Ezúttal rendje adta ki Szent Ferenc írásait

Megszentelt élet – 2018. december 5., szerda | 14:49

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány könyvbemutatót tartott a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében december 3-án. Az eseményen a rend elmúlt másfél évi könyvtermésével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

„Nemcsak bemutatni szeretnénk az elmúlt másfél év könyvtermését, hanem megünnepelni mindazt, amit ez idő alatt elvégeztünk” – nyitotta meg az eseményt Dobszay Benedek OFM. A tartományfőnök beszédében elmondta: érdekes ferencesként a könyvkiadásról beszélni, mivel Szent Ferenc amellett, hogy ragaszkodott a leírt betűkhöz és a szövegek tiszteletéhez, kritikát fogalmazott meg a könyvek birtoklásával szemben, attól óva intette a testvéreket – bár akkoriban a könyv maga is mást jelentett, mint napjainkban.

„A magyar rendtartomány élete mindig is összefüggött a könyvekkel, hiszen mindig voltak könyvtáraink, valamint a novícius testvéreknek is meg kellett tanulniuk könyvet kötni, és ez mind a mai napig így van” – mondta a provinciális, majd beszámolt az államosítás és a rendszerváltás ferences könyvkiadásra gyakorolt hatásairól, valamint arról, hogy a gazdasági válság időszakában forráshiány miatt kellett szüneteltetni a munkát.

Ezt követően a rend alapításának 800. évfordulóján, 2009-ben új lendületet vett a kötetek kiadása: sok képes kiadvány és ismertető jelent meg a ferencesekről. A rendi vezetés négy évvel ezelőtt, 2014-ben döntött úgy, hogy tudatosan megtervezett könyvkiadási folyamatot indít.

„Sok olyan könyv címét összegyűjtöttük ekkor, amelyekről úgy gondoltuk, hogy fontos lenne, ha megjelennének magyarul. Ennek köszönhetően – bár a ferences spontaneitás jegyében végül teljesen más műveket adtunk ki – igen termékeny évek vannak mögöttünk, és egyfajta megújulásnak is tanúi lehetünk a magyar ferences irodalom színterén” – hangsúlyozta Dobszay Benedek.

Az elmúlt másfél évben megjelent könyvek négy nagy csoportba oszthatók. A Ferences Források Magyarul új sorozata három kötettel indult útnak; a Szentföld ügyével kapcsolatban négy új kiadvány készült el. A vegyes irodalom körébe sorolhatók egyrészt a ferences rendtörténettel kapcsolatos művek, de a Szent Ferenc életéről szóló mesekönyv is. A ferences spiritualitás témakörében a közeljövőben két Szent Ferenc imádságairól, a ferences lelkiség hagyományairól szóló mű fog napvilágot látni, egy harmadik kötet pedig az Assisibe látogató zarándokcsoportok közös imádságaihoz nyújt majd segítséget.

Az esemény két mű bemutatásával folytatódott. Kiss István, a 18. században élt ferences szerzetes Jeruzsálemi utazás című útinaplóját Nagy László, a 16–18. századi irodalom- és művelődéstörténet szakértője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének tanára méltatta. A ferences szerzetes 1766-ban indult jeruzsálemi zarándokútjára Kecskemétről, ahová két évvel és egy hónappal később, 1768-ban tért haza. „Mert nem a hely tészi az embereket szentekké, hanem a szent életű emberek szentelik a helyeket” – idézte Kiss István bevezető sorait az útinaplóból. Bár az útinapló voltaképpen prédikációs könyv, hangvétele mégis mindvégig személyes marad, beszámolója élményszerű és sok újdonságot hoz, tapasztalatait gyakran hasonlítja magyarországi ismereteihez.

Advent elejéhez kapcsolódóan Nagy László a könyv betlehemi utazásról szóló részletét tárta a hallgatóság elé, hangsúlyozva azon sorok fontosságát, ahol a szerző így buzdítja az olvasót: „ha magad személyed szerint ide nem jöhetsz, legalább küldd el szívedet és heves elmélkedéssel jól meggondold itt a Szent Famíliát, Jézust, Máriát, Józsefet a nagy szegénységben. Ihol az Istennek Szent Fia! Nincs rengő bölcsőben, hanem barmok előtt a jászolyban. Mégis őtet az angyalok énekekkel dicsőítik, az alázatos pásztorok meglátogatják, a napkeletről jött bölcs Mágusok imádják és megajándékozzák. Vajon kivel történt Istennek ilyentén megfoghatatlan cselekedete?”

A bemutató után Várnai Jakab vette át a szót, és elárulta, hogy 2017 januárjában a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartandó szentföldi szemináriumra készülve vette le a pasaréti ferences rendház könyvtárának polcáról Kiss István útinaplójának egy 1958-ban kiadott, Pásztor Lajos gondozásában megjelent régi, kávéfoltos példányát, s forgatva a kötetet, azonnal felismerte, hogy nagy kincsről van szó, amelynek mindenképpen újra napvilágot kell látnia.

A rend saját sorozatából a Ferences Források Magyarul harmadik kötetét, az Assisi Szent Ferenc írásai című könyvet Falvay Dávid, az ELTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa, a középkori olasz irodalom, történelem és filológia kutatója mutatta be.

„Szent Ferenc mint szerző nemcsak a ferencesek vagy a katolikus közönség számára van jelen, hanem kultúrtörténeti szempontból az italianisztikának is kiemelkedően fontos alakja. Az olasz irodalom tanítása hagyományosan a Naphimnusszal kezdődik, amelyet az olasz irodalom egyik első alkotásaként tartanak számon” – ismertette Falvay Dávid, és hozzátette: „A ferences filológia egy élő tudományterület, nemcsak Itáliában, hanem hazánkban is. A kutatások eredményeinek köszönhetően újra és újra születnek újabb szövegkiadások.”

Szent Ferenc műveit nem a 2018-ban megjelent kötet vonultatja fel először magyar nyelven, hiszen csak a huszadik század során számos szövegkiadás látott napvilágot. Az írások ismételt kiadását a ferences filológiai kutatások új vívmányai indokolták.

Míg az 1993-ban, a Balanyi György által jegyzett és Várnai Jakab OFM és Hidász Ferenc OFM által revideált fordítás még az 1978-as Kajetan Esser által szerkesztett kritikai kiadásból indult ki, addig 2009-re újabb olasz nyelvű kritikai kiadás látott napvilágot Carlo Paolazzi szerkesztésében – ez utóbbit veszi alapul az idén magyarul megjelent Assisi Szent Ferenc írásai. „A filológiailag pontosabb és korszerűbb kritikai kiadás pontosabb és korszerűbb magyar kiadást eredményezett” – mondta el Falvay Dávid.

A kötetek – a korábbi években megjelent ferences könyvekkel együtt – megvásárolhatók az ország ferences plébániáin, a http://www.bolt.latogatobarat.hu/ webshopban, és terv szerint hamarosan az országos könyvterjesztő hálózatokon keresztül is elérhetőek lesznek.

Forrás: Ferences Sajtóközpont

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria