Erdő Péter: Ferenc pápa budapesti látogatása a biztatás és a remény jele

Hazai – 2021. március 8., hétfő | 19:38

Ferenc pápa iraki útjáról hazatérőben, március 8-án a repülőgépen az újságírókkal beszélgetve elmondta, hogy szeptemberben Budapestre látogat. Ennek kapcsán Erdő Péter bíboros, prímás szerkesztőségünkhöz eljuttatott videoüzenetét adjuk közre írásban és képben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A mai nappal – Budapesten és környékén, de néhány más egyházmegyében is – egyházunk szigorúbb járványügyi rendelkezéseket vezetett be. Valóban erősen terjed a betegség, úgyhogy a templomokban a nyilvános istentiszteletek éppúgy szünetelnek, mint ahogy a tavaszi járványidőszakban az elmúlt évben.

Ugyanakkor azért azt is érezzük, hogy valahol közel kell hogy legyen már az alagút vége. Bízunk abban, hogy ez a mostani kényszerű felfüggesztés talán már nem fog olyan sokáig tartani.

Mindenesetre amikor hallunk akár paptestvéreink halálhíréről is, akkor gondoljunk arra, hogy az isteni Gondviseléshez folyamodjunk, és kérjük a járvány elmúlását.

Ez az a lelkiállapot, amelybe a mai napon egy nagyon jó hír hasított bele: Szentatyánk, Ferenc pápa hivatalos nyilatkozatban mondta ki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és el akar jönni szeptemberben az eucharisztikus kongresszusra, hogy a statio orbist, a záró szentmisét celebrálja. Ezzel eleget tesz meghívásunknak,

aminek mindannyian nagyon örülünk, és úgy fogjuk föl, mint a biztatás és a reménység jelét egy hosszú, járvánnyal, elzárásokkal és bizony a közösségi élet lefékeződésével terhes időszak után.

Imádkozzunk Szentatyánkért, imádkozzunk azért, hogy ez az eucharisztikus kongresszus a reménynek, a megerősödésnek, a lelki megújulásnak a nagy alkalma lehessen. Hangozzék fel újra és újra, amikor csak tehetjük – videón vagy magánkörben, ahol bizonyos egyházmegyékben a templomokban együtt imádkoznak, ott szentmisék végén is –, az az imádság, amellyel Isten áldását kérjük a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus számára.

Most pedig időszerűnek érzem, hogy közösen elimádkozzuk azt az imát, amelyet a járványhelyzet kezdetén, még a tavalyi évben mondtunk:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria