Európai szerzetesek találkozója Romániában – Vezetővé választották Labancz Zsoltot

Megszentelt élet – 2018. március 11., vasárnap | 19:22

A Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója (Unio Conferentarium Europae Superiorum Maiorum – UCESM) március 5. és 10. között tartotta 18. általános gyűlését. A tanácskozásnak egy férfi kármelita kolostor adott otthont a Bukarest melletti Snagovban.

Számunkra, magyarok számára azért fontos Snagov település, mert itt töltött közel fél évet házi őrizetben Nagy Imre családjával 1956 novembere és 1957 áprilisa között.

Az UCESM 28 tagországából 85 szerzetes érkezett ide egész Európából – Írországtól Oroszországig. A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciáját (MRK) Deák Hedvig OP elnök és Lobmayer M. Judit SSND elnökségi tag, a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciáját (FSZK) Labancz Zsolt SchP elnök képviselte.

A találkozó mottójának Izajás próféta könyvének egyik sorát választották: „Tedd tágassá sátradban a helyet...” (Iz 54,2). A szerzetesek ennek kapcsán együtt keresték a választ arra, hogy történelmünknek ebben a kritikus időszakában mi a szerepe az európai szerzeteseknek az emberi méltóság védelmének szolgálatában. Számos olyan tanúságtétel hangzott el, amely olyan missziós tevékenységeket mutatott be, melyeknek során szerzetesek korunk ínségeire válaszolnak.

Adina Balan IBVM romániai nővér ismertette a RENATE (Religious in Europe Networking Againts Trafficking an Exploitation – Szerzetesnők Európai Hálózata az Emberkereskedelem és Kihasználás Ellen) keretében végzett munkáját. E hálózat munkatársai elsősorban az áldozattá vált nők megsegítésében tevékenykednek, ahogyan azt egy megrázó dokumentumfilm bemutatta. A szervezetnek számos nőt sikerült megmenteni, akiket azóta is kísérnek, és megadnak számukra minden segítséget, hogy új életet kezdhessenek.

Carmen Sammut SMNDA és Patricia Murray IBVM nővér, az UISG (Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója) elnöke és titkára előadást tartottak a Szicíliában működő menekültszolgálatról, melyben különböző női szerzetesrendek működnek együtt. Felix Mushobozi tanzániai származású szerzetes, az USG (Legfőbb Elöljárók Nemzetközi Uniója) nevében a férfi szerzetesrendek közötti összefogással működő libanoni menekültszolgálatról számolt be. A sikeres és békés integrációra mutatott be európai példákat José Ignacio García SJ, a Jezsuita Menekültszolgálat európai regionális igazgatója. Alois testvér Taizéből megosztotta annak a folyamatnak örömét, ahogyan a testvérek közössége készségessé vált a befogadásra, és ezzel példát adott a környék településein élő családoknak is.

Megrendítette a hallgatókat a két ukrajnai nővér, Anna Zajnkovszka FMA és Valentina Riabusko SMSVP beszámolója a háború sújtotta területeken élő emberek között végzett pasztorációs munkáról. Miközben Európa „megszokta”, hogy Ukrajnában háború van, az ő életük mindennapjait meghatározza a félelem. Egyik nővér nem titkolta el személyes érintettségét sem, mikor megosztotta, hogy saját családján belül is megéli a hazáját jellemző szétszakítottságot.

Egy romániai roma nyomortelep rehabilitációs projektjén dolgozik Lucian Bobarnac minorita atya. Az itt élő gyermekekért és felnőttekért végzett szolgálatot  olyan alapvető ismeretek átadásával kezdték, mint a mosás vagy a szendvicskészítés. A viskók körül eltűnt a szeméttelep, helyette meghonosították a levendulát, melyből olajat készítenek, és értékesítik. Az iskola tantermébe a diákokon kívül beülhetnek a szülők is, és pótolhatják az elmaradt iskolai tanulmányokat.

A mostani, 18. általános gyűlés feladata volt, hogy új elnököt válasszon, miután 2017 szeptemberében Giovanni Peragine SRSP atyát, az UCESM elnökét dél-albániai apostoli adminisztrátorrá nevezték ki. A választás a magyar Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája elnökére, Labancz Zsolt piarista provinciálisra esett. Ezáltal két magyar tagja lett az UCESM vezetőségének, hiszen Deák Hedvig OP általános főnöknő, az MRK elnöke 2016 óta tagja az elnökségnek. Az alelnöki tisztséget továbbra is Daniéle Faltz DCN luxemburgi szerzetesnővér tölti be, aki mellett Nyikolaj Dubinyin oroszországi minorita szerzetes a negyedik elnökségi tag. Munkájukat – mint általános titkárnő – Marjolein Bruinen hollandiai domonkos nővér segíti.

A csaknem egy hétig tartó összejövetel alkalmat adott a szerzeteseknek egymás megismerésére, testvéri kapcsolatok építésére, a helyi történelem megismerésére. Így magának a találkozónak is volt egyfajta „tágas sátor” élménye.

A résztvevők egyik délután Bukarestbe kirándultak, ahol megtekintették a skanzent, valamint a római katolikus és az ortodox főszékesegyházat. A város szívében felkeresték a Stavropoleos ortodox női monostor templomát is, ahol a főnöknő részletesen bemutatta a liturgikus teret és a közösség monasztikus életét; a monostor könyvtárában pedig több száz éves liturgikus könyveket vehettek kezükbe a szerzetesek.

Ceaușescu uralmáról és a román kommunista terror történetéről Ana Blandiana tartott előadást a fővárosban. Az írónőnek nagy szerepe volt abban, hogy a máramarosszigeti börtönből a budapesti Terror Házához hasonló emlékhelyet alakítottak ki. Itt raboskodott egy ideig Márton Áron püspök, Godó Mihály jezsuita és a 2013-ban boldoggá avatott vértanú, Vladimir Ghika, a bukaresti főegyházmegye papja is.

Bátorító volt a szerzetesek számára a romániai és a vatikáni egyházi vezető személyiségek látogatása, jelenléte. A gyűlést megtisztelte José Rodríguez Carballo OFM, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja titkára, Miguel Maury Buendía romániai apostoli nuncius, Ioan Robu bukaresti római katolikus érsek, valamint Florentin Crihălmeanu, a kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus egyházmegye püspöke.

A találkozó zárásaként a szerzetesek közös nyilatkozatot fogalmaztak meg arról, hogy Jézus Krisztus evangéliumát és a Szentlélek indításait követve, imádsággal és testvéri szolgálattal továbbra is összefognak az emberi méltóság védelmében, támogatják a menekülteket, a migránsokat és mindazokat, akik mai korunkban rászorulnak a védelemre, támogatásra.

Forrás és fotó: Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria