Felföldi László püspök megáldotta a felújított szakályi katolikus templomot – KÉPRIPORT

Hazai – 2023. szeptember 28., csütörtök | 11:02

A hőgyészi plébániához tartozó Szakály település 1742-ben Mindenszentek tiszteletére felszentelt, műemlékvédelem alatt álló barokk templomát áldotta meg Felföldi László pécsi megyéspüspök szeptember 24-én, és mutatott be falai között ünnepi szentmisét Serban Valentin plébános, az egyházközség idősebb és fiatalabb tagjai, világi közméltóságok és meghívott vendégek jelenlétében.

Felföldi László püspök szentbeszédében példaértékűnek nevezte az adományozók jó szándékú megnyilatkozását, melynek köszönhető ez a megújulás.

A templom épülete a közösségről szól, mint az otthon és a családi ház is, melynek az ereje kíséri és megtartja az embert – fogalmazott a főpásztor.

A család ereje mára azonban meggyöngült, egyre kevesebb az olyan otthon, ahol a család egységben ül a családi asztal körül, és örvendezik a létnek, az összetartozásnak, a szeretetnek – figyelmeztetett a pécsi megyéspüspök.

Ahogy ez a templom összefogással újult meg, úgy a család is csak összefogással tud újra magára találni. Ezt a megújulást azonban a családi asztalnál kell elkezdeni, mindnyájunknak a saját életében – emelte ki Felföldi László.

Hozzátette: ez Isten üzenete mindnyájunk számára, és csak tőlünk függ, hogy meghalljuk-e, vagy süket fülekre talál a hívása.

Régen körbeülték a családi asztalt, ma félkörbe; életünk legértékesebb emberei között arra figyelünk, hogy érkezett-e számunkra valamilyen semmitmondó üzenet – folytatta gondolatmenetét a pécsi megyéspüspök.

Kiemelte: az élet megújulásához elengedhetetlen az olyan összefogás, ami itt, Szakályban megvalósult. Ezen múlik ma az egyházközségek megújulása, a családok és személyes életünk megújulása.

Gondoljunk erre, amikor a hétköznapokban rátekintünk e templomra, mert üzenetet hordoz a számunkra: azt, hogy összefogás és áldozat nélkül nincs megújulás.

A megújulás hátterében pedig mindig az Istenre figyelés áll, mely által meg kell hallani, meg kell érteni és meg kell valósítani Isten üzenetét a személyes sorsunkban, mert ez életünk titka, ereje, gazdagsága és öröme.

Isten végtelen, és mindig újat tud adni az ember számára. Ő többet, értékesebbet és örömtelibbet akar számunkra adni a családi asztalnál és közösségeink életében is – zárta elmélkedését Felföldi László püspök.

A főpásztor a liturgia zárásában Isten áldását kérte a megújult templomra és az egyházközség családjainak életére.

A szakályi katolikus egyházközség hittanosainak énekes műsora zárta az ünnepi eseményt.

*

A 2022-ben megkezdett felújítás során megújult a templom homlokzata, kicserélték a támpillérek cserépfedését, valamint csapadékvíz-elvezetés és korszerű, dréncsöves vízelvezetés is kiépült a templom körül az épület állagmegóvása érdekében.

A munkálatokat kormányzati, egyházmegyei és egyházközségi forrásból, valamint közadakozásból finanszírozták.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria