Ferenc pápa írt előszót egy Szent X. Piuszról szóló könyvhöz

Ferenc pápa – 2024. április 19., péntek | 17:47

Tiszteletadás X. Piusznak. Kortárs portrék címmel jelent meg Lucio Bonora könyve a Kappadue Kiadó gondozásában, amelyhez Ferenc pápa írt előszót. Lucio Bonora az olaszországi Trevisóból, X. Piusz szülőhelyéről származó pap, és a vatikáni Államtitkárság munkatársa.

„Kedves Lucio atya! Boldog vagyok, hogy X. Piuszról szóló tanulmányod annyi éves kutatás után végre napvilágot lát. Tudod, hogy én nagyon szeretem X. Piuszt, és mindig is szerettem. Amikor Buenos Airesben voltam, ünnepnapján, augusztus 21-én szokásom volt összehívni az érsekség hitoktatóit” – kezdi személyes hangú előszavát Ferenc pápa, amelyben azt is leírja, hogy szívesen töltötte ezt a napot olyan társaival, akik kicsiket és nagyokat a hit igazságaira tanítottak, mint ahogy X. Piuszt is mindig a hitoktatás pápájaként ismerték.

„Szelíd volt és erős, alázatos és nyílt. Olyan pápa volt, aki az egész Egyházban tudatosította, hogy Eucharisztia és a kinyilatkoztatott igazságok befogadása nélkül a személyes hit elgyengül és meghal – fogalmaz Ferenc pápa. – Én X. Piuszt más okból is szeretem. Azért, mert jezsuitaként X. Piusznak köszönhetjük, hogy elősegítette a Biblikus Intézet születését itt Rómában, amelynek teológiai és lelki jótékony hatásai hamar elterjedtek az egész Egyházban. X. Piusz olyan pápa is volt, aki sírt a világháborút látva – melynek őt tartják első áldozatának –, és aki könyörgött a nagyhatalmaknak, hogy tegyék le a fegyvert. Milyen közel érzem őt magamhoz a mai világ e tragikus időszakában…” – írja Ferenc pápa.

Szent X. Piusz (uralkodott: 19031914) olyan pápa volt, aki a kicsinyekkel, a szegényekkel, a rászorulókkal, a földrengés áldozataival, a hátrányos helyzetűekkel és a természeti katasztrófák vagy az élet nehézségei miatt szenvedőkkel akart osztozni. Egy pápa, aki a lelkipásztorkodás példaképe volt – ahogyan Szent XXIII. János nevezte őt, amikor 1959 tavaszán Velencének megadta a jogot, hogy a Szent Márk-templomban tisztelhesse X. Piusz földi maradványait.

Ferenc pápa méltatta a most megjelent kötetet, amelyet Lucio Bonora nagy gonddal és lelkesedéssel szerkesztett. Sajátos tanulmányról van szó, amely nyolcvan képen keresztül ismerteti meg a X. Piusz személyével egyidős festményeket és szobrokat – egyszerű vagy híres művészek alkotásait egy olyan pápáról, akit szerettek, akihez a boldoggá avatása előtt hívek, papok, plébániák, katolikus iskolák diákjai szerte a világon, szerzetesek, értelmiségiek és államférfiak egyaránt mint szenthez fohászkodtak.

Ferenc pápa nagy örömmel engedélyezte 2023-ban Treviso, Padova és Velence szép templomaiban a „Peregrinatio corporis”-t, Szent X. Piusz földi maradványainak szülőföldjét bejáró zarándokútját, amelyet péteri szolgálata megkezdésének 120. évfordulója alkalmából tartottak. „Örülök, hogy a sok ezer hívő, aki lerótta tiszteletét ereklyéi előtt, imáival és részvételével megmutatta, hogy X. Piusz tisztelete nemcsak a történelem elmúlt korszakaira korlátozódik, és nemcsak egyes csoportok monopolizálják, hanem a mai Egyházhoz tartozik, az Egyház népéhez, vagyis minden kor megkereszteltjeihez, akik hűségesek akarnak lenni az evangéliumhoz és lelkipásztoraikhoz, és akik a szentekben igazi életmintákat és őszinte útitársakat látnak Jézus és az evangélium követéséhez, életük példáiból és döntéseiből merítve. Éljen Szent X. Piusz, és éljen mélyen a mai Egyház szívében is!” – zárta előszavát Ferenc pápa az elődje portréit bemutató kötetben.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria