Ferenc pápa: A kereszt arra tanít, hogy ne féljünk a kudarctól

Ferenc pápa – 2018. szeptember 14., péntek | 16:45

Az életben jelen van a kudarc s a győzelem, de nem kell félnünk a sötét pillanatoktól: a kereszt világosságot gyújt, megmutatva, hogy Isten győzedelmeskedik a gonosz fölött – mondta homíliájában a pápa Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én a Szent Márta-házban celebrált szentmisén.

Szemléljük a keresztet, amely egyszerre üzen Jézus kudarcáról és győzelméről. A kereszten elbukik mindaz, amit Jézus élete során tett, és elveszítik a reményt mindazok, akik követték őt. Péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa arra buzdított, hogy ne féljünk a kudarc, a bukás jeleként szemlélni a keresztet.

Pál erősen fogalmaz, amikor Jézus Krisztus misztériumáról elmélkedik. Azt mondja: Jézus kiüresítette, megalázta önmagát, bűnné lett a végsőkig, magára vette az egész világ bűneit. Egy kifacsart elítélt volt – fogalmazott a Szentatya. – Pál nem fél megmutatni ezt a kudarcot, és ez megvilágosíthatja kicsit sötét pillanatainkat, a kudarc pillanatait. A kereszt a győzelem jele is nekünk, keresztényeknek – hangsúlyozta a pápa.

A mai liturgiában olvastuk a Számok könyvéből (Szám 21,4b–9), hogy az egyiptomi kivonulás idején a nép zúgolódott, amiért az Úr kígyókat küldött rájuk. Ez az őskígyóra, a sátánra, a nagy vádlóra emlékeztet minket. Ám aki föltekint a rézkígyóra, meggyógyul a kígyómarásból, vagyis megmenekül. Ez prófécia. Jézus ugyanis bűnné lett, és így legyőzte a bűn előidézőjét, a kígyót. A sátán örült nagypénteken, annyira, hogy nem vette észre a történelem nagy kelepcéjét. Az egyházatyák szerint: a sátán annyira legyőzöttnek, megvertnek látta Jézust, hogy mint éhes hal, aki a csali után megy, bekapta a horgot, lenyelte Jézust. De abban a pillanatban lenyelte az istenséget is, mert az volt a csali a horgon. És akkor a sátán örökre elbukik, nincs ereje – fogalmazott Ferenc pápa. – A kereszt abban a pillanatban a győzelem jelévé válik.

A mi győzelmünk Jézus keresztje. Győzelem ellenségünk, a nagy őskígyó, a nagy vádló felett. A kereszten üdvözültünk: azon az úton, amelyet Jézus akart végigjárni a legnagyobb mélységig, de az istenség erejével. Jézus azt mondja Nikodémusnak: amikor fölemelnek engem, mindenkit magamhoz emelek. Jézus fölemeltetik, a sátán pedig elpusztul.

Jézus keresztje vonzzon bennünket! Nézzük, mert ez ad erőt a továbblépéshez! – buzdított a Szentatya. – Az elpusztított őskígyó még mindig ugat, fenyeget, de – ahogy az egyházatyák mondták – láncra vert kutya. Ne menj közel hozzá, és nem harap meg. De ha odamész, hogy megsimogasd, mert odavonz magához, mintha kiskutya volna, akkor számíthatsz rá, hogy elpusztít.

Életünk a győzedelmes és feltámadt Krisztussal halad előre, aki elküldi a Szentlelket; de ott van a megkötött kutya is. Nem szabad közel mennünk hozzá, különben megharap! – figyelmeztetett a pápa. – Az életben jelen van a kudarc és a győzelem: ezt tanítja nekünk a kereszt. El kell tudnunk viselni a kudarcokat, türelemmel viselni a bűneinket is, mert Jézus fizetett értünk. El kell viselnünk őbenne, bocsánatot kérni, de soha nem szabad hagynunk, hogy elcsábítson a láncra vert kutya!

Ma álljunk meg otthon öt-tíz-tizenöt percre a feszület előtt, vagy amink van otthon, vagy a rózsafüzér keresztje előtt, és nézzük! Ez kudarcunk jele, amiért üldöznek, ami elpusztít minket, de egyben győzelmünk jele is, mert Isten a kereszten győzedelmeskedett – hangzott el Ferenc pápa reggeli homíliájában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria