Ferenc pápa megerősítette a Traditionis custodes kezdetű motu proprio két pontját

Ferenc pápa – 2023. február 24., péntek | 13:08

Február 20-án, hétfőn Ferenc pápa kihallgatáson fogadta Arthur Roche bíborost, az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztérium prefektusát és az audienciához kapcsolódóan rescriptumával, azaz írásos válaszával a pápa tisztázta a Traditionis custodes (Hagyomány őrzői) kezdetű motu proprio formában írt apostoli levelének két pontját.

A Szentszék 2021. július 16-án tette közzé a Szentatya Traditionis custodes kezdetű apostoli levelét, amely hatályon kívül helyez minden korábbi szabályozást az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról, és teljesen új, szigorúbb szabályokat vezet be.

Az apostoli levél két pontja, amely a közelmúltban különféle értelmezések és viták tárgya volt a médiában is, a következő kérdéseket érinti: egyrészt a plébániatemplomok használata és a személyi plébániák esetleges létrehozása azon csoportok számára, melyek az eucharisztiát a Szent XXIII. János pápa által a II. Vatikáni Zsinat előtt kihirdetett, 1962-es misekönyv szerint ünneplik; másrészt e misekönyv használata a 2021. július 16. – azaz a Traditionis custodes kezdetű motu proprio megjelenése – után felszentelt papok számára.

A Traditionis custodes valójában világosan fogalmaz: két körülhatárolt esetről van szó, amikor a püspöknek, mielőtt döntést hozna, engedélyt kell kérnie az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztériumtól, amely a Szentszék tekintélyét gyakorolja ezekben a kérdésekben. A körülményektől függően a dikasztérium ad szabad utat a megyéspüspöknek a fenti kérdésekben.

Ferenc pápa rescriptuma a félreértés legkisebb lehetősége nélkül megerősíti, hogy a szóban forgó két eset „különleges módon az Apostoli Szentszéknek fenntartott diszpenzáció”, ezért a püspökök kötelesek a Szentszéktől engedélyt kérni. A pápa leszögezi, hogy „amennyiben egy megyéspüspök a fent említett két esetben felmentést adott, köteles tájékoztatni erről az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztériumot, amely elbírálja az egyes eseteket”.

Tehát ha a plébániatemplomok engedményeit a személyi plébániák létrehozására, illetve a 2021. július 16. után felszentelt papoknak az 1962-es misekönyv használatára vonatkozó engedélyét az egyházmegyei hatóság a Vatikán beleegyezése nélkül adta meg, a püspöknek szükségszerűen meg kell tennie ezt a lépést, betartva a dikasztérium rendelkezését.

Végül a rescriptummal Ferenc pápa „megerősíti mindazt”, amit a Traditionis custodes kezdetű motu proprio kiadása után felmerült kérdésekre, kétségekre adott válaszokban az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztérium megállapított a 2021. december 4-én, néhány magyarázó megjegyzéssel együtt közzétett dokumentumában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria