Ferenc pápa: Óvakodjunk a „jól nevelt ördögöktől”, akik megrontanak minket

Ferenc pápa – 2018. október 12., péntek | 17:00

Az ördög el akar minket pusztítani: káros szenvedélyeket ébreszt, háborúkat gerjeszt, vagy éppenséggel jól nevelten próbálkozik és világias szellemre szoktat – figyelmeztetett Ferenc pápa az október 12-i péntek reggeli szentmisén.

A mai evangéliumi szakasz Szent Lukács könyvéből (Lk 11,15–26) arról szól, hogy Jézus isteni hatalommal űzi ki az ördögöt egy néma emberből. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban megjegyezte: az ördög, amikor hatalmába keríti egy ember szívét, ott marad, beleköltözik, mint egy házba, és nem akar kimenni onnan. A gonosz lelkek megpróbálják tönkretenni az illetőt, fizikailag is bántják. Jézus sokszor űzött ki ördögöket, akik ellenségei neki és nekünk is. A jó és a rossz közötti harc olykor túl elvontnak tűnik. Az igazi küzdelem az első, mely Isten és az őskígyó, Jézus és az ördög között dúl. És ez a harc bennünk zajlik – állapította meg a pápa. Valamennyien harcban állunk, talán tudtunkon kívül, de harcolunk. A mai evangélium elején azt olvassuk, hogy egyesek megvádolják Jézust azzal, hogy Belzebub segítségével űzi ki az ördögöket.

Az ördög lényege a pusztítás, az a hivatása, hogy tönkretegye Isten művét. A Szentatya szerint fennáll azonban a veszély, hogy olyanok vagyunk, mint az ujjszopó gyermekek, azt hívén, hogy ez nem így van, hogy csak a papok kitalációja. Az ördög pedig igenis rombol, és amikor nem tud szemtől szembe pusztítani, mert Isten erejével találja szembe magát, aki védelmezi az illetőt, akkor ravaszabb lesz a rókánál, furfanggal igyekszik hatalmába keríteni az adott személyt.

Szentbeszéde további részében a pápa az evangéliumi szakasz utolsó mondataira összpontosított, melyben a tisztátalan lélek, miután kiűzték, nyugtalanul bolyong, és megnyugvást keres. Mivel nem talál megnyugvást, azt mondja: „Visszamegyek házamba – ahonnan Jézus kiűzte –, ahonnét kijöttem”. Beszédében is jól nevelt, azt mondja „kijöttem”, holott kiűzték. Amikor látja, hogy házát kiseperték és rendbe hozták, elmegy, és hoz magával hét másik lelket, akik még nála is gonoszabbak. Bevonulnak a házba, és ott laknak, az illető sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban rámutatott: amikor az ördög nem tud a rossz szokásokon át erőt venni egy emberen, vagy háborúval és üldözéssel tönkretenni egy népet, akkor más stratégiát eszel ki, azt, amit valamennyiünkkel szemben használ.

Mi, keresztények, katolikusok eljárunk misére, imádkozunk… Látszólag minden rendben van. Persze, megvannak a magunk hibái, csip-csup bűnei, de úgy tűnik, hogy minden rendben. Az ördög pedig jól nevelten viselkedik: fogja magát, keres egy jó kis csapatot, bekopog az ajtón – Szabad? Bejöhetek? –,  megnyomja a csengőt. És ezek a jól nevelt ördögök rosszabbak, mint az elsők, mert nem is veszed észre, hogy benned laknak. Ez pedig a világias szellem. Az ördög vagy közvetlenül a káros szenvedélyeken át, a háborúkkal, az igazságtalanságokkal rombol, vagy pedig jól nevelten, diplomatikusan, ahogy Jézus mondja. Nem csap zajt, barátnak tetteti magát, meggyőző: „Nem, menj csak, nem nagy gond… Ennyi elmegy”, és szépen a középszerűség útjára visz, a világiasság langyos emberévé tesz.

A pápa tehát óva int minket attól, hogy ebbe a lelki középszerűségbe essünk, hogy a világ szemléletét magunkévá tegyük, ami belülről ront meg minket. Jobban félek ezektől az ördögöktől, mint az előbbiektől – jelentette ki a Szentatya. – Amikor azt mondják nekem: Szükségünk van egy ördögűzőre, mert valakit megszállt az ördög, akkor nem aggódom annyira, mint mikor látom azokat, akik kinyitották az ajtót a jól nevelt ördögöknek, akik belülről győzködnek, hogy nem is annyira ellenségeink. Sokszor azt kérdem magamtól: vajon mi lehet rosszabb egy ember életében? Egy nyilvánvaló bűn, vagy az, ha világias szellemben él? Hogyha az ördög ráveti magát egy bűnre, legyen az egy, húsz vagy harminc bűn, de egyértelmű bűn, ami miatt szégyenkezel – vagy ha az ördög egy asztalnál ül veled, együtt éltek, és minden rendben, viszont rosszindulatú tanácsokat ad, a világias szemlélettel tart hatalmában?

A világi szellem az, amit ezek a jól nevelt ördögök hoznak – fűzte hozzá a pápa. Emlékezzünk Jézus imájára az utolsó vacsorán: „védd meg őket a világ szellemétől”, amikor éberségre és nyugalomra intett. Ezekkel a jól nevelt ördögökkel szemben, akik úgy akarnak bejönni hozzánk, mintha meghívtuk volna őket, mondjuk mi is: éberség és nyugalom. Éberség: ez Jézus üzenete, a keresztény éberség. Mi történik a szívemben? Miért vagyok ilyen középszerű? Miért vagyok ilyen langyos? Hány jól nevelt lakik a házamban, anélkül, hogy fizetné a lakbért? – fejezte be péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria