Ferenc pápa: Ismerjük fel az idők jeleit és változzunk az evangéliumhoz híven

Ferenc pápa – 2015. október 23., péntek | 19:01

Az idők változnak és nekünk, keresztényeknek folyton változnunk kell, szabadon, és a hit igazságának megfelelően – hangsúlyozta Ferenc pápa október 23-án, pénteken reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A Szentatya a jó és a rossz megkülönböztetésének fontosságáról beszélt, mondván: az egyháznak figyelembe kell vennie az idők jeleit, nem szabad engednie a konformizmus kényelmének, ehelyett mindig az imádság sugallatából kell merítenie.

Az idők teszik a dolgukat, tehát változnak. A keresztények pedig tegyék azt, amit Krisztus akar: mérlegeljék az időket és változzanak együtt a korral, szilárdan gyökerezve az evangélium igazságában. Nem megengedhető a nyugodt behódolás, a konformizmus, ami mozdulatlanságra késztet – hangsúlyozta a Szentatya.

A napi liturgia Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét tárja elénk (vö. Róm 7,18–25a), erőteljes hangon hirdetve a szabadság erejét, amely megszabadított minket a bűntől. Az evangéliumi szakaszban (vö. Lk 12,54–59) pedig Jézus az idők jeleiről beszél és képmutatónak nevezi azokat, akik felismerik az idők jeleit, az Emberfia idejét pedig nem. Isten szabadnak teremtett minket. Ehhez a szabadsághoz pedig meg kell nyílnunk a Szentlélek ereje előtt, és alaposan meg kell értenünk, mi zajlik bennünk és rajtunk kívül, az ítélőképesség, az úgynevezett megkülönböztetés használatával – figyelmeztetett a pápa.

Majd hozzátette: szabadon megítélhetjük azt, ami rajtunk kívül történik. De ahhoz, hogy ítéletet mondjunk, jól kell ismernünk a körülöttünk zajló történéseket. Ennek módja pedig az, amit az egyház úgy nevez, hogy felismerni az idők jeleit. Az idők változnak és a keresztények bölcsessége éppen abban rejlik, hogy felismerjük ezeket a változásokat, a változó korokat, és felismerjük az idők jeleit. Mit jelent ez és mit jelent amaz. Mindezt pedig félelem nélkül, szabadon.

Ez persze nem könnyű, túl sok külső befolyás nehezedik a keresztényekre is, ami sokakat egy kényelmesebb nem-cselekvésre indít, mondván: ilyen munkát mi rendszerint nem végzünk; nem lógunk ki a sorból, megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy nekem ezt mondták, így hallottam, az emberek ezt olvasták… Így nyugodtak vagyunk. De mi az igazság? Mi az Úr üzenete, amit az idők jeleivel akar nekünk küldeni? – kérdezte Ferenc pápa. – Ahhoz, hogy értelmezzük a kor jeleit, először is csendességre van szükség: csöndben kell maradni és figyelni. Aztán pedig elmélkedni magunkban.

Miért van ma oly sok háború? Miért történik mindez? Tegyük fel a kérdéseket – biztatott a pápa –, aztán imádkozzunk csöndben, elmélkedjünk és imádkozzunk. Csak így érthetjük meg az idők jeleit, azt, hogy mit is akar mondani nekünk Jézus.

Az idők jeleinek megértése nem egy kulturális elit kiváltságos munkája. Jézus nem azt mondja, hogy nézzétek, hogy csinálják az egyetemisták, a doktorok, az értelmiségiek… Jézus a földművesekhez beszél, akik a maguk egyszerűségében meg tudják különbözteti a búzát a konkolytól. Az idők változnak és nekünk, keresztényeknek folytonosan változnunk kell. Úgy kell változnunk, hogy miközben szilárdan állunk a Jézus Krisztusba vetett hitben, az evangélium igazságában, viselkedésünk folyton az idők jelei szerint alakul. Szabadok vagyunk, a Jézus Krisztustól kapott szabadság ajándékának köszönhetően. De a mi feladatunk az, hogy megnézzük, mi történik bennünk, értelmezzük érzéseinket, gondolatainkat. Aztán nézzük meg, mi történik rajtunk kívül és értelmezzük helyesen az idők jeleit. A csönddel, az elmélkedéssel és az imádsággal – foglalta össze homíliájának kulcsszavait Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír