a múlt vasárnapi Úrangyala imádság során mondott szavait megismételve –, aki mindig rosszat mond másokról, mert hazudozó, és mert bomlasztani akarja az Egyházat és eltávolítani a testvéreket egymástól.

A kommunikáció alapvetően fontos az Egyház küldetése számára, hiszen a keresztényeknek Krisztus rendelte el az evangélium hirdetésének a feladatát. Az újságíró ezért új tanúságot tesz a világban, anélkül hogy elkendőzné vagy manipulálná az igazságot. Ferenc pápa idézett a tömegtájékoztatás 54. világnapjára írt idei üzenetéből: „A minket körülvevő hangok és üzenetek zűrzavarában szükségünk van egy emberi történetre, amely nekünk és rólunk szól, és a bennünk lakozó szépségről beszél. Egy történetre, amely képes gyengédséggel szemlélni a világot és az eseményeket, ami elbeszéli, hogy mindnyájan egy élő szövet részei vagyunk, és ami feltárja, hogy a minket összekötő szálak milyen szorosan összefonódnak egymással.”

A tájékoztatás, a híradás keresztény szakembere a jövőbe vetett bizalom és reménység hordozója. A jelen csakis akkor válik élhetővé, ha a jövőt pozitív és lehetséges valóságként fogadjuk el. Ezek a megfontolások különösen segíthetnek ma, a világjárvány idején, hogy táplálják bennünk a reménységet. Ti vagytok ennek a jobb jövőbe vetett reménységnek a magvetői. A válság időszakában fontos, hogy a kommunikáció szakemberei úgy végezzék a munkájukat, hogy az emberek ne betegedjenek meg a magánytól, és kapjanak bátorító szavakat. A pápa ismételten elkötelezettségre bátorította őket, és hálát adott az Istennek a húsz év tanúságtételéért, ami jó hírnevet szerzett az újságnak. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta 2002-ben: „Rátok, a kultúra és kommunikáció mezején dolgozókra bizalommal és várakozással tekint az Egyház, mert hivatásotok, hogy olvassátok és megértsétek az evangélium közvetítésének útjait, a mai ember nyelvezete és fogékonysága szerint.” Végül Ferenc pápa a Szent Szűz oltalmába ajánlotta őket és szolgálatukat, majd apostoli áldását adta a hetilap munkatársaira.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria