„Európa Kasszandrája” a globális szexuális forradalomról

Nézőpont – 2013. szeptember 11., szerda | 10:00

Gabriele Kuby német szociológus tíz könyvet írt a szexuális forradalom, a feminizmus és a genderideológia társadalmat fenyegető hatásairól. Legújabb könyve megjelenése kapcsán a Catholic World Reportnak adott interjúját foglaljuk össze.

Gabriele Kuby német szociológus 1944-ben született Konstanzban. A családból baloldali értékeket hozott, ám sem a kommunizmust, sem a feminizmust, sem a szexuális forradalmat nem találta eléggé meggyőzőnek. 1973-ban mély istenélményt élt át. Húsz évig az ezotériában és más ideológiai áramlatokban kereste Istent, míg végül 1997-ben katolikus hitre tért. A szexuális forradalom, a feminizmus és a genderideológia társadalmat fenyegető hatásairól írt könyvei magyarul is megjelentek és online is elérhetőek.* Legújabb művének magyarországi megjelentetését 2013 őszére tervezi a Kairosz Kiadó.

A globális szexuális forradalomról szóló kötet Kuby 2006-ban megjelent, A nemek forradalma című könyvének folytatása. „2012. szeptember 30-án személyesen adhattam át a kötetet XVI. Benedek pápának, aki azt mondta: 'Köszönöm Istennek, hogy Ön beszél és ír'” – mondta el a szerző.

Az új könyv alapgondolata az, hogy a szexualitás normáinak felrúgása a kultúra összeomlásához vezet, mert – mint az 1948-as Emberi Jogok Nyilatkozata kimondja – a társadalom alapegysége a család; a család felvirágzásához pedig bizonyos alapvető erkölcsi feltételek szükségesek. Korunk csúcsértéke a „szabadság”, és ennek részeként „adták el” az embereknek a szexuális szabadosságot. Ám ha egy kultúrában eltűnik az önzetlen szeretet, és az emberek pusztán igényeik kielégülésének eszközét látják egymásban, akkor minden téren általánossá válik mások kihasználása, ameddig csak kinek-kinek a hatalma engedi. Mindez társadalmi káoszhoz vezet, amit egyre erősebb állami kontrollal lehet csak megfékezni – mutat rá az interjúban Kuby.

A világ mai társadalmi válságának okát a szerző az 1968-as kulturális forradalom globalizálódásában látja. A polgári származású, fiatal értelmiségiek által elindított forradalmi áramlat a kommunizmus, a radikális feminizmus, a „szexuális felszabadítás” és a frankfurti iskola filozófusainak eszméiből táplálkozott, és azt hirdette, hogy a szexualitás „felszabadítása”, azaz az erkölcsi korlátok ledöntése elnyomástól mentes társadalmat eredményez.

Amikor az értelmiségi aktivisták rájöttek, hogy a tömegekkel nem tudják elfogadtatni ezt az ideológiát – folytatja Kuby –, elindultak az intézmények felé, és hatalmi pozíciókat foglaltak el a politikában, a hírközlésben, az egyetemeken és az igazságszolgáltatásban. Így ma olyan intézmények valósítják meg az 1968-as célkitűzéseket, mint az ENSZ, az Európai Unió és a baloldali kormányok – sőt olykor egyes „konzervatívok” is –, a vezető sajtóorgánumok hathatós támogatásával.

A globális szexuális forradalmat globális cégek (Amazon, Google, Microsoft), nagy alapítványok (Rockefeller, Guggenheim), dúsgazdag emberek (Bill és Melinda Gates, Ted Turner, George Soros, Warren Buffett) és civil szervezetek (pl. a nemzetközi Planned Parenthood születésszabályozási szövetség és az International Lesbian and Gay Association nemzetközi homoszexuális egyesület) támogatják. Valamennyien a legfelső hatalmi szinteken működnek, hatalmas anyagi erőforrásokkal. S valamennyiük egyetlen közös érdeke: a Föld népesedési ütemének csökkentése. Abortusz, fogamzásgátlás, homoszexuális propaganda, a család lerombolása – mind ezt az egyetlen célt szolgálja.     

Gabriele Kuby hozzáteszi: „az, hogy ez az elit kör babérkoszorús filozófusnak tartja a genderideológus Judith Butlert, aki a férfi-női identitás eltörlésének politikai stratégiájával akarja aláásni a társadalmat, talán az új világrend rejtett célkitűzéseiről árulkodik.” A hivatalos ENSZ-dokumentumban először 1994-ben használt genderfogalom arra a nemre utal, amellyel az ember szubjektíve azonosul, s amely nem feltétlenül egyezik biológiai nemével. A genderideológia felszámolja a férfi-női kettősséget, megszünteti a heteroszexualitás normáját, és számos nemi identitást ismer el (homoszexuális, biszexuális, transzszexuális stb.) A genderszemlélet az egész társadalmat át akarja hatni, és hatalmas léptekkel halad efelé.

Az úgynevezett Yogyakartai Elvekről szólva a szerző figyelmeztet: a dokumentumot – amely arról szól, hogyan kell alkalmazni a nemzetközi emberi jogi törvényt a szexuális orientáció és a genderidentitás vonatkozásában – egy „emberi jogi szakértői” csoport állította össze és mutatta be – meglepően sok kormány, párt és szervezet támogatásával – az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt 2007-ben. Az alapelvekből világosan kitűnik a homoszexuális mozgalom törekvéseinek totalitárius jellege. A 29. alapelv például szorgalmazza, hogy alapítsanak „független, hatékony intézményeket és eljárásokat, melyek figyelik a szexuális orientáció és genderidentitás alapján történő diszkriminációt tiltó törvények bevezetését és végrehajtását.” Vagyis: létre kell hozni egy nemzetállamok fölötti struktúrát, amely a homoszexuális mozgalom célkitűzéseknek megfelelően formálja át és ellenőrzi az egész társadalmat.   

A kulturális forradalmárok – mutat rá Kuby – eltorzítottak és a maguk hasznára manipulálnak olyan értékeket, mint a szabadság, igazságosság, egyenlőség, diszkriminációmentesség, tolerancia, méltóság, emberi jogok. E fogalmak lényegét kiszakítva egészen új tartalmakkal töltötték meg őket, s ezzel tömegeket vezetnek félre. Nem megszüntetik tehát a pozitív fogalmakat, hanem torzítják. Elismerik, hogy van lelkiismeret – és igyekeznek elaltatni. Ezért akarják már az óvodában úgy programozni, szexualizálni a gyermekeket, hogy ne tudjanak különbséget tenni jó és rossz között.    
 
Isten szeretetre hívta az embert, és a szeretet legbensőségesebb, legteljesebb kifejezése a férfi és a nő új életet fakasztó testi egyesülése. A mai kultúra testi élvezetté degradálta ezt az egyesülést, s ezzel szétválasztotta a testet és a lelket. Test és lélek szétválása nem más, mint a halál; a szexualitás testi szintre alacsonyításával létrejött a halál kultúrája.

A kiút: újra meg kell tanulnunk – társadalmi szinten –, hogy a szexualitás az önátadás és az életadó szeretet kifejezése. Az elkötelezett keresztény embernek először is saját szexuális életét kell rendbe tennie és az igaz, hűséges, életadó szeretetre szóló meghíváshoz igazítania – másként nem fog tisztán látni, és sem alapja, sem ereje nem lesz a halál kultúrája elleni harchoz. A küzdelem az emberi méltóságért, a családért, gyermekeinkért, a jövőért, végső soron Isten Országáért folyik. Küzdeni érdemes, a végső győzelem Isten kezében van – fogalmaz Gabriele Kuby, külön megemlítve, hogy a globális szexuális forradalommal szemben ígéretes ellenállás van Franciaországban, Litvániában, Oroszországban, Magyarországon, Norvégiában és Horvátországban.

*Gabriele Kuby könyvei a Kairosz Kiadó gondozásában jelentek meg.  Online elérhetőek magyarul itt: Only you; A nemek forradalma. A szerző weboldala: www.gabriele-kuby.de

Ménesi Krisztina/Magyar Kurír

Kapcsolódó