Ferenc pápa imája Szkopjéban: Segíts, Teréz anya, hogy felismerjük Jézust a rászorulókban!

Ferenc pápa – 2019. május 7., kedd | 17:27

Május 7-én délelőtt a Szentatya meglátogatta Szent Teréz anya emlékházát Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban, ahol megkoszorúzta a szobrát, imádkozott a szent ereklyéi előtt, majd találkozott a nővérek közösségének vezetőivel és Teréz anya két rokonával.

Teljes terjedelmében közöljük a Szentatya által Szkopjéban elmondott imádság magyar fordítását.

Istenünk, irgalmasságnak és minden jónak Atyja,
hálát adunk neked Szent Teréz anya
életének és karizmájának ajándékáért.
Végtelenül szerető gondviselésedben arra hívtad,
hogy tanúságot tegyen szeretetedről
India és a világ legszegényebbjei között.
Azért tudott jót tenni a legnyomorultabbakkal,
mert felismerte minden nőben és férfiban
Fia arcát.
Tanulékonyan engedte, hogy a Szentlélek vezesse,
és így imádkozó hangjává vált a szegényeknek,
és mindazoknak,
akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra.
Meghallva a kereszten függő Jézus kiáltását
– „Szomjazom” –,
Teréz anya csillapította
a kereszten függő Jézus szomját azáltal, hogy
tevékeny és irgalmas szeretettel fordult mások felé.

Szent Teréz anya, a szegények anyja,
kérjük különleges közbenjárásodat és segítségedet
itt, szülővárosodban, ahol az otthonod volt.
Itt kaptad meg az újjászületés ajándékát
a keresztény beavatás szentségeiben.
Itt hallottad meg a hit első szavait
családod körében és a hívők közösségében.
Itt kezdted meglátni és megismerni
a szükséget szenvedőket,
a szegényeket és a kicsinyeket.
Itt tanultad meg szüleidtől,
hogy szeresd és segítsd a rászorulókat.
Itt, a templom csöndjében hallottad meg
Jézus hangját, aki arra hívott,
hogy szerzetesként kövesd őt, és misszióba menjél.

Innen kérünk téged: Járj közben Jézusnál,
hogy mi is elnyerjük azt a kegyelmet,
hogy éberek legyünk és odafigyeljünk a szegények kiáltására,
a jogfosztottak, a betegek, a kirekesztettek, az utolsók
segítségkérő esdeklésére.
Adja meg nekünk Jézus a kegyelmet,
hogy meglássuk őt annak szemében,
aki ránk néz, mert szüksége van ránk.
Adjon nekünk olyan szívet,
amely szeretni tudja
a minden nőben és férfiban jelen levő Istent,
és fel tudja őt ismerni azokban,
akiket szenvedés és igazságtalanság sújt.
Adja meg nekünk a kegyelmet,
hogy mi is a szeretet és a remény jelei legyünk korunkban,
a sok rászoruló, elhagyatott, kirekesztett és elvándorolt
ember között.
Segítsen bennünket, hogy szeretetünk
ne szép szavakból álljon,
hanem hatékony és igaz legyen,
hogy hiteles tanúságot tudjunk tenni az Egyházról,
melynek kötelessége
hirdetni az evangéliumot a szegényeknek,
a szabadulást a foglyoknak, az örömet a megtörteknek,
az üdvösség kegyelmét mindenkinek.

Szent Terét anya, imádkozz ezért a városért,
ezért a népért, annak egyházáért,
és mindazokért, akik követni akarják Jézust,
a jó pásztor tanítványaiként,
az igazságosság, a szeretet, az irgalmasság,
a béke és a szolgálat cselekedeteivel,
mint ő, aki nem azért jött, hogy őt szolgálják,
hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja sokakért,
Krisztus Urunk által,
Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria