Ferenc pápa a Katolikus Nevelés Kongregációjának tanácsadójává nevezte ki Pedro Aguadót

Megszentelt élet – 2016. augusztus 30., kedd | 13:50

A Szentatya a Katolikus Nevelés és Tanulmányi Intézetek Kongregációja tanácsadójává nevezte ki a piarista rend általános elöljáróját, Pedro Aguadót a 2016–2021 közötti ötéves időszakra – tájékoztatott Szathmáry Melinda, a Piarista Rend Magyar Tartományának kommunikációs vezetője.

A generális atya ezt a Szentszék által kért szolgálatot egy másik megbízatásával párhuzamosan végzi majd, ő tölti be ugyanis a Legfőbb Szerzetes-elöljárók Uniójában a nevelési bizottság elnöki tisztjét.

* * *

Pedro Aguado a spanyolországi Bilbaóban született 1957. június 26-án, ahol a „Kalazancius” iskola diákja volt. 1975 augusztusában tette le az egyszerű fogadalmat. Ezt követően a bilbaói növendékházba került, amelyet nem sokkal korábban létesítettek a baszkföldi provinciában. Először tanári szakot végzett, majd Pamplonában teológiát tanult. Ünnepélyes fogadalomtétele 1979. augusztus 25-én volt. A pamplonai érsek, José María Cirarda szentelte pappá 1982. június 13-án.

Első papi éveit a pamplonai „Kalazancius” iskolában töltötte, tanárként és a lelkipásztori teendők felelőseként dolgozott. 1985-ben kinevezték a bilbaói növendékház házfőnökévé és a növendékek magiszterévé, e szolgálatait tíz éven át végezte. Ebben az időszakban egyetemi diplomát szerzett neveléstudományból, valamint tanárként és lelkipásztorként tevékenykedett. Az 1988-as provinciai káptalanon megválasztották lelkipásztorkodásért felelős provinciai asszisztensnek, az 1991-es káptalan pedig újraválasztotta erre a feladatkörre. 1995-ben kinevezték a baszkföldi rendtartomány provinciálisává, 1999-ben és 2003-ban pedig újraválasztották erre a tisztségre. Az Emmausz rendtartomány létrehozása után őt választották meg első provinciálisának a 2007 januárjában tartott káptalanon.

Piaristaként sok éven át ifjúságpasztorációval, lelkipásztori munkatársak képzésével foglalkozott. Sokat tett a piarista testvériségek felkarolásáért, a világiakkal közösen végzett küldetés előmozdításáért és a hivatásgondozásért. A piarista rend 46. egyetemes káptalanja 2009. július 4-én választotta meg először a rend általános elöljárójává Peralta de la Salban, majd másodszorra is a tavaly Esztergomban tartott 47. egyetemes rendi gyűlésen.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria